8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39.
„Várpalota visszavár” felsőoktatási tanulmányi ösztöndíj pályázat – Várpalota város hivatalos oldala
5828
post-template-default,single,single-post,postid-5828,single-format-standard,qode-core-1.1.1,suprema-ver-1.6,qodef-smooth-scroll,qodef-preloading-effect,qodef-mimic-ajax,qodef-smooth-page-transitions,qodef-blog-installed,qodef-header-standard,qodef-fixed-on-scroll,qodef-default-mobile-header,qodef-sticky-up-mobile-header,qodef-dropdown-animate-height,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

„Várpalota visszavár” felsőoktatási tanulmányi ösztöndíj pályázat

„Várpalota visszavár” felsőoktatási tanulmányi ösztöndíj pályázat

Az EFOP-1.5.2-16-2017-00010 kódszámú “Humán szolgáltatások fejlesztése Várpalota térségében” elnevezésű projekt keretében Várpalota Város Önkormányzata felsőoktatásban nappali tanulmányokat folytató várpalotai fiatalokat tanulmányi ösztöndíjban kívánja részesíteni a Várpalotához történő kötödés erősítése, a tanulmányok ideje alatt felmerülő költség enyhítése és a várpalotai hiányszakmákban az utánpótlás biztosítása céljából.

Az ösztöndíj nyújtásának elsődleges célja a várpalotai fiatalok továbbtanulásának támogatása.  A támogatás által erősíthető a település megtartó képessége, a fiatalok foglalkoztathatósági lehetőségei, megélhetési körülményei.

Az ösztöndíj elnyerése érdekében 2018. szeptemberétől évente pályázatot kell benyújtania a felsőfokú tanulmányokat folytató fiatalnak a település Képviselő-testületének címezve.

I.) Az ösztöndíjra pályázhat az a várpalotai diák, aki

 

 • várpalotai állandó lakcímmel rendelkező nappali tagozatos hallgató,

 

 • a pályázati felhívásban meghatározott hiányszakmában az első diploma megszerzése érdekében végzi tanulmányait, és vállalja, hogy tanulmányai befejezése után 5 évig Várpalotán vállal munkát.

 

Hiányszakma: az óvodapedagógusi, a tanítói, szakos tanári, a felnőtt és gyermek háziorvosi, fogorvosi, védőnői valamint a mérnöki szakmán túlmenően az ösztöndíjra vonatkozó pályázati felhívás kiírója által, a pályázati kiírásban meghatározott szakma;

 

II.) A pályázat mellé csatolandó kötelező igazolások, mellékletek:

 • pályázati adatlap, amely tartalmazza a pályázóról szükséges információkat,
 • a felvételről szóló, a felvételi pontszámot is tartalmazó hivatalos értesítő másolatát („A” típusú pályázat esetén);
 • a pályázat benyújtását megelőző félévről szóló lezárt leckekönyv másolatát, vagy az azzal egyenértékű és azonos információkat tartalmazó elektronikus dokumentumnak az illetékes tanulmányi osztály által aláírt és lepecsételt eredeti példányát, amely tartalmazza a félév átlagát („B” típusú pályázat esetén);
 • az aktív hallgatói jogviszonyra vonatkozó eredeti hallgatói jogviszony igazolást („A” és „B” típusú pályázat esetén);
 • lakcímkártya és személyigazolvány másolatát vagy más személyazonosításra alkalmas (fényképet és személyes adatokat tartalmazó) okmányt („A” és „B” típusú pályázat esetén);
 • árvaellátásban részesült pályázó esetén az árvaellátást igazoló dokumentum másolatát („A” és „B” típusú pályázat esetén);
 • állami nevelésben részesült pályázó esetén az állami nevelésről szóló hitelt érdemlő igazolást („A” és „B” típusú pályázat esetén).

 

 

III.) A Képviselő-testület a pályázatokat az alábbi módon írja ki és bírálja el:

 • A 2019-es tanév ösztöndíjpályázata kiírásának időpontja: 08.30.
 • A pályázatok beadási határideje: szeptember 30.

(Polgármesteri Hivatal, Szervezési, és Intézményirányítási Iroda, Varga Szilvia, humánügyi referens)

 • A pályázatok elbírálási határideje: október havi Humán Erőforrás Bizottsági ülés időpontja.
 • A sikeres pályázóval a polgármester támogatási szerződést köt.
 • A tanulmányi ösztöndíjak folyósítása: szeptember- 2020. június közötti 10 hónapra utalással a támogatott számlaszámára történik.
 • Az aktív hallgatói jogviszony fennállását félévente, szeptember 30. napjáig és február utolsó napjáig az ösztöndíjjal támogatott hallgatónak az aktív hallgatói jogviszonyra vonatkozó eredeti hallgatói jogviszony igazolás polgármesterhez történő benyújtásával igazolnia kell. Ezzel egyidejűleg a Bizottság eseti kérésére, az ösztöndíjjal támogatott hallgató a tanulmányairól a Bizottság számára tájékoztatást ad.
 • Az ösztöndíjra való jogosultságot meg kell szüntetni, és a támogatottat a folyósított ösztöndíj visszafizetésére kell kötelezni, ha:
 1. a) a felsőoktatásról szóló törvény szerinti államilag finanszírozott tanulmányi időn belül nem szerez diplomát;
 2. b) a felsőoktatási intézménnyel a hallgatói jogviszony a diploma megszerzése nélkül bármely okból megszűnik;
 3. c) az ösztöndíjban részesülő hallgató a hallgatói jogviszony fennállását a 6.pontban meghatározott határidőn belül nem igazolja, és mulasztását az Önkormányzat igazolásra történő felszólításának kézhezvételétől számított 15 napon belül sem pótolja;
 4. d) a pályázó a pályázati eljárás során valótlan adatot közölt vagy az Önkormányzatot bármilyen módon megtévesztette;
 5. e) a pályázó az ösztöndíjra való jogosultság megszüntetését bármely okból kéri.

 

A pályázattal kapcsolatos kérdésekben információt ad: Varga Szilvia Várpalotai Polgármesteri Hivatal 8100 Várpalota, Gárdonyi G u. 39. Telefon: 88/592-660/177

Pályázati szabályzat_

Pályázati űrlap A.

Pályázati űrlap B.