8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39.
Álláshirdetés – Szakmai vezető munkakör betöltésére – Várpalota város hivatalos oldala
3418
post-template-default,single,single-post,postid-3418,single-format-standard,qode-core-1.1.1,suprema-ver-1.6,qodef-smooth-scroll,qodef-preloading-effect,qodef-mimic-ajax,qodef-smooth-page-transitions,qodef-blog-installed,qodef-header-standard,qodef-fixed-on-scroll,qodef-default-mobile-header,qodef-sticky-up-mobile-header,qodef-dropdown-animate-height,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

Álláshirdetés – Szakmai vezető munkakör betöltésére

Álláshirdetés – Szakmai vezető munkakör betöltésére

             Térségi Népjóléti Gondozási Központ

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

“Fekete Gyémánt” Foglalkoztató Klub – fogyatékos személyek, idősek, demensek, pszichiátriai betegek nappali ellátása

Szakmai vezető

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, a kinevezéstől számított egy év -ig szól.

A munkavégzés helye:

Veszprém megye, 8100 Várpalota, Fekete Gyémánt út 5.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Vezeti az intézményt, felelős az intézmény működéséért és gazdálkodásáért, biztosítja az intézmény működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket, szervezi, tervezi, irányítja és ellenőrzi az intézmény szakmai működésének valamennyi területét. Kapcsolatot tart a társintézményekkel, helyi, területi, szakmai szervezetekkel, intézményekkel.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 •         Főiskola, 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 3. számú melléklet, a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézményekben foglalkoztatottaknak az adott munkakör betöltéséhez szükséges képesítési minimum előírásai szerint,
 •         Szociális területen szerzett – Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,
 •         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 •         Szakmai fényképes önéletrajz
 •         Az intézmény vezetésére vonatkozó program
 •         Képesítést igazoló okiratok másolata
 •         1 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 23.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Feketéné Barabas Csilla nyújt, a +36/704572481 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •         Postai úton, a pályázatnak a Térségi Népjóléti Gondozási Központ címére történő megküldésével (8100 Várpalota, Mártírok útja 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 79-1/2018 , valamint a munkakör megnevezését: Szakmai vezető.
 •         Elektronikus úton Feketéné Barabas Csilla részére a nepjoleti.kozpont@digikabel.hu E-mail címen keresztül
 •         Személyesen: Feketéné Barabas Csilla, Veszprém megye, 8100 Várpalota, Mártírok útja 1. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. április 26.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 •         Várpalota Város Honlapja – 2018. március 13.