Közbeszerzési hirdetmények – Várpalota város hivatalos oldala
1777
post-template-default,single,single-post,postid-1777,single-format-standard,qode-core-1.1.1,suprema-ver-1.6,qodef-smooth-scroll,qodef-preloading-effect,qodef-mimic-ajax,qodef-smooth-page-transitions,qodef-blog-installed,qodef-header-standard,qodef-fixed-on-scroll,qodef-default-mobile-header,qodef-sticky-up-mobile-header,qodef-dropdown-animate-height,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

Közbeszerzési hirdetmények

 KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM

„Útfelújítás, járdafelújítás és egyéb járulékos munkák megrendelése – 2018.:

  I. Jókai utca út és járdaburkolat felújítása, parkolók létesítése közvilágítási berendezésekkel       

Jókai u felújítás jogerős ép engedély

Jókai u költségvetési kiírás

Jókai u közvilágítás helyszínrajz

Közműegyeztetési nyilatkozat távhő

Közműegyeztetési jegyzőkönyvek

Jókai u. közvilágítási terv

műszaki leírás

U-1 átnézeti

U-2.1_Részletes

U-2.2_Ft

U-2.2F

U-2.3_felmérési

U-3.1_Hossz_ut

U-3.2_Hossz_csatorna

U-4_Minta

U-5 keresztszelvények

U-6_Aknák

II. Marx utca út és járdaburkolat felújítása

Közműegyeztetési jegyzőkönyvek

Marx K u költségvetési kiírás

műszaki leírás

U-1 átnézeti

U-2.1 részletes

U-2.2 forgalomtechnikai helyszínrajz

U-3_útépítési hossz-szelvény

U-4_mintakeresztszelvény

U-5_keresztszelvények

U-6_aknák

III. Budai Nagy Antal utca út és járdaburkolat felújítása

Budai Nagy Antal u költségvetési kiírás

Közműegyeztetési jegyzőkönyvek

műszaki_leírás

U 1 átnézeti helyszínrajz

U-2 részletes helyszínrajz

U-3.1 útépítés hossz-szelvény

U-3.2 csapadék hossz-szelvény

U-4 mintakeresztszelvény

U-5 keresztszelvények (1)

U-6 Akának

IV. Bán Aladár utca útburkolat felújítása

1672 U-0 Előlap

1672 U-0 Tervjegyzék

1672 U-1 Műszaki leírás

1672 U-2 Áttekintő

1672 U-3.1 HSZR 2015 05 12

1672 U-3.2 HSZR 2015 05 12

1672 U-4 MKSZ 2015 05 12

1672 U-5 HSZ 2015 05 12

1672 U-6.1 KSZ 2015 05 12

1672 U-6.2 KSZ 2015 05 12

Bakony-karszt közműnyilatkozat

Bán Aladár utca felújítás költségvetési kiírás

E ON Bán Aladár – Közműkezelői Hozzájárulás

Invitel közműnyilatkozat

UPC jegyzőkönyv közműnyilatkozat

V. Tési út mellett parkoló létesítése közvilágítási berendezésekkel.”

2076 CS-5 Hossz-szelvény

U1 műszaki leírás

2076 U-1 Műszaki leírás_kiegészítés

2076 U-2 Átnézeti helyszínrajz

2076 U-3 Helyszínrajz

2076 U-4 Mintakeresztszelvény

2076 U-5 Hossz-szelvény

KÖZVIL HELYSZÍNRAJZ_VÁRPALOTA TÉSI UTI PARKOLÓK

KÖZVIL KIVITELI TERV_ VÁRPALOTA TÉSI ÚT KÖZVIL_2

KÖZVIL Rajz bont_FF VVÁRPALOTA TÉSI UTI PARKOLÓ 2076 U-3 Helyszínrajz_2-Elrendezés1

KÖZVIL Rajz épít_FF VVÁRPALOTA TÉSI UTI PARKOLÓ 2076 U-3 Helyszínrajz_2-Elrendezés1

Tési u óvoda parkoló létesítése költségvetési kiírás

Tési u parkoló jogerő

Tési u. óvoda parkoló építési engedély

 

tárgyú, Kbt. Harmadik rész, 112.§ (1) bekezdés b.) pontja szerinti hirdetménnyel induló nyílt közbeszerzési eljáráshoz 2018.

