8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39.
Ingatlan értékesítés – Várpalota város hivatalos oldala
517
post-template-default,single,single-post,postid-517,single-format-standard,qode-core-1.1.1,suprema-ver-1.6,qodef-smooth-scroll,qodef-preloading-effect,qodef-mimic-ajax,qodef-smooth-page-transitions,qodef-blog-installed,qodef-header-standard,qodef-fixed-on-scroll,qodef-default-mobile-header,qodef-sticky-up-mobile-header,qodef-dropdown-animate-height,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

Ingatlan értékesítés

 

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY

 

 

Várpalota Város Önkormányzata, továbbiakban Kiíró az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről szóló 36/2010. (IX.14.) ÖR. 33. §-a alapján nyilvános, egyfordulós pályázatot hirdet az alábbi nem lakás célú ingatlanok bérletére:

 

 • ) Várpalota, Táncsics M. u. 3/4 szám alatti 48 hrsz-ú 109 m² alapterületű üzlethelyiség
 • A helyiség bérbeadása: színvonalas vendéglátói, – kereskedelmi tevékenység céljára
 • Energetikai minőség szerinti besorolás: (folyamatban)
 • A vállalkozás a működésével nem zavarhatja a lakók nyugalmát. A működés során csak olyan berendezések beépítése, használata megengedett, amelyek sem a hanghatásaikkal, sem a keltett rezgésekkel, illetve a kibocsájtott szagokkal, gőzökkel nem terhelik a jogszabályokban megengedett mértéknél jobban a környezetet.
 • A pályázati biztosíték összege:000,- Ft (megegyezik a helyiség – licit alapját képező – egy havi minimális bérleti díjával).
 • ) Várpalota, Erdődy P. T. u. 29. szám alatti 432/5/A/26 hrsz-ú 17 m² alapterületű garázs

A pályázati biztosíték összege: 9.500,-Ft. (megegyezik a helyiség 1 havi bérleti díjával Áfa nélkül).

A garázs bérbeadása nem adómentes, ezért a bérleti díj megfizetése mellett Áfa fizetési kötelezettség is terheli a bérbevevőt.

 • ) Várpalota, Alkotmány u. 2/B szám alatti, 3312/A/1 hrsz.-ú, 54 m² alapterületű légópince
 • A helyiség bérbeadása: tárolási, raktározási tevékenység folytatására
 • A pályázati biztosíték összege: 8.500,- Ft. (megegyezik a helyiség – licit alapját képező – egy havi minimális bérleti díjával).
 • ) Várpalota, Erdődy P.T. u. 12. és 16. szám alatti 509/A/47 hrsz.-ú és 509/A/35 hrsz-ú ingatlanokból 90 m² üzlethelyiség és 79 m² nagyságú pinceraktár
 • A helyiség bérbeadása: üzlethelyiség kialakítására és raktározás céljára.
 • Energetikai minőség szerinti besorolás: JJ
 • A helyiség a Tési dombon található.

A társasházban működő kisvállalkozás működésével nem zavarhatja a lakók nyugalmát. Ezért a működés során csak olyan berendezések beépítése, használata megengedett, amelyek sem a hanghatásaikkal, sem a keltett rezgésekkel, illetve a kibocsájtott szagokkal, gőzökkel nem terhelik a jogszabályokban megengedett mértéknél jobban a környezetet. 

A pályázati biztosíték összege: 71.000,- Ft (megegyezik a helyiség – licit alapját képező – egy havi minimális bérleti díjával).

 

 • ) Várpalota, Erdődy P.T. u. 12-14. szám alatti 509/A/35 hrsz.-ú ingatlanból 155 m2 üzlethelyiség és 20 m² nagyságú pinceraktár
 • A helyiség bérbeadása: üzlethelyiség kialakítására és raktározás céljára.
 • Energetikai minőség szerinti besorolás: HH
 • A helyiség a Tési dombon található.
 • A társasházban működő kisvállalkozás működésével nem zavarhatja a lakók nyugalmát. Ezért a működés során csak olyan berendezések beépítése, használata megengedett, amelyek sem a hanghatásaikkal, sem a keltett rezgésekkel, illetve a kibocsájtott szagokkal, gőzökkel nem terhelik a jogszabályokban megengedett mértéknél jobban a környezetet.
 • A pályázati biztosíték összege:500,- Ft (megegyezik a helyiség – licit alapját képező – egy havi minimális bérleti díjával).

 

Kiíró az üzlethelyiségekre vonatkozó pályázatokat a pályázatok rangsorolásakor:

 • a megajánlott bérleti díj mértéke,
 • a forgalmazandó termék,
 • a bérbe adandó terület kialakítása,
 • és egyéb szolgáltatások nyújtása szempontok alapján,

külön-külön bírálja el.

