Ingatlan értékesítés – Várpalota város hivatalos oldala
517
post-template-default,single,single-post,postid-517,single-format-standard,qode-core-1.1.1,suprema-ver-1.6,qodef-smooth-scroll,qodef-preloading-effect,qodef-mimic-ajax,qodef-smooth-page-transitions,qodef-blog-installed,qodef-header-standard,qodef-fixed-on-scroll,qodef-default-mobile-header,qodef-sticky-up-mobile-header,qodef-dropdown-animate-height,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

Ingatlan értékesítés

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY

 

 

Várpalota Város Önkormányzata, továbbiakban Kiíró az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről szóló 36/2010. (IX.14.) ÖR. 33. §-a alapján nyilvános, egyfordulós pályázatot hirdet az alábbi nem lakás célú ingatlanok bérbeadására:

 

  1. Várpalota, Kastélydomb u. 6. szám alatti, 210/A/23 hrsz.-ú, 55,44 m² alapterületű helyiség

A helyiség bérbeadása: színvonalas kereskedelmi tevékenység céljára

Energetikai minőség szerinti besorolás: folyamatban

A pályázati biztosíték összege: 55.000,- Ft (megegyezik a helyiség – licit alapját képező – egy havi minimális bérleti díjával). A közüzemi költségeket a bérlőnek kell, a bérleti díjon felül megfizetnie.

A megkötendő szerződés típusa: A pályázat nyertesével 5 évre szóló határozott idejű bérleti szerződés köthető.

 

  1. Várpalota, Polyán u. 2. szám alatti, 3746 hrsz.-ú, 35,34 alapterületű helyiség

A helyiség bérbeadása: raktározási, irodai tevékenység céljából

Energetikai minőség szerinti besorolás: folyamatban

A pályázati biztosíték összege: 30.000,- Ft (megegyezik a helyiség – licit alapját képező – egy havi minimális bérleti díjával). A közüzemi költségeket a bérlőnek kell a bérleti díjon felül megfizetnie.

A megkötendő szerződés típusa: A pályázat nyertesével 5 évre szóló határozott idejű bérleti szerződés köthető.

 

  1. Várpalota, Szent István út 16 szám alatti, 99/1 hrsz.-ú irodaépület helyiségei:

Energetikai minőség szerinti besorolás: AA+

A helyiség bérbeadása: irodai vagy szolgáltatási tevékenység céljára

 

 

Helyiség Alapterület
(m²)
Minimális havi
bérleti díj (Ft)
Pályázati
biztosíték (Ft)
3.1.  1. emelet 5-os helyiség 29,46                 76 000              76 000   
 

3.2. 

1. emelet 6-os helyiség 11,18                 29 000              29 000   
3.3.  1. emelet 7-es helyiség 27,08                 70 000              70 000   
 

 

Helyiség Alapterület
(m²)
Minimális havi
bérleti díj (Ft)
Pályázati
biztosíték (Ft)
3.4.   1. emelet 9-es helyiség 96,96               250 000            250 000   
3.5.  2. emelet 6-os helyiség 29,34                 76 000              76 000   
3.6.  2. emelet 5-ös helyiség 16,35                 42 000              42 000   
3.7.   3. emelet 1-es helyiség 92,4               238 000            238 000   

 

A bérleti díj tartalmazza a közös helyiségek (WC, mosdó) használatának a díját, a téli fűtés, nyári klimatizálás, víz, villanyáram, hulladék szállítás költségét.

A megkötendő szerződés típusa: A pályázat nyertesével 2 évre szóló határozott idejű bérleti szerződés köthető.

 

  1. Várpalota, Erdődy P. T. u. 17. szám alatti, 439/A/18 hrsz.-ú, 30 m² alapterületű garázs ingatlan

A pályázati biztosíték összege: 25.000,- Ft (megegyezik a helyiség – licit alapját képező – egy havi minimális bérleti díjával).

A garázs bérbeadása nem adómentes, ezért a bérleti díj megfizetése mellett Áfa fizetési kötelezettség is terheli a bérbevevőt.

 

  1. Várpalota, Felsőinkám 11-13. /7 szám alatti, 1337/13/A/28 hrsz.-ú. 28 m² alapterületű garázs ingatlan

A pályázati biztosíték összege: 25.000,- Ft (megegyezik a helyiség – licit alapját képező – egy havi minimális bérleti díjával).

