Pénzügyi iroda – Várpalota város hivatalos oldala
1445
post-template-default,single,single-post,postid-1445,single-format-standard,qode-core-1.1.1,suprema-ver-1.6,qodef-smooth-scroll,qodef-preloading-effect,qodef-mimic-ajax,qodef-smooth-page-transitions,qodef-blog-installed,qodef-header-standard,qodef-fixed-on-scroll,qodef-default-mobile-header,qodef-sticky-up-mobile-header,qodef-dropdown-animate-height,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

Pénzügyi iroda

Vezetője: Szabó Mónika
Telefon: +36-(88)-592-664
E-mail:
szabo.monika(kukac)varpalota.hu

Az iroda alapvető feladatai:

 • Ellátja az Önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos alapvető feladatokat. Figyelemmel kíséri az önkormányzat gazdasági folyamatait. Meghatározza a szükséges adatszolgáltatási kötelezettség tartalmát, javaslatokat dolgoz ki, teljesíti az előírt adatszolgáltatásokat. A kapott adatokat rendszerezi, csoportosítja. Az önkormányzat pénzügyi, gazdasági terveit előkészíti, végrehajtja és pénzügyileg lebonyolítja.
 • Az önkormányzati intézmények működéséhez biztosítja a pénzügyi feltételeket. Kialakítja saját, valamint az intézmények számviteli rendjét. Biztosítja a beszámolási rendet. Kialakítja a hivatal bizonylati rendszerét, elkészíti a beszámolókat.
 • Az iroda feladatkörébe tartozóan gondoskodik a Képviselő-testület bizottságainak és részönkormányzati döntéseinek hatályosulásáról (postázás, intézkedések megtétele).
 • Közreműködik a közbeszerzési törvényből, valamint a közbeszerzési szabályzatból adódó feladatok ellátásában, az Önkormányzat, a Hivatal és a Várpalotai Többcélú Kistérségi Társulás közbeszerzési ügyeiben.
 • Pénzügyi tevékenység, intézményfinanszírozás.
 • Elkészíti az Önkormányzat és a Várpalotai Többcélú Kistérségi Társulás gazdasági programtervezeteit, a költségvetési rendelet és a kapcsolódó rendeletek tervezetét. Az elfogadott költségvetésről és egyéb gazdasági folyamatokról, pénzügyi teljesítésekről információt szolgáltat a jogosultak részére. Szükség esetén előkészíti az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet-tervezetet.
 • Elkészíti a beszámolók és a zárszámadás tervezetét, ennek keretében elszámol a normatív költségvetési hozzájárulásokkal.
 • Gondoskodik a jogszabályon alapuló adatszolgáltatásról.
 • Biztosítja a módosított teljesítés szemléletű kettős könyvviteli nyilvántartások vezetését.
 • Elkészíti a Hivatal számlarendjét. Kezeli az önkormányzat és a többcélú kistérségi társulás számláit.
 • Figyelemmel kíséri az önkormányzati intézmények folyószámláit, szükség esetén javaslatot tesz a problémák kezelésére.
 • Biztosítja az önkormányzati intézmények pénzellátását.
 • Közreműködik az átmenetileg szabad pénzeszközök biztonságos befektetésében.
 • Üzemelteti a házipénztárt és teljesíti az önkormányzat kifizetéseit.
 • Folyamatosan nyilvántartja az önkormányzat kintlévőségeit, kezdeményezi a hátralékok behajtását.
 • Javaslatot dolgoz ki az önkormányzatot érintő pénzügyi, gazdasági ügyekben, bevételi javaslatokat dolgoz ki az önkormányzat gazdálkodásához.
 • Gondoskodik a Várpalotai Kistérség Többcélú Társulás és a Térségi Népjóléti Gondozási Központ pénzügyeinek teljes körű intézéséről (normatíva igénylés, beszámoló, zárszámadás, pénzügyi jelentések elkészítése, házipénztár kezelése, utalás, kontírozás, könyvelés)

Közzététel területén:

 • Megnevezi a költségvetési szerv által ellátott feladathoz kapcsolódó mutatókat (feladat-, teljesítmény-, kapacitás-, hatékonyság- és eredményesség-mutatók).
  A közzététel módja: a nyilvánosság számára elérhető módon
  Első közzététel: 2005. január 01.
 • Gondoskodik a költségvetési szerv éves szakmai teljesítményének bemutatásáról és értékeléséről.
  Közzététel módja: a nyilvánosság számára elérhető módon
  Közzététel: évente május 31-ig
 • Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő
 • a nettó 5 millió Ft-ot meghaladó
 • árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás-megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződéseket, az adatokban történt változást közzéteszi.
  Közzététel módja: a helyben szokásos módon
  Közzététel: a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül