Építéshatóság – Várpalota város hivatalos oldala
1408
post-template-default,single,single-post,postid-1408,single-format-standard,qode-core-1.1.1,suprema-ver-1.6,qodef-smooth-scroll,qodef-preloading-effect,qodef-mimic-ajax,qodef-smooth-page-transitions,qodef-blog-installed,qodef-header-standard,qodef-fixed-on-scroll,qodef-default-mobile-header,qodef-sticky-up-mobile-header,qodef-dropdown-animate-height,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

Építéshatóság

Vezetője: dr. Ignácz Anita Éva – jegyző
Fogadóóra helyszíne: a Várpalotai Polgármesteri Hivatal épülete, 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza utca 39.
Fogadóóra időpontja: a Várpalotai Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendjének megfelelően minden héten

 • hétfőn 8.00-12.00 és 13.00-16.00 óra között
 • szerdán 8.00-12.00 és 13.00-17.00 között

Levelezési cím: Várpalota 8100 Gárdonyi Géza u. 39.
E-mail: jegyzo(kukac)varpalota.hu
Telefonszám: +36-88/592-673

Építésügyi Hatósági Iroda alapvető feladatai:

 1. Az építésügyi hatósági engedélyezési, tudomásulvételi és egyéb eljárásokat, valamint az ezekkel kapcsolatos kötelezési és végrehajtási eljárásokat.
 2. Jogszabályban meghatározott építésügyi hatósági nyilvántartásokat vezet.
 3. Jogszabályban meghatározott esetekben és módon szakhatósági eljárásokat folytat le, valamint építésügyi hatósági szolgáltatást nyújt.

Illetékességi terület: 343/2006. (XII.23.) Korm. rendelet

 • Várpalota
 • Pétfürdő
 • Öskü
 • Berhida
 • Vilonya
 • Tés
 • Jásd
 • Ősi

I. Általános tájékoztatás

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy 2013. január 1-jétől az építési ügyeket szabályozó jogszabályi háttér jelentősen megváltozott. A változások a jogszabályok mellett az ügyintézés módját, az eljárások menetét, az eljáró hatóságok hatáskörét és az ügyféli kört is érintették.

A változások közül az alábbiakat emeljük ki:

 • Az ügyintézés elektronikus módon, az ÉTDR (Építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokat támogató elektronikus dokumentációs rendszer) felületén (http://www.etdr.gov.hu) történik. Az elektronikus ügyintézés bevezetésével bár a kérelem benyújtható papír alapon is, de a kérelem mellékleteit képező dokumentumok (pl. tervek, igazolások) kizárólag elektronikus formátumban nyújthatók be.
 • Az építésügyi eljárások során ügyfél a kérelmező és az építéssel érintett ingatlan tulajdonosa. A hatóság vizsgálja azok ügyféli jogállását, akinek jogát az ingatlan-nyilvántartásban az adott ingatlanra bejegyezték. Mindezek alapján a szomszédos ingatlanok tulajdonosai nem ügyfelek, továbbá ügyféli jogállás utólagos megállapítására is csak a döntések jogerőre emelkedését követő 6 hónapos időtartamon belül van lehetőség.
 • Az újonnan induló eljárások az ÉTDR általános tájékoztató felületén (http://www.etdr.gov.hu) megjelennek, az iratbetekintés az ÉTDR felületen keresztül történik.

II. Ügytípusok

A 2013. január 1-jétől hatályos építésügyi jogszabály az alább felsorolt építésügyi eljárásokat nevesíti:

 • Építéshatósági Szolgáltatás (eljárásjogi vagy építésjogi állásfoglalások esetében)
 • Kötelezési eljárás
 • Építési engedélyezési eljárás
 • Összevont engedélyezési eljárás
 • Összevont telepítési eljárás
 • OTÉK-tól való eltérés engedélyezés eljárása
 • Használatbavételi engedélyezési eljárás
 • Fennmaradási engedélyezési eljárás
 • Bontási engedélyezési eljárás
 • Engedély hatályának hosszabbítási eljárása
 • Jogutódlás tudomásulvételi
 • Használatbavétel tudomásulvétele
 • Veszélyhelyzet esetén építési tevékenység tudomásulvétele
 • Hatósági bizonyítvány kiadása
 • Szakhatósági eljárások

Általános tájékoztatás az eljárásokról az Építésügyi portálon (http://www.e-epites.hu/lakossagi-tajekoztatok) olvasható.

III. Jogszabályok

Eljárási jogszabályok

 • 2004. évi CXL. törvény (Ket.) – A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól.
 • 312/2012 (XI.8.) Korm. rendelet – Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról
 • 343/2006. (XII.23.) Korm. rendelet – Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről.
 • 245/2006. (XII.5.) Korm. rendelet – Az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól.

Építésügyi jogszabályok

 • 1997. évi LXXVIII. törvény – Az épített környezet alakításáról és védelméről.
 • 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet (OTÉK) – Az országos településrendezési és építési követelményekről.
 • 85/2000. (XI.8.) FVM rendelet – A telekalakításról.

Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Tervek:

 • Várpalota – 22/2009. (V.4.) Önkormányzati rendelet
 • Öskü – 8/2007. (V.18.) Önkormányzati rendelet
 • Pétfürdő –15/2013. (XII.11.) Önkormányzati rendelet
 • Berhida – 27/2007. (XII.30.) Önkormányzati rendelet
 • Vilonya – 26/2007. (XII.12.) Önkormányzati rendelet
 • Jásd – 8/2008. (VI.06.) Önkormányzati rendelet
 • Ősi – 10/2007. (V.11.) Önkormányzati rendelet
 • Tés – 19/2004. (X.7.) Önkormányzati rendelet

Eljárási illetékek
1990. évi XCIII. törvény – Az illetékekről XV. fejezete (építésügyi eljárások illetéke)
Az elektronikus úton kezdeményezett építésügyi hatósági eljárási illeték átutalással a Várpalota Város Önkormányzata által vezetett 12081000-00115409-02800006 számlaszámra fizethető be. A közlemény rovatban fel kell tüntetni a kérelmező nevét, a település nevét és a helyrajzi számot. Az eljárási illeték megfizetését az átutalási megbízás elfogadásáról szóló nyilatkozat másolatával kell igazolni.

Letölthető nyomtatványok

 

 

Egyéb tájékoztató jellegű jogszabályok

 • 2001. évi LXIV. törvény – A kulturális örökség védelméről.
 • 2003. évi CXXXIII. törvény – A társasházakról
 • 146/2014. (V. 5.) Korm. rendelet – A felvonókról, mozgólépcsőkről és mozgójárdákról
 • 108/2001. (XII.23.) FVM-GM együttes rendelet – A felvonók biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról
 • 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet – Az építőipari kivitelezési tevékenységről.
 • 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet – Az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól
 • 238/2005. (X.25.) Korm. rendelet – Az építésfelügyeleti bírságról.
 • 24/2009. (IX.30.) NFGM rendelet – A telekalakítási és építési tilalom elrendeléséről
 • 13/2014. (V.27.) önkormányzati rendelet – A településkép védelméről