Gazdálkodási adatok – Várpalota város hivatalos oldala
1467
post-template-default,single,single-post,postid-1467,single-format-standard,qode-core-1.1.1,suprema-ver-1.6,qodef-smooth-scroll,qodef-preloading-effect,qodef-mimic-ajax,qodef-smooth-page-transitions,qodef-blog-installed,qodef-header-standard,qodef-fixed-on-scroll,qodef-default-mobile-header,qodef-sticky-up-mobile-header,qodef-dropdown-animate-height,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

Gazdálkodási adatok

Várpalota Város 2023. éves közbeszerzési terve

Melléklet az 51/2023. (V. 16.) képviselő-testületi határozathoz

 

ÉVES KÖZBESZERZÉSI TERV

 

 

Ajánlatkérő megnevezése: Várpalota Város Önkormányzata

Érintett év: 2023.

 

 

 

Sorszám

 

 

Eljárás elnevezése

 

 

Rezsim

 

 

Eljárás fajtája

Eljárás megindításának tervezett dátuma
 

1.

 

Bán Aladár Általános Iskola energetikai korszerűsítése

 

Nemzeti

 

Kbt. 112.§ (1) bekezdés b) pont szerinti közbeszerzési eljárás

 

2023. II. negyedév

 

2.

 

„ABTV-SMARTGRID” a résztvevő városok (Ajka, Balatonfüred, Tapolca, Várpalota) új HMKE naperőműveket létesítenek 5 önkormányzati épületen

 

Nemzeti

 

Kbt. 112.§ (1) bekezdés b) pont szerinti közbeszerzési eljárás

 

2023. III. negyedév

 

3.

 

Útépítési munkálatok a TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VE1-2022-00031 kódszámú projekt keretében

 

Nemzeti

 

Kbt. 112.§ (1) bekezdés b) pont szerinti közbeszerzési eljárás

 

2023. IV. negyedév

 

4.

 

Szociális infrastruktúra fejlesztése Várpalotán a TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VE1-2022-00009 kódszámú projekt keretében

 

Nemzeti

 

Kbt. 112.§ (1) bekezdés b) pont szerinti közbeszerzési eljárás

 

2023. IV. negyedév

 

5.

 

Korszerűsítési, felújítási munkálatok a Thury Várban a TOP_PLUSZ-1.1.3-21-VE1-2022-00041kódszámú projekt keretében

 

Nemzeti

 

Kbt. 112.§ (1) bekezdés b) pont szerinti közbeszerzési eljárás

 

2023. IV. negyedév

 

6.

 

Általános felhasználású (intézményi) és közvilágítási célú villamos áram beszerzés

 

Uniós

 

Kbt. Második rész

XV. Fejezet

81. §-a szerinti nyílt eljárás

 

 

2023. II. negyedév

2011. évi CXII. törvény alapján 1. melléklet 8 pontja alapján:

Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról a megkötött szerződésekről)

közbeszerzési terv módosítása 2016

Útfelújítás tájékoztató 2016

Polgármesteri Hivatal takarítás tájékoztató 2015

Dúdoló Óvoda felújítása tájékoztató 2015

Kamerarendszer tájékoztató 2015-1

Településfejlesztési koncepció tájékoztató 2015

 

Vállalkozási szerződések – ,,Várpalota 2021. évi második ütemben megvalósuló út, járda és parkoló építési,  felújítási munkái”

1. rész Tanuszoda parkoló építés vállalkozási szerződés

2. rész Újlaky u. járda felújítás szerződés

3. rész Tábormező u. járda felújítás szerződés

Vállalkozási szerződések – ,,Várpalota 2021. évi első ütemben megvalósuló út, járda és parkoló építési,  felújítási munkái”

I. rész szerződés Erdődy u. parkolók

II. rész szerződés Szabolcska u parkoló

III. rész szerződés Felsőmajor u parkoló

IV. rész szerződés Forrás és Pacsirta u felújítás

V. rész szerződés Szabolcska u felújítás

VI. rész szerződés Készenléti ltp. útfelújítás

1. rész Mátyás kir. u. parkolók

2. rész Mátyás király u. felújítás

3. rész Péti u járda

4. rész Szt. István u. járda

5. rész Rózsakút u járda szerződés

6. rész Bercsényi Radnóti u. járda felújítás

7. rész Arany J u járda

8. rész Városháza Szabadság tér járda

 

5 millió forint feletti szerződések:

2011. évi CXII. törvény 1. melléklete II/4. pont alapján

Az ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzés, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, általános forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatás

