Ingatlan értékesítés – Várpalota város hivatalos oldala
517
post-template-default,single,single-post,postid-517,single-format-standard,qode-core-1.1.1,suprema-ver-1.6,qodef-smooth-scroll,qodef-preloading-effect,qodef-mimic-ajax,qodef-smooth-page-transitions,qodef-blog-installed,qodef-header-standard,qodef-fixed-on-scroll,qodef-default-mobile-header,qodef-sticky-up-mobile-header,qodef-dropdown-animate-height,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

Ingatlan értékesítés

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY

 

 

Várpalota Város Önkormányzata, továbbiakban Kiíró az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről szóló 36/2010. (IX.14.) ÖR. 33. §-a alapján nyilvános, egyfordulós pályázatot hirdet az alábbi nem lakás célú ingatlanok bérletére:

 

 1. Várpalota, Újlaky u. 8-10. sz. alatti 190/2/A/20 hrsz.-ú ingatlanból 81,6 m² ingatlanrész

A helyiség bérbeadása: színvonalas vendéglátói és/vagy kereskedelmi tevékenység céljára

Energetikai minőség szerinti besorolás: folyamatban

A pályázati biztosíték összege: 157.000,- Ft (megegyezik a helyiség – licit alapját képező – egy havi minimális bérleti díjával). A közüzemi költségeket a bérlőnek kell, a bérleti díjon felül megfizetnie.

A megkötendő szerződés típusa: A pályázat nyertesével 5 évre szóló határozott idejű bérleti szerződés köthető.

 

 1. Várpalota, Polyán u. 2. szám alatti, 3746 hrsz.-ú, 35,34 m² alapterületű helyiség

A helyiség bérbeadása: raktározási, irodai tevékenység céljából

Energetikai minőség szerinti besorolás: folyamatban

A pályázati biztosíték összege: 25.000,- Ft (megegyezik a helyiség – licit alapját képező – egy havi minimális bérleti díjával). A közüzemi költségeket a bérlőnek kell, a bérleti díjon felül megfizetnie.

A megkötendő szerződés típusa: A pályázat nyertesével 5 évre szóló határozott idejű bérleti szerződés köthető.

 1. Várpalota, Szent István út 16 szám alatti, 99/1 hrsz.-ú irodaépület helyiségei:

Energetikai minőség szerinti besorolás: AA+

A helyiség bérbeadása: raktározás céljára

Helyiség Alapterület
(m²)
Minimális havi
bérleti díj (Ft)
Pályázati
biztosíték (Ft)
3.1.   Földszint 7. helyiség 65                  97 500                97 500   

 

A helyiség bérbeadása: irodai tevékenység céljára

 

 

Helyiség Alapterület
(m²)
Minimális havi
bérleti díj (Ft)
Pályázati
biztosíték (Ft)
3.2.   1. emelet 5-os helyiség 29,46                 73 650              73 650   
 

3.3. 

1. emelet 6-os helyiség 11,18                 27 950              27 950   
3.4.  1. emelet 7-es helyiség 27,08                 67 700              67 700   
3.5.   1. emelet 9-es helyiség 96,96               242 400            242 400   
3.6.  2. emelet 6-os helyiség 29,34                 73 350              73 350   
3.7.  2. emelet 5-ös helyiség 16,35                 40 875              40 875   
3.8.   3. emelet 1-es helyiség 92,4               231 000            231 000   

 

A bérleti díj tartalmazza a közös helyiségek (WC, mosdó) használatának a díját, a téli fűtés, nyári klimatizálás, víz, villanyáram, hulladék szállítás költségét.

A megkötendő szerződés típusa: A pályázat nyertesével 2 évre szóló határozott idejű bérleti szerződés köthető.

 

 1. Várpalota, Erdődy P. T. u. 17. szám alatti, 439/A/18 hrsz.-ú, 30 m² alapterületű garázs ingatlan

A pályázati biztosíték összege: 25.000,- Ft (megegyezik a helyiség – licit alapját képező – egy havi minimális bérleti díjával).

A garázs bérbeadása nem adómentes, ezért a bérleti díj megfizetése mellett Áfa fizetési kötelezettség is terheli a bérbevevőt.

 

 1. Várpalota, Felsőinkám 11-13. /7 szám alatti, 1337/13/A/28 hrsz.-ú. 28 m² alapterületű garázs ingatlan

A pályázati biztosíték összege: 25.000,- Ft (megegyezik a helyiség – licit alapját képező – egy havi minimális bérleti díjával).

