Egyéb – Oldal 3 – Várpalota város hivatalos oldala
1
archive,paged,category,category-egyeb,category-1,paged-3,category-paged-3,qode-core-1.1.1,suprema-ver-1.6,qodef-smooth-scroll,qodef-preloading-effect,qodef-mimic-ajax,qodef-smooth-page-transitions,qodef-blog-installed,qodef-header-standard,qodef-fixed-on-scroll,qodef-default-mobile-header,qodef-sticky-up-mobile-header,qodef-dropdown-animate-height,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

Egyéb

„Tisztítsuk meg az Országot!”

Befejeződött az illegális hulladéklerakók felszámolása /2021-02-25/ Várpalota Város Önkormányzata a Belügyminisztérium - "Tisztítsuk meg az országot!" elnevezésű pályázat keretéből - Várpalota Város Önkormányzata számára megítélt, 6.906.641.-Ft vissza nem térítendő támogatásából felszámolta a 0338/42 hrsz.-ú, Várpalota külterületén található, Cseri parkerdő, valamint az Inota-Várpalota közötti, 0126/4 hrsz.-ú saját tulajdonú...

Olvasson tovább

Rendeletek 2021.

1-2021 Kötelező maszkviselés 2021.01.12-2021.02.01. 2-2021 gépjárművel történő várakozás szabályairól  3-2021 kitüntetési rendelet módosításáról 4-2021 települési támogatási rend mód 5-2021 gyermekvédelmi ellátásokról rend mód 6-2021 személyes gondokodást nyújtó szoc ellátások rend mód 7-2021 közter elnevezés rend mód 8-2021 költségvetés 2020 mód 8-2021 költségvetés 2020 mód-mellékletek 9-2021 kötelező maszkviselés 2021.02.02-2021.03.01. 10-2021 fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatása mód 11-2021...

Olvasson tovább

Rendeletek 2020.

1-2020 mellékletek 2-2020 költségvetés 2020 2-2020 mellékletek 3-2020 házasságkötés rendelet módosítása 4-2020 zaj elleni védelem 5-2020 személyes gond ell int térítési díjai 6-2020 gyermekétkeztetés int térítési díjai 7-2020 HÉSZ mód 8-2020 pm megerősítő rendelet 9-2020 A járványügyi vészhelyzetben tanúsítandó felelős magatartásról 10-2020 önkormányzati rendelet(1) 11-2020 önkormányzati rendelet 12-2020. (V. 04.) önkormányzati rendelet Várpalota 13_2020. (V. 05.) önkormányzati rendelet 14-2020...

Olvasson tovább

Képviselő-testületi jegyzőkönyvek 2020.

Várpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. október 07-i (szerda) 07:00 órai kezdettel a Várpalotai Polgármesteri Hivatal I. emeleti tanácstermében tartott ülésről Várpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 2020. szeptember 24-i (csütörtök) 09:00 órai kezdettel a Várpalotai Polgármesteri Hivatal I. emeleti tanácstermében tartott ülésről  Várpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének, 2020. szeptember 09-én...

Olvasson tovább

KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01283

Projekt címe: VÁRPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA Projekt kódszáma: KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01283 A projekt megvalósításának kezdete: 2017.05.02. A projekt fizikai befejezésének határideje: 2018.06.29. Támogatás összege (Ft): 8 999 996 Ft Sajtóközlemény   „VÁRPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA” 2017/05/03   Várpalota Város Önkormányzata a 2017. május 29-én kelt...

Olvasson tovább

Pályázatok

Várpalota Város Polgármesteri Hivatala

                       

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet
műszaki-beruházási ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony                      

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Veszprém megye, 8100 Várpalota, Gárdonyi utca 39.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

 1. számú melléklet: 32. Település-, terület- és vidékfejlesztési, település-üzemeltetési feladatkör

Ellátandó feladatok:

– Feladatköréhez kapcsolódó személyes közreműködés a közbeszerzési, valamint a hazai és uniós pályázatok műszaki tartalmának előkészítésében, munkálataiban. – Közreműködés a településen folyó beruházások előkészítésében, az egyéb kivitelezési munkák elindításához szükséges műszaki dokumentumok elkészítésében, továbbá az önkormányzati beruházások műszaki ellenőrzésében. – Ellenőrzi és véleményezi a vagyonkataszteri nyilvántartásban szereplő műszaki adatokat, közreműködik a nyilvántartás műszaki tartalmának rendszeres aktualizálásában. – Ellenőrzi és szükség esetén javaslatot tesz az önkormányzati tulajdonú lakások és intézmények felújítási és korszerűsítési munkálatainak meghatározásában. – Lefolytatja az önkormányzati telekalakítási eljárásokkal kapcsolatos földhivatali ügyintézést, a házszám megállapítási eljárásokat, lakcím igazolásokat ad ki.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

műszaki-igazgatási, településfejlesztési, magasépítési, műszaki fejlesztési, kivitelezési, beruházási feladatok

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) Várpalotai Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 •       Magyar állampolgárság,
 •       Cselekvőképesség,
 •       Büntetlen előélet,
 •       Főiskola, Felsőoktatásban szerzett építész-, építő-, kertészmérnök szakmacsoportokba

tartozó, gazdaságtudományi, agrár, szociológus, földrajztanár, geográfus
szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és környezetvédelmi,

vízügyi, település-fejlesztési, vidékfejlesztési, közlekedési felsőfokú szakképesítés.,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 •       közigazgatásban és hasonló munkakörben szerzett szakmai tapasztalat,
 •       közigazgatási alapvizsga, szakvizsga

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •       87/2019.(IV.23.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletet szerinti fényképes önéletrajz.
 •       Iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata
 •       30 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
 •       Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati eljárás során személyes adatainak

kezeléséhez, valamint az elbírálásban résztvevő személyek a pályázat teljes anyagát
megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2021. április 12. napjától tölthető be.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. március 26.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Csonka Marianna személyzeti szakreferens nyújt, a 06306318695 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •       Postai úton, a pályázatnak a Várpalota Város Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (8100 Várpalota, Gárdonyi utca 39. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: P09/28/2021. , valamint a munkakör megnevezését: műszaki-beruházási ügyintéző.
 •       Elektronikus úton Csonka Marianna részére a csonka.marianna@varpalota.hu E-mail címen keresztül
 •       Személyesen: Csonka Marianna, Veszprém megye, 8100 Várpalota, Gárdonyi utca 39. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az érvényes pályázatot benyújtók közül kiválasztottak személyes meghallgatását a munkáltatói jogkör gyakorlója végzi.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. április 7.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 •       www.varpalota.hu – 2021. március 11.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A kinevezés határozatlan idejű és a munkáltató 6 hónap próbaidőt köt ki. A pályáztató fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. A benyújtás határidején a Várpalotai Polgármesteri Hivatalhoz való beérkezés időpontját kell érteni!

 

 

TOP-1.2.1-15-VE1-2016-00015

  2020 | 11 | 24 Várpalota Város Önkormányzata SAJTÓKÖZLEMÉNY BEFEJEZŐDTEK A „TÁRSADALMI ÉS KÖRNYEZETI SZEMPONTBÓL FENNTARTHATÓ TURIZMUSFEJLESZTÉS VÁRPALOTÁN” CÍMŰ, TOP-1.2.1-15-VE1-2016-00015 AZONOSÍTÓSZÁMÚ PROJEKT KIVITELEZÉSI MUNKÁI. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 62/2016. (IV.28.) számú határozatában döntött arról, hogy - több témakörben is - pályázatot kíván benyújtani a 2014-2020 évek közötti európai uniós...

Olvasson tovább

2020. – A veszélyhelyzet időtartama alatt elfogadott polgármesteri határozatok

35-2020 polgármesteri határozat 36-2020 polgármesteri határozat 37-2020 polgármesteri határozat 38-2020 polgármesteri határozat 39-2020 pm határozat melléklete 39-2020 polgármesteri határozat 40-2020 polgármesteri határozat 41-2020 polgármesteri határozat-bérlő kijelölés 42-2020 pm határozat melléklete 42-2020 polgármesteri határozat 43-2020 polgármesteri határozat 44-2020 polgármesteri határozat 45-2020 pm határozat melléklete 45-2020 polgármesteri határozat 46-2020 polgármesteri határozat 47-2020 polgármesteri határozat 48-2020 polgármesteri határozat 49-2020 polgármesteri határozat 50-2020 polgármesteri határozat 51-2020 polgármesteri határozat 52-2020...

Olvasson tovább