Ingatlan értékesítés – Várpalota város hivatalos oldala
517
post-template-default,single,single-post,postid-517,single-format-standard,qode-core-1.1.1,suprema-ver-1.6,qodef-smooth-scroll,qodef-preloading-effect,qodef-mimic-ajax,qodef-smooth-page-transitions,qodef-blog-installed,qodef-header-standard,qodef-fixed-on-scroll,qodef-default-mobile-header,qodef-sticky-up-mobile-header,qodef-dropdown-animate-height,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

Ingatlan értékesítés

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY

 

Várpalota Város Önkormányzata, továbbiakban Kiíró az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről szóló 36/2010. (IX.14.) önkormányzati rendelet 33. §-a alapján nyilvános, egyfordulós pályázatot hirdet az alábbi nem lakás célú ingatlanok bérletére:

 

 • ) Várpalota, Táncsics M. u. 3/4 szám alatti 48 hrsz-ú 109 m² alapterületű üzlethelyiség
 • A helyiség bérbeadása: színvonalas vendéglátói, – kereskedelmi tevékenység céljára
 • Energetikai minőség szerinti besorolás: DD
 • A vállalkozás a működésével nem zavarhatja a lakók nyugalmát. A működés során csak olyan berendezések beépítése, használata megengedett, amelyek sem a hanghatásaikkal, sem a keltett rezgésekkel, illetve a kibocsájtott szagokkal, gőzökkel nem terhelik a jogszabályokban megengedett mértéknél jobban a környezetet.
 • A pályázati biztosíték összege:000,- Ft (megegyezik a helyiség – licit alapját képező – egy havi minimális bérleti díjával).

2.) Várpalota, Szabadság tér 3. szám alatti 171/1/A/39 hrsz.-ú, 34 m²-es üzlethelyiség

A helyiség bérbeadása: színvonalas kereskedelmi/szolgáltatási tevékenység céljára

 • Energetikai minőség szerinti besorolás: folyamatban

 • A társasházban működő kisvállalkozás működésével nem zavarhatja a lakók nyugalmát. Ezért a működés során csak olyan berendezések beépítése, használata megengedett, amelyek sem a hanghatásaikkal, sem a keltett rezgésekkel, illetve a kibocsájtott szagokkal, gőzökkel nem terhelik a jogszabályokban megengedett mértéknél jobban a környezetet.

A pályázati biztosíték összege: 70.000,- Ft (megegyezik a helyiség -licit alapját képező- egy havi bérleti díjával).

 • ) Várpalota, Készenléti ltp. 41. szám alatti 4153/2 hrsz-ú 58 m² alapterületű helyiség

 • A helyiség bérbeadása: tárolási, raktározási tevékenység folytatására

 • A helyiség rossz műszaki állapotú, felújításra szorul.

A pályázati biztosíték összege: 14.000,-Ft. (megegyezik a helyiség 1 havi bérleti díjával Áfa nélkül).

Kiíró az üzlethelyiségekre vonatkozó pályázatokat a pályázatok rangsorolásakor:

 • a megajánlott bérleti díj mértéke,

 • a létesítendő üzlet profilja

 • a bérbe adandó terület kialakítása,

 • és egyéb szolgáltatások nyújtása szempontok alapján,

külön-külön bírálja el.

A megkötendő szerződés típusa: A pályázat nyertesével 5 évre szóló határozott idejű bérleti szerződés köthető.

A hasznosításra vonatkozó fontosabb feltételek:

A bérlőt üzemeltetési kötelezettség terheli. A rendeltetésszerű használathoz szükséges berendezési- és felszerelési tárgyak és hatósági engedélyek beszerzéséről, a szükséges bejelentések megtételéről a bérlő gondoskodik. A közüzemi költségeket a bérlőnek kell, a bérleti díjon felül megfizetnie.

A pályázatok beérkezésének helye, ideje: Polgármesteri Hivatal I. emeleti 104-es Iroda (Várpalota, Gárdonyi G. u. 39.) 2020. július 31. 12:00 óráig. A pályázatokat zárt borítékban kell benyújtani. A borítékon fel kell tüntetni az ingatlan címét, helyrajzi számát és a „PÁLYÁZAT” szót. A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázati adatlapot, a pályázati biztosíték befizetését igazoló bizonylatot, mellékelni kell a vállalkozásra/cégre vonatkozó okiratok (vállalkozói igazolvány, cégbírósági bejegyzés, aláírási címpéldány) fénymásolatát, valamint az átláthatósági nyilatkozatot.

 

A pályázati tárgyalás helye, ideje: Polgármesteri Hivatal I. emeleti tanácsterme, 2020. augusztus 4-én reggel 9 órakor. A pályázat kiírója jogosult a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítani érvényes ajánlatok beérkezése esetén is.

 

A pályázaton részt vehet minden természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező társaság, vagy azok társulása, ill. képviselőjük, aki az ingatlanra kiírt tevékenységre jogosult, a Kiíróval szemben korábbi fizetési kötelezettségeit teljesítette.

A licit alapját a helyiség pályázatban meghatározott egy havi bérleti díja képezi.

 

A pályázattal kapcsolatos további információk, valamint a pályázati adatlap átvehető: a Polgármesteri Hivatal (8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39.) I. emeleti 104-es számú irodájában Marasztó Krisztina gazdálkodási ügyintézőtől 2020. július 2-án reggel 8.00 órától. A pályázat benyújtása előtt a helyiség megtekinthető az ügyintézővel egyeztetett időpontban. (tel.: 88/592-695)

 

 

Várpalota, 2020. június 16.

 

 

 

                                                                                                          Campanari-Talabér Márta

                                                                                                                      polgármester