A megkötendő szerződés típusa: A pályázat nyertesével 5 évre szóló határozott idejű bérleti szerződés köthető.

A hasznosításra vonatkozó fontosabb feltételek:

A bérlőt üzemeltetési kötelezettség terheli. A rendeltetésszerű használathoz szükséges berendezési- és felszerelési tárgyak és hatósági engedélyek beszerzéséről, a szükséges bejelentések megtételéről a bérlő gondoskodik. A közüzemi költségeket a bérlőnek kell, a bérleti díjon felül megfizetnie.

A pályázatok beérkezésének helye, ideje: Polgármesteri Hivatal I. emeleti 104-es Iroda (Várpalota, Gárdonyi G. u. 39.) 2019. július 22. 16:00 óráig. A pályázatokat zárt borítékban kell benyújtani. A borítékon fel kell tüntetni az ingatlan címét, helyrajzi számát és a „PÁLYÁZAT” szót. A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázati adatlapot, a pályázati biztosíték befizetését igazoló bizonylatot, mellékelni kell a személyes-, illetve a vállalkozásra/cégre vonatkozó okiratok (személyazonosító igazolvány, vállalkozói igazolvány, cégbírósági bejegyzés, aláírási címpéldány) fénymásolatát, valamint az átláthatósági nyilatkozatot.

 

A pályázati tárgyalás helye, ideje: Polgármesteri Hivatal I. emeleti tanácsterme, 2019. július 23-án reggel 9 órakor.  A pályázat kiírója jogosult a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítani érvényes ajánlatok beérkezése esetén is.

 

A pályázaton részt vehet minden természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező társaság, vagy azok társulása, ill. képviselőjük, aki az ingatlanra kiírt tevékenységre jogosult, a Kiíróval szemben korábbi fizetési kötelezettségeit teljesítette.

A licit alapját a helyiség pályázatban meghatározott egy havi bérleti díja képezi.

A pályázattal kapcsolatos további információk, valamint a pályázati adatlap átvehető: a Polgármesteri Hivatal (8100 Gárdonyi G. u. 39.) I. emeleti 104-es számú irodájában Marasztó Krisztina gazdálkodási ügyintézőtől 2019. június 26-án reggel 8.00 órától. A pályázat benyújtása előtt a helyiség megtekinthető az ügyintézővel egyeztetett időpontban. (tel.: 88/592-695)

 

Várpalota, 2019. június 27.

 

 

 

                                                                                                                                           Kádár István

Gazdasági Bizottság elnöke

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY

 

Várpalota Város Önkormányzata az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről szóló 36/2010. (IX.14.) ÖR. 33. §.-a alapján pályázat útján kívánja bérbe adni az alábbi lakás célú ingatlanokat:

 • Várpalota, Dankó P. u. 16/V. 202. szám alatti, 41 m2 alapterületű összkomfortos komfortfokozatú önkormányzati bérlakás.

A lakás induló bérbevételi ára: 35.000,- Ft

 

 • Várpalota, Dankó P. u. 16/V. II/223. szám alatti, 20 m2 alapterületű összkomfortos önkormányzati bérlakás.

A lakás induló bérbevételi ára: 25.000,- Ft

 

 • Várpalota, Bakony u. 4. II/9. szám alatt lévő 1,5 szoba, konyha, fürdőszoba + WC, előszoba helyiségekből álló 52 m2 alapterületű, komfortos (egyedi fűtéses) komfortfokozatú önkormányzati bérlakás.

A lakás induló bérbevételi ára: 38.000,- Ft

 

4./ Várpalota, Beszálló akna lakótelep 2. fsz. 5. szám alatt levő 2 szoba, konyha, fürdőszoba, előszoba, kamra helyiségekből álló 66 m2 alapterületű, komfortos komfortfokozatú önkormányzati bérlakás és a hozzá tartozó tárolóhelyiség

A lakás induló bérbevételi ára: 30.000,- Ft

 

A pályázatok beérkezésének helye, ideje: Polgármesteri Hivatal Hatósági Iroda (Várpalota, Gárdonyi G. u. 39., 104. iroda) 2019. június 20. napján 8.00 óráig.  A pályázatokat zárt borítékban kell benyújtani.

A pályázattal kapcsolatos további információk (részletes pályázati kiírás), a szükséges adatlap, csekk a Polgármesteri Hivatal (Várpalota, Gárdonyi G. u. 39.) 105 számú irodájában Kucsera Marianna vagyongazdálkodási ügyintézőnél átvehetők  (tel.: 88/592-695)

 

Várpalota, 2019.május 20.

                                                                                                         Campanari-Talabér Márta

                                                                                                          polgármester