Álláshirdetések – Várpalota város hivatalos oldala
5265
post-template-default,single,single-post,postid-5265,single-format-standard,qode-core-1.1.1,suprema-ver-1.6,qodef-smooth-scroll,qodef-preloading-effect,qodef-mimic-ajax,qodef-smooth-page-transitions,qodef-blog-installed,qodef-header-standard,qodef-fixed-on-scroll,qodef-default-mobile-header,qodef-sticky-up-mobile-header,qodef-dropdown-animate-height,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

Álláshirdetések

Álláshirdetések

Várpalotai Polgármesteri Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény

45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

közterület-felügyelő

 munkakör betöltésére.

 

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Veszprém megye, 8100 Várpalota, Gárdonyi u.39.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

  1. számú melléklet 30. közterület-felügyelői feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A közterület-felügyeletről szóló törvényben rögzített feladatok ellátása (közterület jogszerű használatának, rendjének és tisztaságának ellenőrzése és a szükséges intézkedések megtétele, közreműködés az épített környezet, az önkormányzati vagyon, a közrend és a közbiztonság védelmében) és önkormányzati rendeletekben meghatározott közterület-felügyelői feladatok ellátása.

 

Jogállás, illetmény és juttatások:

 

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, valamint a Várpalotai Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 

– magyar állampolgárság,

– cselekvőképesség

– büntetlen előélet,

– közszolgálati középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és közszolgálati
szakképesítés; vagy középiskolai végzettség és közterület-felügyelői vizsga,

– vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatása.

 

 

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 

– B kategóriás jogosítvány,

– hasonló munkakörben szerzett legalább 2 éves gyakorlat,

– közigazgatási alapvizsga.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 

– Részletes szakmai (fényképes) önéletrajz a 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet szerint,

– Iskolai végzettségeket igazoló iratok másolatai,

– Három hónapnál nem régebbi, eredeti hatósági erkölcsi bizonyítvány,

– A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

 

A munkakör legkorábban 2019. április 23. napjától tölthető be.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. április 15.

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Csonka Marianna személyzeti és szakoktatási szakreferens nyújt, a 06-30/6318695-ös telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

 

– Postai úton, a pályázatnak a Várpalotai Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (8100

Várpalota, Gárdonyi utca 39.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő
azonosító számot: P09/37/2019, valamint a munkakör megnevezését: közterület-felügyelő

– Elektronikus úton jegyzo@varpalota.hu e-mail címen keresztül

– Személyesen: Csonka Marianna személyzeti és szakoktatási szakreferens, Veszprém megye, 8100
Várpalota, Gárdonyi u. 39.

 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az érvényes pályázatot benyújtók közül kiválasztottak személyes meghallgatását a munkáltatói jogkör gyakorlója végzi.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. április 18.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

Várpalota Város Honlapja – 2019. április 1.

Veszprém megyei Napló – 2019. április 5.

 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. március 30.

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A kinevezés határozatlan idejű és a munkáltató 6 hónap próbaidőt köt ki. A pályáztató fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. A benyújtás határidején a Várpalotai Polgármesteri Hivatalhoz való beérkezés időpontját kell érteni!

 

Várpalotai Polgármesteri Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény

45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

ügyiratkezelő

munkakör betöltésére.

 

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Veszprém megye, 8100 Várpalota, Gárdonyi u.39.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

  1. számú melléklet 27. Titkársági feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Beérkező és keletkezett iratok iktatása; iktatott ügyiratok átadása az ügyintézőknek; egyéb iratok, levelek, iktatást nem igénylő beadványok szétosztása; ASP ügyiratkezelő rendszer kezelése; az előadók által elintézett, leadott ügyiratok irattározása; iratselejtezés.

 

Jogállás, illetmény és juttatások:

 

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, valamint a Várpalotai Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 

– magyar állampolgárság,

– cselekvőképesség

– büntetlen előélet,

– középiskolai/gimnáziumi érettségi,

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 

– közigazgatásban szerzett legalább 3 év szakmai tapasztalat,

– ASP iratkezelő rendszer ismerete

– iratkezelési gyakorlat (iktatás, irattározás, iratselejtezés)

– ügykezelői / közigazgatási alapvizsga

 

 

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 

– Részletes szakmai (fényképes) önéletrajz (45/2012. (III.20.) Korm. rendelet szerint),

– Iskolai végzettségeket igazoló iratok másolatai,

– Három hónapnál nem régebbi, eredeti hatósági erkölcsi bizonyítvány,

– A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

 

A munkakör legkorábban 2019. április 23. napjától tölthető be.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. április 15.

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Csonka Marianna személyzeti és szakoktatási szakreferens nyújt, a 06-30/6318695-ös telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

 

– Postai úton, a pályázatnak a Várpalotai Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (8100

Várpalota, Gárdonyi utca 39.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő
azonosító számot: P09/36/2019, valamint a munkakör megnevezését: ügyiratkezelő

– Elektronikus úton jegyzo@varpalota.hu e-mail címen keresztül

– Személyesen: Csonka Marianna személyzeti és szakoktatási szakreferens, Veszprém megye, 8100
Várpalota, Gárdonyi u. 39.

 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

 

Az érvényes pályázatot benyújtók közül kiválasztottak személyes meghallgatását a munkáltatói jogkör gyakorlója végzi.

 

A pályázat elbírálásának határideje:  2019. április 18.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

Várpalota Város Honlapja – 2019. április 1.

Veszprém megyei Napló – 2019. április 5.

 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. március 30.

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

 

A kinevezés határozatlan idejű és a munkáltató 6 hónap próbaidőt köt ki. A pályáztató fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. A benyújtás határidején a Várpalotai Polgármesteri Hivatalhoz való beérkezés időpontját kell érteni!

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.varpalota.hu honlapon szerezhet.