A garázs bérbeadása nem adómentes, ezért a bérleti díj megfizetése mellett Áfa fizetési kötelezettség is terheli a bérbevevőt.

 

 

Kiíró az üzlethelyiségekre vonatkozó pályázatokat a pályázatok rangsorolásakor:

 • a megajánlott bérleti díj mértéke,
 • a bérbe venni kívánt terület kialakítása,
 • és egyéb szolgáltatások nyújtása szempontok alapján,

külön-külön bírálja el.

A hasznosításra vonatkozó fontosabb feltételek:

A rendeltetésszerű használathoz szükséges berendezési- és felszerelési tárgyak és hatósági engedélyek beszerzéséről, a szükséges bejelentések megtételéről a bérlő gondoskodik.

Pályázni formanyomtatványon lehet, mely letölthető a  www.varpalota.hu  honlapról (Ügyintézés/Közzététel/Ingatlan értékesítés), vagy személyesen átvehető Polgármesteri Hivatal 104-es irodájában.

A Pályázónak a pályázati adatlapon nyilatkoznia kell a megajánlott bérleti díjról, a pályázati feltételek elfogadásáról, ezen kívül meg kell adnia a helyiségben folytatni kívánt tevékenység pontos megnevezését, valamint igazolnia kell a pályázati részvétel feltételeként előírt biztosíték megfizetését.

A pályázatok beérkezésének helye, ideje: Polgármesteri Hivatal I. emeleti 104-es Iroda (Várpalota, Gárdonyi G. u. 39.) 2021. augusztus 9-én 16:00 óráig. A pályázatokat zárt borítékban kell benyújtani. A borítékon fel kell tüntetni az ingatlan címét, helyrajzi számát és a „PÁLYÁZAT” szót. A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázati adatlapot, a pályázati biztosíték befizetését igazoló bizonylatot, mellékelni kell a vállalkozásra/cégre vonatkozó okiratok (vállalkozói igazolvány, cégbírósági bejegyzés, aláírási címpéldány) fénymásolatát, valamint az átláthatósági nyilatkozatot.

 

A pályázati tárgyalás helye, ideje: Várpalotai Polgármesteri Hivatal I. emeleti tanácsterme, 2021. augusztus 10-én reggel 9 órakor.  A pályázat kiírója jogosult a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítani érvényes ajánlatok beérkezése esetén is.

 

A pályázaton részt vehet minden természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező társaság, vagy azok társulása, ill. képviselőjük, aki az ingatlanra kiírt tevékenységre jogosult, és a Kiíróval szemben korábbi fizetési kötelezettségeit teljesítette.

A licit alapját a helyiség minimális egyhavi bérleti díja képezi.

A pályázattal kapcsolatos további információk, valamint a pályázati adatlap átvehető: a Várpalotai Polgármesteri Hivatal (8100 Gárdonyi G. u. 39.) I. emeleti 104-es számú irodájában a gazdálkodási ügyintézőtől 2021. július 9-én reggel 8.00 órától. A pályázat benyújtása előtt a helyiségek megtekinthetőek az ügyintézővel egyeztetett időpontban. (tel.: 88/592-695)

 

Várpalota, 2021. július 8.

 

                                                                     Treuer Imre

GB elnök

P Á L Y Á Z A T I A D A T L A P üzlet (1)

 

 

 

RÉSZLETES PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 134/2021. (VI. 10.) határozata alapján értékesíti a Várpalota Város Önkormányzatának 1/1 tulajdonában álló Bük településen található 146/16 és 146/17 hrsz-ú „kivett hétvégi ház, udvar” művelési ág besorolású ingatlanokat nyílt, egyfordulós pályázati eljárás keretében az alábbiak szerint:

 

 1. Az ingatlanok részletes adatai:

 

A/

Helyrajzi száma:                                147/16

Terület nagysága:                              399 m2

A felépítmény megosztása:

 • földszint: 67 m2
 • tetőtér:             86 m2
 • teraszok: 30 m2

Művelési ág:                                      „kivett hétvégi ház, udvar”

Építés éve:                                         kb.1980

Jellege:                                              Felújításra szoruló

Közműellátottság:

energia:                   közműhálózatról, külön mérőórával

víz ellátás:               közműhálózatról, külön mérőórával

                           fűtés:                       gázkazánok, melegvíztárolók, hő-leadók, radiátorok

B/

Helyrajzi száma:                                147/17

Terület nagysága:                              385 m2

A felépítmény megosztása:

 • földszint: 67 m2
 • tetőtér: 86 m2
 • teraszok: 90m2

 

Művelési ág:                                      „kivett hétvégi ház, udvar”

Építés éve:                                         kb.1980

Jellege:                                              Felújításra szoruló

Közműellátottság:

energia:                   közműhálózatról, külön mérőórával

víz ellátás:               közműhálózatról, külön mérőórával

                           fűtés:                       gázkazánok, melegvíztárolók, hő-leadók, radiátorok

 

Bükfürdő Vas megyében, Nyugat-Dunántúli településen található, ahol Európa egyik legismertebb gyógy- és élményfürdője van. Ingatlanforgalmi szempontból a település jó megítélésű.

