8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39.
Álláspályázat – igazgatási ügyintéző munkakör betöltésére – Várpalota város hivatalos oldala
5720
post-template-default,single,single-post,postid-5720,single-format-standard,qode-core-1.1.1,suprema-ver-1.6,qodef-smooth-scroll,qodef-preloading-effect,qodef-mimic-ajax,qodef-smooth-page-transitions,qodef-blog-installed,qodef-header-standard,qodef-fixed-on-scroll,qodef-default-mobile-header,qodef-sticky-up-mobile-header,qodef-dropdown-animate-height,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

Álláspályázat – igazgatási ügyintéző munkakör betöltésére

Álláspályázat – igazgatási ügyintéző munkakör betöltésére

Várpalotai Polgármesteri Hivatal

 

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény

45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet


igazgatási ügyintéző

munkakör betöltésére.

 

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye:

Veszprém megye, 8100 Várpalota, Gárdonyi u.39.

 

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

  1. számú melléklet 14. Hatósági feladatkör

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

– Állattartással, állatvédelemmel, vadkárral kapcsolatos hatósági ügyek intézése, ezzel kapcsolatos
helyszíni ellenőrzések lefolytatása.

– Ebrendészeti hozzájárulás megállapítása, beszedése, nyilvántartása.

– Veszélyes fák kivágásának engedélyezése.

– Adó- és értékbizonyítvány kiállítása.

– Fenti ügyekkel kapcsolatosan beérkező és keletkezett iratok iktatása; ASP ügyiratkezelő rendszer
kezelése.

 

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, valamint a Várpalotai Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

– magyar állampolgárság,

– cselekvőképesség

– büntetlen előélet,

– Közgazdasági, közszolgálati rendészeti, műszaki középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és informatikai, ügyviteli, közgazdasági, üzleti, közszolgálati szakmacsoportba tartozó szakképesítés, vagy kormányablak ügyintézői vizsga.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

– közigazgatásban szerzett legalább 2 év szakmai tapasztalat,

– ASP szakrendszer ismerete,

– közigazgatási alapvizsga.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– Részletes szakmai (fényképes) önéletrajz (45/2012. (III.20.) Korm. rendelet szerint),

– Iskolai végzettségeket igazoló iratok másolatai,

– Három hónapnál nem régebbi, eredeti hatósági erkölcsi bizonyítvány,

– A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. augusztus 1. napjától tölthető be.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. július 26.

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Csonka Marianna személyzeti és szakoktatási szakreferens nyújt, a 06-30/6318695-ös telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

– Postai úton, a pályázatnak a Várpalotai Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (8100

Várpalota, Gárdonyi utca 39.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő
azonosító számot: P09/69/2019, valamint a munkakör megnevezését: igazgatási ügyintéző

– Elektronikus úton jegyzo@varpalota.hu e-mail címen keresztül

– Személyesen: Csonka Marianna személyzeti és szakoktatási szakreferens, Veszprém megye, 8100
Várpalota, Gárdonyi u. 39.

 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az érvényes pályázatot benyújtók közül kiválasztottak személyes meghallgatását a munkáltatói jogkör gyakorlója végzi.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. július 31.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

Várpalota Város Honlapja – 2019. július 12.

Veszprém megyei Napló – 2019. július 19.

 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. július 12.

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A kinevezés határozatlan idejű és a munkáltató 6 hónap próbaidőt köt ki. A pályáztató fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. A benyújtás határidején a Várpalotai Polgármesteri Hivatalhoz való beérkezés időpontját kell érteni!

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.varpalota.hu honlapon szerezhet.