Álláspályázat terápiás munkatárs munkakör betöltésére – Várpalota város hivatalos oldala
5565
post-template-default,single,single-post,postid-5565,single-format-standard,qode-core-1.1.1,suprema-ver-1.6,qodef-smooth-scroll,qodef-preloading-effect,qodef-mimic-ajax,qodef-smooth-page-transitions,qodef-blog-installed,qodef-header-standard,qodef-fixed-on-scroll,qodef-default-mobile-header,qodef-sticky-up-mobile-header,qodef-dropdown-animate-height,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

Álláspályázat terápiás munkatárs munkakör betöltésére

Álláspályázat terápiás munkatárs munkakör betöltésére

Várpalota Város Önkormányzata

Szépkorúak Otthona

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

terápiás munkatárs munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:    határozatlan idejű

 

Foglalkoztatás jellege:                                   teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye:                                   8100 Várpalota, Honvéd u.2.

 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Az intézményben élő idősek szükségleteinek megfelelő szociális és mentális segítségnyújtás, gondozás. Egyéni és csoport foglalkozások, közösségi élet szervezése. Aktív részvétel az intézmény által szervezett rendezvények, foglalkozások lebonyolításában, vezetésében. Dokumentáció vezetése papír alapon és elektronikus formában.

 

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak                                             jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • az 1/2000.(I.7.) SzCsM rendelet 3.sz. mellékletében foglaltak szerinti szakirányú felsőfokú
  végzettség
 • magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • idősekkel végzett munkatapasztalat, szociális ellátórendszer kiemelten az idősellátás
  működésének ismerete, kiváló kommunikációs problémamegoldó képesség,
 • önálló munkavégzésre való képesség, felhasználói szintű számítógépes ismeret,
 • mentálhigiénés ellátásban való szakmai gyakorlat,
 • szociális munkakörben végzett tevékenység.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképes önéletrajz, motivációs levél, a végzettséget igazoló okirat(ok) fénymásolata, 3 hónapnál
  nem régebbi hatósági (teljes) erkölcsi bizonyítvány,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a
  pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:    2019. július 1.

A pályázat benyújtásának határideje:                        2019. június 27.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Csehné Huszics Márta intézményvezető nyújt, a 06304308867-es telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Várpalota Város Önkormányzata Szépkorúak Otthona címére történő megküldésével (8100 Várpalota, Honvéd u. 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: P09/57/2019., valamint a munkakör megnevezését: terápiás munkakör
 • Elektronikus úton: szepkoruak.vp@gmail.com e-mail címen keresztül
 • Személyesen: Csehné Huszics Márta intézményvezető, 8100 Várpalota, Honvéd u.2.

 

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az érvényes pályázatot benyújtók közül kiválasztottak személyes meghallgatását a munkáltatói jogkör gyakorlója végzi.

 

A pályázat elbírálásának határideje:              2019. június 28.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • www.varpalota.hu – 2019. június 13.
 • Veszprém megyei Napló – 2019. június 14.

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A kinevezéskor a munkáltató 3 hónap próbaidőt köt ki. A pályáztató fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. A benyújtás határidején a megadott címre való beérkezés időpontját kell érteni!

 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.varpalota.hu honlapon szerezhet.