VÁRPALOTA VÁROS KÖZÉPISKOLAI TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJA 2020. ÉVI MÁSODIK PÁLYÁZATI KIÍRÁS – Várpalota város hivatalos oldala
7042
post-template-default,single,single-post,postid-7042,single-format-standard,qode-core-1.1.1,suprema-ver-1.6,qodef-smooth-scroll,qodef-preloading-effect,qodef-mimic-ajax,qodef-smooth-page-transitions,qodef-blog-installed,qodef-header-standard,qodef-fixed-on-scroll,qodef-default-mobile-header,qodef-sticky-up-mobile-header,qodef-dropdown-animate-height,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

VÁRPALOTA VÁROS KÖZÉPISKOLAI TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJA 2020. ÉVI MÁSODIK PÁLYÁZATI KIÍRÁS

VÁRPALOTA VÁROS KÖZÉPISKOLAI TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJA 2020. ÉVI MÁSODIK PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Várpalota Város Önkormányzata az állandó várpalotai lakcímmel rendelkező
középiskolás fiatalokat tanulmányi ösztöndíjban kívánja részesíteni azzal a céllal, hogy
a tudás rangját ezzel is kifejezésre juttassa, a tanulás értékét megbecsülje, a
kiemelkedő tanulmányi teljesítményt felmutató diákok munkáját követendő példaként elismerje.

Az ösztöndíj elnyerése érdekében 2011.februárjától félévente pályázatot kell benyújtania a középiskolás
fiatalnak a település Képviselő-testületének címezve.
I.) Az ösztöndíjra pályázhat az a várpalotai diák, aki
1.) Állandó várpalotai lakos;
2.) Az első középiskolai végzettség megszerzése érdekében középfokú iskolarendszerben, nappali
tagozaton tanul Várpalotán vagy más városban
3.) Tanulmányi eredménye a 2019/2020-as tanév második félévkor legalább 4,6 átlag.
II.) A pályázat mellé csatolandó igazolások, mellékletek:
1.) Iskolai bélyegzővel, igazgatói aláírással hitelesített félévi iskolai bizonyítvány másolata (kötelező
melléklet)
2.) Ha van: tanulmányi és szaktárgyi versenyeken elért eredmények iskolai igazolása, nyelvi, –
számítógépes stb. vizsga vagy végzettség megszerzésének hiteles igazolása (az előzőleg beadott
igazolásokat nem kell újra benyújtani)
3.) Pályázati adatlap (kötelező melléklet), amely tartalmazza a pályázóról szükséges információkat

III.) A Képviselő-testület a pályázatokat az alábbi módon írja ki és bírálja el:
1.) A 2019/20-as tanév első félévi ösztöndíjpályázata kiírásának időpontja: 2020. 06. 17.
2.) A pályázatok beadási határideje: 2020. augusztus 15.
(Polgármesteri Hivatal Szervezési, és Intézményirányítási Iroda-Varga Szilvia humánügyi referens)
3.) A pályázatok elbírálási határideje: 2020. szeptember havi Képviselő-testületi ülés időpontja.
4.) Az eredmény közzététele: a támogatottak kiértesítése mellett a Polgármesteri Hivatal
hirdetőtábláján, Várpalota Város honlapján, és a Várpalota Város Önkormányzat lapjában.
5.) A 2019/20-as tanév második félévének idejére támogatott diákok kihirdetésére és a támogatási
szerződések átadására az október 23-ai városi ünnepségen kerül sor.
6.) A tanulmányi ösztöndíjak folyósítása: 2020. szeptember – 2021. január hónapok után utalással a
támogatott számlaszámára történik.
7.) Az Önkormányzat határozatban rendelkezhet a támogatás visszavonásáról abban az esetben, ha a
támogatott elköltözik a településről, a diák igazolatlanul mulaszt, vagy olyan magatartást tanúsít,
amely miatt fegyelmi eljárás indul ellene.
8.) A pályázat eredménye nyilvános: a diák annak benyújtásával hozzájárul a pályázat eredményének,
illetőleg a pályázáskor rendelkezésre bocsátott személyes adatainak az azonosítás célja érdekében
szükséges mértékben történő nyilvánosságra hozatalához. A döntés részletes indoklásáról az
Önkormányzat kizárólag magának a pályázónak és szüleinek ad felvilágosítást. Az elnyert ösztöndíjat
közvetlen adó- és TB járulékfizetési kötelezettség nem terheli, azonban az adóalapot növelő
jövedelemnek számít.
A pályázattal kapcsolatos kérdésekben információt ad: Varga Szilvia Várpalotai Polgármesteri Hivatal 8100
Várpalota, Gárdonyi G u. 39. Telefon: 88/592-660/177

Pályázati Adatlap