8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39.
VÁRPALOTA VÁROS KÖZÉPISKOLAI TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJA – Pályázati kiírás 2018. – Várpalota város hivatalos oldala
3257
post-template-default,single,single-post,postid-3257,single-format-standard,qode-core-1.1.1,suprema-ver-1.6,qodef-smooth-scroll,qodef-preloading-effect,qodef-mimic-ajax,qodef-smooth-page-transitions,qodef-blog-installed,qodef-header-standard,qodef-fixed-on-scroll,qodef-default-mobile-header,qodef-sticky-up-mobile-header,qodef-dropdown-animate-height,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

VÁRPALOTA VÁROS KÖZÉPISKOLAI TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJA – Pályázati kiírás 2018.

VÁRPALOTA VÁROS KÖZÉPISKOLAI TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJA – Pályázati kiírás 2018.

2018. ÉVI ELSŐ PÁLYÁZATI KIÍRÁS 

Várpalota Város Önkormányzata az állandó várpalotai lakcímmel rendelkező középiskolás fiatalokat tanulmányi ösztöndíjban kívánja részesíteni azzal a céllal, hogy a tudás rangját ezzel is kifejezésre juttassa, a tanulás értékét megbecsülje, a kiemelkedő tanulmányi teljesítményt felmutató diákok munkáját követendő példaként elismerje.

Az ösztöndíj elnyerése érdekében 2011.várpalotai diák, aki

 • Állandó várpalotai lakos;
 • Az első középiskolai végzettség megszerzése érdekében középfokú iskolarendszerben, nappali tagozaton tanul Várpalotán vagy más városban (gimnázium, szakközépiskola, szakmunkásképző, szakiskola 9-10. évfolyam );
 • Tanulmányi eredménye a 2017/2018-as tanév első félévkor legalább 4,6 átlag.

 

II.) A pályázat mellé csatolandó igazolások, mellékletek:

 • Iskolai bélyegzővel, igazgatói aláírással hitelesített félévi iskolai bizonyítvány másolata (kötelező melléklet)
 • Ha van: tanulmányi és szaktárgyi versenyeken elért eredmények iskolai igazolása, nyelvi, – számítógépes vizsga vagy végzettség megszerzésének hiteles igazolása (az előzőleg beadott igazolásokat nem kell újra benyújtani)
 • Pályázati adatlap (kötelező melléklet), amely tartalmazza a pályázóról szükséges információkat

III.) A Képviselő-testület a pályázatokat az alábbi módon írja ki és bírálja el:

 • A 2017/18-as tanév első félévi ösztöndíjpályázata kiírásának időpontja: 01. 30.
 • A pályázatok beadási határideje: február 15.

(Polgármesteri Hivatal, Szervezési, és Intézményirányítási Iroda, Varga Szilvia, humánügyi referens)

 • A pályázatok elbírálási határideje: február havi Képviselő-testületi ülés időpontja.
 • Az eredmény közzététele: a támogatottak kiértesítése mellett a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, Várpalota Város honlapján, és a Várpalota Város Önkormányzat lapjában.
 • A 2017/18-as tanév első félévének idejére támogatott diákok kihirdetésére és a támogatási szerződések átadására a március 15-ei városi ünnepségen kerül
 • A tanulmányi ösztöndíjak folyósítása: február – 2018. június hónapok után utalással a támogatott számlaszámára történik.
 • Az Önkormányzat határozatban rendelkezhet a támogatás visszavonásáról abban az esetben, ha a támogatott elköltözik a településről, a diák igazolatlanul mulaszt, vagy olyan magatartást tanúsít, amely miatt fegyelmi eljárás indul
 • A pályázat eredménye nyilvános: a diák annak benyújtásával hozzájárul a pályázat eredményének, illetőleg a pályázáskor rendelkezésre bocsátott személyes adatainak az azonosítás célja érdekében szükséges mértékben történő nyilvánosságra hozatalához. A döntés részletes indoklásáról az Önkormányzat kizárólag magának a pályázónak és szüleinek ad felvilágosítást. Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB járulékfizetési kötelezettség nem terheli, azonban az adóalapot növelő jövedelemnek számít.

 

A pályázattal kapcsolatos kérdésekben információt ad: Varga Szilvia Várpalotai Polgármesteri Hivatal 8100 Várpalota, Gárdonyi G u. 39. Telefon: 88/592-660/177

 

A pályázati adatlapot itt töltheti le