Pályázatok – Várpalota város hivatalos oldala
7253
post-template-default,single,single-post,postid-7253,single-format-standard,qode-core-1.1.1,suprema-ver-1.6,qodef-smooth-scroll,qodef-preloading-effect,qodef-mimic-ajax,qodef-smooth-page-transitions,qodef-blog-installed,qodef-header-standard,qodef-fixed-on-scroll,qodef-default-mobile-header,qodef-sticky-up-mobile-header,qodef-dropdown-animate-height,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

Pályázatok

Pályázatok

Várpalota Város Polgármesteri Hivatala

                       

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet
műszaki-beruházási ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony                      

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Veszprém megye, 8100 Várpalota, Gárdonyi utca 39.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

 1. számú melléklet: 32. Település-, terület- és vidékfejlesztési, település-üzemeltetési feladatkör

Ellátandó feladatok:

– Feladatköréhez kapcsolódó személyes közreműködés a közbeszerzési, valamint a hazai és uniós pályázatok műszaki tartalmának előkészítésében, munkálataiban. – Közreműködés a településen folyó beruházások előkészítésében, az egyéb kivitelezési munkák elindításához szükséges műszaki dokumentumok elkészítésében, továbbá az önkormányzati beruházások műszaki ellenőrzésében. – Ellenőrzi és véleményezi a vagyonkataszteri nyilvántartásban szereplő műszaki adatokat, közreműködik a nyilvántartás műszaki tartalmának rendszeres aktualizálásában. – Ellenőrzi és szükség esetén javaslatot tesz az önkormányzati tulajdonú lakások és intézmények felújítási és korszerűsítési munkálatainak meghatározásában. – Lefolytatja az önkormányzati telekalakítási eljárásokkal kapcsolatos földhivatali ügyintézést, a házszám megállapítási eljárásokat, lakcím igazolásokat ad ki.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

műszaki-igazgatási, településfejlesztési, magasépítési, műszaki fejlesztési, kivitelezési, beruházási feladatok

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) Várpalotai Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 •       Magyar állampolgárság,
 •       Cselekvőképesség,
 •       Büntetlen előélet,
 •       Főiskola, Felsőoktatásban szerzett építész-, építő-, kertészmérnök szakmacsoportokba

tartozó, gazdaságtudományi, agrár, szociológus, földrajztanár, geográfus
szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és környezetvédelmi,

vízügyi, település-fejlesztési, vidékfejlesztési, közlekedési felsőfokú szakképesítés.,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 •       közigazgatásban és hasonló munkakörben szerzett szakmai tapasztalat,
 •       közigazgatási alapvizsga, szakvizsga

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •       87/2019.(IV.23.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletet szerinti fényképes önéletrajz.
 •       Iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata
 •       30 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
 •       Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati eljárás során személyes adatainak

kezeléséhez, valamint az elbírálásban résztvevő személyek a pályázat teljes anyagát
megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2021. április 12. napjától tölthető be.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. március 26.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Csonka Marianna személyzeti szakreferens nyújt, a 06306318695 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •       Postai úton, a pályázatnak a Várpalota Város Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (8100 Várpalota, Gárdonyi utca 39. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: P09/28/2021. , valamint a munkakör megnevezését: műszaki-beruházási ügyintéző.
 •       Elektronikus úton Csonka Marianna részére a csonka.marianna@varpalota.hu E-mail címen keresztül
 •       Személyesen: Csonka Marianna, Veszprém megye, 8100 Várpalota, Gárdonyi utca 39. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az érvényes pályázatot benyújtók közül kiválasztottak személyes meghallgatását a munkáltatói jogkör gyakorlója végzi.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. április 7.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 •       www.varpalota.hu – 2021. március 11.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A kinevezés határozatlan idejű és a munkáltató 6 hónap próbaidőt köt ki. A pályáztató fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. A benyújtás határidején a Várpalotai Polgármesteri Hivatalhoz való beérkezés időpontját kell érteni!

 

 

Várpalota Város közigazgatási területén helyi, autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítás közszolgáltatójának kiválasztására

Részletekről a letölthető PDF dokumentumban olvashat

A Várpalotai Polgármesteri Hivatal részére mobil távközlési szolgáltatás, egyidejűleg a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges új telefonkészülékek beszerzése” tárgyában

Ajánlati Felhívás Mobil távközlési szolgáltatás Várpalotai Polgármesteri Hivatal

Várpalota Kistérségi Társulás kisbuszának bérleteztetése – hirdetmény

Kistérségi kisbusz üzemeltetése 20200901-20230831 pályázati kiírás