A garázs bérbeadása nem adómentes, ezért a bérleti díj megfizetése mellett Áfa fizetési kötelezettség is terheli a bérbevevőt.

 

  1. Várpalota, Rákóczi F. u. 20. sz. alatti, 488/3/A/62 hrsz-ú, 138 m² alapterületű helyiség

A helyiség bérbeadása: kereskedelmi/szolgáltatási és/vagy raktározási, irodai tevékenység céljából.

Energetikai minőség szerinti besorolás: folyamatban

A pályázati biztosíték összege: 50.000,- Ft (megegyezik a helyiség – licit alapját képező – egy havi minimális bérleti díjával). A közüzemi költségeket a bérlőnek kell, a bérleti díjon felül megfizetnie.

A megkötendő szerződés típusa: A pályázat nyertesével 5 évre szóló határozott idejű bérleti szerződés köthető.

 

 

Kiíró az üzlethelyiségekre vonatkozó pályázatokat a pályázatok rangsorolásakor:

  • a hasznosítás célja,
  • a megajánlott bérleti díj mértéke,
  • a bérbe venni kívánt terület kialakítása,
  • és egyéb szolgáltatások nyújtása szempontok alapján,

külön-külön bírálja el.

A hasznosításra vonatkozó fontosabb feltételek:

A rendeltetésszerű használathoz szükséges berendezési- és felszerelési tárgyak és hatósági engedélyek beszerzéséről, a szükséges bejelentések megtételéről a bérlő köteles gondoskodni.

Pályázni formanyomtatványon lehet, mely letölthető a  www.varpalota.hu  honlapról (Ügyintézés/Közzététel/Ingatlan értékesítés), vagy személyesen átvehető a Polgármesteri Hivatal 104-es irodájában.

A Pályázónak a pályázati adatlapon nyilatkoznia kell a megajánlott bérleti díjról, a pályázati feltételek elfogadásáról, ezen kívül meg kell adnia a helyiségben folytatni kívánt tevékenység pontos megnevezését, leírását, valamint igazolnia kell a pályázati részvétel feltételeként előírt biztosíték megfizetését.

A pályázatok beérkezésének helye, ideje: Polgármesteri Hivatal I. emeleti 104-es Iroda (Várpalota, Gárdonyi G. u. 39.) 2022. január 12-én délután 17:00 óráig. A pályázatokat zárt borítékban kell benyújtani. A borítékon CSAK az ingatlan címét, helyrajzi számát és a „PÁLYÁZAT” szót kell feltüntetni. A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázati adatlapot, a pályázati biztosíték befizetését igazoló bizonylatot, mellékelni kell a vállalkozásra/cégre vonatkozó okiratok (vállalkozói igazolvány, cégbírósági bejegyzés, aláírási címpéldány) fénymásolatát, valamint az átláthatósági nyilatkozatot.

 

A pályázati tárgyalás helye, ideje: Várpalotai Polgármesteri Hivatal I. emeleti tanácsterme, 2022. január 13-án reggel 9 órakor.  A pályázat kiírója jogosult a pályázati eljárást érvényes ajánlatok beérkezése esetén is eredménytelennek nyilvánítani/

 

A pályázaton részt vehet minden természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező társaság, vagy azok társulása, ill. képviselőjük, aki az ingatlanra kiírt tevékenységre jogosult, és a Kiíróval szemben korábbi fizetési kötelezettségeit teljesítette és nincs köztartozása.

A licit alapját az adott helyiség minimális egyhavi bérleti díja képezi.

A pályázattal kapcsolatos további információk, valamint a pályázati adatlap átvehető: a Várpalotai Polgármesteri Hivatal (8100 Gárdonyi G. u. 39.) I. emeleti 104-es számú irodájában a gazdálkodási ügyintézőtől 2021. december 17-én reggel 8.00 órától. A pályázat benyújtása előtt a helyiségek megtekinthetőek az ügyintézővel egyeztetett időpontban. (tel.: 88/592-695)

 

Várpalota, 2021. december 16.

 

 

 

 

 

                                                                               Treuer Imre

GB elnök

 

 

P Á L Y Á Z A T I A D A T L A P üzlet (1)