A szóban forgó ingatlanok a 80-as évek közepén épült ikerépületek eltolással. Hagyományos szerkezetűek. Műszaki állapotuk és állaguk alapján – karbantartási, felújítási munkák hiánya miatt – felújításra szorulnak. Az iker épület két egysége közel azonos alapterületű és felszereltségű, azonos műszaki állapotúak.

 

 1. Értékesítési feltételek:

Várpalota Város Önkormányzata a két külön helyrajzi számon lévő ingatlant lehetőség szerin együtt szeretné értékesíteni, ezért a pályázatok elbírálásánál előnyt élvez a pályázó ajánlattételénél ezen tényező.

 

A vevő a későbbiek során semmilyen jogcímen – különösen jogalap nélküli gazdagodás, rejtett hiba okán nem élhet az Önkormányzattal szemben megtérítési, kártérítési, vagy ármérséklési, esetleges csere igénnyel.

 

III. Az ingatlanok vételára, ajánlati kötöttség:

A/                    147/16-os hrsz-ú ingatlan  induló irányára: 24.250.000,- Ft,

B/                    147/17-es hrsz-ú ingatlan induló irányára:   26.750.000,- Ft

FIGYELEM: Amennyiben a pályázó több ingatlanra pályázik, ingatlanonként külön-külön pályázatot kell benyújtani!

Az ingatlan vételárára a pályázónak ajánlatot kell tennie. A megajánlott vételár nem lehet kevesebb az ingatlan irányáránál. A vételárat egy összegben kell megfizetni legkésőbb a szerződés megkötését követően 30 napon belül.

Az ingatlan értékesítési összege az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 86. § (1) bekezdés j) pontja alapján mentes az adó (ÁFA) alól.

Ajánlati kötöttség: A pályázó köteles legalább 60 napos ajánlattételi kötöttséget vállalni. Amennyiben a pályázó az ajánlati kötöttségének ideje alatt ajánlatát visszavonja, ezzel az általa befizetett biztosítékot elveszti. Az ajánlati kötöttség az ajánlattételi határidő lejártának napjával kezdődik.

 

A pályázó az ajánlatához a pályázat benyújtási határidejétől számított 60 napig kötve van.

 

 

 1. A pályázat benyújtási határideje:
 2. július 9. napján 9.00 óra
 3. Pályázati feltételek:

Az ingatlanra természetes személyek, illetve a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározottak szerinti átlátható szervezetek pályázhatnak.

A Pályázó Várpalota Város Önkormányzat RAIFFEISEN BANK Zrt. veszprémi fiókjánál vezetett 120810000-00115409-02300001 számú számlájára köteles befizetni ingatlanonként 500.000.,- Ft-ot ajánlati biztosíték címén. Amennyiben pályázó ezen feltételnek nem tesz eleget, pályázatát érvénytelennek kell tekinteni.

A befizetett ajánlati biztosíték az ingatlan vételárába beszámít.

A nem nyertes pályázók részére az eredményhirdetést követően 8 napon belül a befizetett ajánlati biztosítékot az Önkormányzat kamatmentesen visszautalja.

 1. A pályázat eredményhirdetése

 

A Jogi és Ügyrendi Bizottság (a továbbiakban: JÜB) a pályázati ajánlatokat legkésőbb az ajánlattételi határidő lejártát követő 15 napon belül bírálja el. A JÜB az elbírálási határidőt – indokolt esetben – egy alkalommal, de legfeljebb 15 nappal meghosszabbíthatja.

 

A Kiíró a pályázati ajánlatok elbírálására vonatkozó döntésről írásban, a pályázati ajánlatok bontásától számított 15 napon, illetve az elbírálási határidő esetleges meghosszabbításának lejártát követő 10 napon belül tájékoztatja az ajánlattevőket.

 

A pályázat elbírálásának szempontja: a megajánlott vételár nagysága.

 

A pályázat nyertese az, aki a pályázati felhívásban rögzített feltételek teljesítése mellett az összességében legkedvezőbb ajánlatot tette.