Önkormányzat nevében kötött szerződések 2014 

Önkormányzat nevében kötött szerződések 2015 

Önkormányzat nevében kötött szerződések 2016 

Önkormányzat nevében kötött szerződések 2017

Önkormányzat nevében kötött szerződések 2018. I. félév

Önkormányzat nevében kötött szerződések 2018.II. félév

Önkormányzat névében kötött szerződések 2019. I.félév

Önkormányzat nevében kötött szerződések 2019. II. félév 

Önkormányzat nevében kötött szerződések 2020. I. félév

Önkormányzat nevében kötött szerződések 2020.II.félév

Az Önkormányzat nevében 2021. év I. félévében kötött szerződések

Az Önkormányzat nevében 2021. év II. felében kötött szerződések

Az Önkormányzat nevében 2022. év I félévben kötött szerződések

Az Önkormányzat nevében 2022. év II. félévében kötött szerződések

Az Önkormányzat nevében 2023. év I.félében kötött szerződések

Az Önkormányzat nevében 2023. év II.félében kötött szerződések

Személyszállítási közszolgáltatási tevékenységről összevont jelentés 2019. évre

A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 5. § (5) bekezdésében foglaltak értelmében azon önkormányzatoknak, akik közigazgatási területükön személyszállítási közszolgáltatási tevékenységet tartanak fent, az előző évi közszolgáltatási tevékenységükről összevont jelentést kell készíteniük a tárgyévet követő év október 31. napjáig.

Önkormányzatunk jelen levélben, illetve annak mellékleteiben tesz eleget e kötelezettségének.

 

Várpalota Város Önkormányzata a 2018. december 14-én közszolgáltatási szerződést kötött az Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.-vel a város közigazgatási területén autóbuszjárattal történő menetrend szerinti személyszállításról.

A megkötött közszolgáltatási szerződés 2020. december 31-ig hatályos, és e jelentés 1. számú mellékletét képezi.

Az ÉNYKK Zrt. 2019. szeptember 30.-án beolvadt a VOLÁNBUSZ Zrt.-be, így attól az időponttól az ÉNYKK Zrt. jogutódja teljesíti a szerződésben foglalt személyszállítási szolgáltatást.

A közszolgáltatási szerződés mellékletei között megtalálható többek között a vonalhálózati térkép, a 2019. január 1-től hatályos helyi járati menetrend, és a hatályos díjszabás is.

 

Önkormányzatunk megállapodást kötött továbbá Magyarország Innovációért és Technológiáért Felelős Miniszterével a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI törvény 5.§ (3) bekezdése a) pontjában meghatározott helyi személyszállítási közszolgáltatások regionális személyszállítási szolgáltatásokkal történő ellátására.

A megállapodás és annak melléklete a jelentés 2. számú mellékletét képezi.

 

  1. év folyamán a város közigazgatási határain belül az Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. illetve jogutódja a Volánbusz Zrt. a közszolgáltatási szerződésben rögzítettek szerint végezte a helyi menetrend szerinti utas szállítást.

A szolgáltató 2019. évi beszámolója a közszolgáltatási tevékenységről a jelentés 3. számú mellékletét képezi.

 

Várpalota 2020. október 30.

 

Campanari-Talabér Márta

                                                                                                                     polgármester

ITM megállapodás

Közszolgáltatási szerződés

Közszolgáltatási szerződés mellékletei (2)

Volánbusz 2019. évi beszámoló

 

KÖZLEMÉNY

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének a civil szervezeteknek nyújtható önkormányzati támogatásokról szóló 8/2016. (IV. 05.) önkormányzati rendelete 10. § (4) bekezdése alapján: Az analitikus nyilvántartás b) – e) pontjában meghatározott adat közzétételét Várpalota Város Önkormányzatának hivatalos honlapján a Szervezési, Intézményirányítási és Szociális Iroda illetékes munkatársa kezdeményezi a támogatási szerződést megkötését követő 60 napon belül.

2011. évi CII. törvény 1. melléklet III. 3. pont alapján:

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a  támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok.

A rendelkezésnek megfelelően a közzétételi lista a közlemény mellékletében megtekinthető.

A közlemény mellékletét a letölthető PDF dokumentumban olvashatja

önkormányzati támogatások 2011

önkormányzati támogatások 2012

önkormányzati támogatások 2013

önkormányzati támogatások 2014

önkormányzati támogatások 2015

önkormányzati támogatások 2016

Várpalota, 2016. június 14.

                                                                                                    Talabér Márta

                                                                                                           polgármester