AD_Várpalota Burkolatfelújítás ép.ber._részleteiről a letölthető PDF dokumentumban olvashat 2018.03.08(PDF)/ AD_Várpalota Burkolatfelújítás ép.ber._2018.03.08(word)

Átlátható nyilatkozat melléklet(PDF)/átlátható nyilatkozat melléklet(word)

portal_4099_2018

Várpalota-Út-és járdafelújítás-SZERZŐDÉS TERVEZET(PDF)/Várpalota-Út-és járdafelújítás-SZERZŐDÉS TERVEZET(word)

NYILATKOZAT Közbeszerzési dokumentum letöltéséről

 

 

„Közszolgáltatási szerződés keretében

Várpalota közigazgatási területén keletkező települési szilárd hulladék rendszeres begyűjtése, elszállítása és kezelése”

tárgyú, a Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti nyílt közbeszerzési eljárás megindításához

 2018.

ajánlatok benyújtásának határideje: 2018.04. 25-én 12:00 óra

 A közbeszerzési dokumentumok tartalomjegyzéke:

 

 

I. Fejezet: Útmutató az ajánlattevők részére
1. Bevezetés, általános tudnivalók
2. Információ a közbeszerzési dokumentumokról (dokumentációról)
3. Az ajánlat elkészítése
4. Az ajánlatok bontása
5. Az ajánlatok értékelése és bírálata
II. Fejezet: Műszaki leírás
III. Fejezet: Iratjegyzék, iratminták, mellékletek, kitöltendő űrlapok
IV. Fejezet: Szerződéstervezet

 

Tisztelt Ajánlattevő!

 

A közbeszerzési dokumentumok (dokumentáció) közreadásával az a célunk, hogy segítséget nyújtsunk ajánlatának a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban Kbt.) előírásainak és elvárásainknak megfelelő, minden egyes követelményt teljesítő összeállításához. A közbeszerzési dokumentumok (dokumentáció) elkészítésének célja többek között az is, hogy a TED adatbázisban 2018.03. 15. napján 2018/S 052-115261 iktatási számon közzétett ajánlati felhívásra minél több érvényes ajánlatot kapjunk, biztosítva ezáltal a számunkra legkedvezőbb ajánlat kiválasztásának lehetőségét.

 

Előzőekre tekintettel a közbeszerzési dokumentumok (dokumentáció) kizárólag az ajánlat összeállításához elengedhetetlenül szükséges információkat, nyilatkozatokat, igazolásokat és egyéb dokumentumokat (a továbbiakban: dokumentumok) tartalmazza a tartalomjegyzékben meghatározott sorrendben. A kért és a tartalomjegyzékben megadott sorrendet kérjük, hogy ajánlata összeállításakor is szíveskedjen betartani, oly módon, hogy a dokumentumkérő lapok után először a saját (ajánlattevői), majd esetleges alvállalkozói/kapacitást nyújtó gazdasági szereplői dokumentumait (nyilatkozat, igazolás, stb.) helyezi el. Amikor ajánlatát teljes körűen összeállította, kérjük lehetőség szerint az egyes oldalakat (a csatolt dokumentumokkal együtt) folyamatosan növekvő sorszámmal ellátni szíveskedjen.

 

Kérjük, hogy ajánlata összeállítását megelőzően figyelmesen tanulmányozza át a közbeszerzési dokumentumokban (dokumentációban) leírtakat.

 

A jelen dokumentáció nem tartalmazza az adott közbeszerzési eljárásra vonatkozó valamennyi jogszabályt, a jogszabályi hivatkozások és idézetek csupán az ajánlattétel könnyítését szolgálják. 

 

Tekintettel arra, hogy a TED adatbázisban történő köztétel során az egyes pontokba beírható szövegek karakterének száma korlátozva van, így a megjelent ajánlati felhívás szövege nem teljes körű, így kérjük, hogy az általunk kiadott Ajánlati felhívásban foglaltakat szíveskedjenek figyelembe venni.

 

Bízunk abban, hogy a Kbt., az ajánlati felhívásunk és az elektronikus formában megküldött vagy átadott közbeszerzési dokumentumok (dokumentáció) együttesen elegendő útmutatást nyújtanak érvényes ajánlatuk összeállításához és benyújtásához.

 

Az ajánlat elkészítéséhez sikeres munkát kívánunk.

Üdvözlettel:

Tahy Bálint

felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó (00934)

Várpalota-hulladékszállítás- AD 20180315 részleteiről a letölthető PDF dokumentumban olvashat

2018-OJS052-115261-hu (PDF)/ Várpalota-hulladékszállítás- AD 20180315 (Word)

Átlátható nyilatkozat melléklet (PDF)/ Átlátható nyilatkozat melléklet (Word)

Közszolgáltatási szerződés-Várpalota-20180315

 NYILATKOZAT Közbeszerzési dokumentum letöltéséről (1)

Várpalota-Hullafékszállítás, kieg. táj. -2018.04.17

Várpalota-Hullafékszállítás, kieg. táj. II.-2018.04.18.