Amennyiben a legmagasabb vételi ajánlatot több érvényes pályázat azonosan tartalmazza, akkor licittárgyalás megtartására kerül sor. A licit során az ingatlan vételárára a legmagasabb vételi ajánlatot tevő pályázató a licittárgyalás nyertese.

 

A nyertes pályázóval a Polgármester a döntésről szóló értesítés átvételétől számított 30 napon belül az adásvételi szerződést megköti.

 

Amennyiben a nyertes pályázó az ingatlan adásvételére vonatkozó szerződés megkötését megtagadja, ezzel az általa befizetett biztosítékot elveszti.

 

Az pályázat nyelve magyar.

Kiíró fenntartja azon jogát és lehetőségét, hogy a nyertes ajánlattevő visszalépése esetén a soron következő legkedvezőbb ajánlattevővel kössön szerződést, amennyiben annak ajánlata megfelelő. A Kiíró fenntartja továbbá azon jogát, hogy a szerződés teljesítését biztosító, Ptk.-ban felsorolt mellék-kötelezettségek megjelölését az adásvételi szerződésben kikösse.

Kiíró fenntartja a jogát, hogy a pályázati eljárást – indokolás nélkül – eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat kiírása nem jelent konkrét szerződéskötési ajánlatot.

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14. § (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén a Magyar Államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg. erre tekintettel szükséges a Magyar Állam nevében eljáró MNV ZR. elővásárlási joggal való megkínálása. A pályázaton való részvétellel pályázó tudomásul veszi, amennyiben a Magyar Állam él elővásárlási jogával, abban az esetben a szerződés Várpalota Város Önkormányzata és a Magyar Állam között jön létre.

 

 

VII. A pályázat érvényességének feltételei

Az értékeléshez a következő iratok együttes benyújtása szükséges:

(összefűzve, tartalomjegyzékkel ellátva)

 • kitöltött pályázati adatlap,
 • 3 hónapnál nem régebbi cégkivonat vagy nyilvántartásba vételről szóló igazolás, és aláírási címpéldány, magánszemély esetén érvényes személyi igazolvány, lakcímkártya másolat,
 • igazolás arról, hogy nincsen köztartozása, magánszemély esetén is (NAV, Várpalota Város Jegyzője, mint I. fokú Adóhatóság),
 • nyilatkozat a megajánlott vételár rendelkezésre állásáról, gazdasági társaság esetén banki igazolás,
 • 000,-Ft ajánlati biztosíték bankszámlára történő befizetésének bizonylata,
 • a pályázó írásos nyilatkozata a pályázati kiírás megismeréséről, elfogadásáról,
 • ajánlat a vételárra,

 

Hiánypótlási lehetőség nincs. Amennyiben a pályázat nem felel meg a VII. pontban rögzített érvényességi feltételeknek, úgy a pályázatot a Kiíró érvénytelennek tekinti. A Kiíró a pályázati adatokat bizalmasan kezeli.

A Pályázati felhívás a Várpalotai Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláin, a Várpalotai Hírek c. lapban, a Vas Megyei Naplóban és az Önkormányzat honlapján kerül megjelentetésre.

A „Pályázati felhívás”, a „Részletes pályázati felhívás” és az „Adatlap” az Önkormányzat honlapjáról –www.varpalota.hu;”ingatlan pályázatok” ikonra kattintva letölthetők.

A pályázattal kapcsolatosan felmerülő kérdésekre felvilágosítást a Várpalotai Polgármesteri Hivatal Hatósági Irodája ad telefonon (88/592-695), személyes érdeklődés esetén ügyfélfogadási időben (I. em. 105-ös iroda; ügyintéző: Kucsera Marianna).

A pályázat zárt, sértetlen borítékban 1 db eredeti és 1 db a pályázó által hitelesített másolati példányban kell megküldeni, illetve személyesen leadni a Várpalotai Polgármesteri Hivatal, Hatósági Irodán Kucsera Marianna ügyintézőnél (Várpalota, Gárdonyi G. u. 39. Pf.: 76.)

 

A borítékra kérjük ráírni:

 • „146/16 hrsz-ú kivett hétvégi ház, udvar” művelési ág besorolású ingatlan pályázata

vagy

 • „146/17 hrsz-ú kivett hétvégi ház, udvar” művelési ág besorolású ingatlan pályázata

 

                                                                                                                

 

                                                                                                        Campanari-Talabér Márta

Mellékletek:                                                                                             polgármester

 

 • pályázati adatlap
 • tulajdoni lap másolat
 • térképkivonat

 

Pályázati adatlap