Ingatlan értékesítés – Várpalota város hivatalos oldala
517
post-template-default,single,single-post,postid-517,single-format-standard,qode-core-1.1.1,suprema-ver-1.6,qodef-smooth-scroll,qodef-preloading-effect,qodef-mimic-ajax,qodef-smooth-page-transitions,qodef-blog-installed,qodef-header-standard,qodef-fixed-on-scroll,qodef-default-mobile-header,qodef-sticky-up-mobile-header,qodef-dropdown-animate-height,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

Ingatlan értékesítés

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY

 

 

Várpalota Város Önkormányzata, továbbiakban Kiíró az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről szóló 36/2010. (IX.14.) ÖR. 33. §-a alapján nyilvános, egyfordulós pályázatot hirdet az alábbi nem lakás célú ingatlanok bérletére:

 

 • ) Várpalota, Táncsics M. u. 15/2 szám alatti 38 hrsz-ú 35 m² alapterületű üzlethelyiség
 • A helyiség bérbeadása: kereskedelmi tevékenység céljára, új, színvonalas termékek forgalmazására
 • Energetikai minőség szerinti besorolás: (folyamatban)
 • A vállalkozás a működésével nem zavarhatja a lakók nyugalmát. A működés során csak olyan berendezések beépítése, használata megengedett, amelyek sem a hanghatásaikkal, sem a keltett rezgésekkel, illetve a kibocsájtott szagokkal, gőzökkel nem terhelik a jogszabályokban megengedett mértéknél jobban a környezetet.
 • A pályázati biztosíték összege:000,- Ft (megegyezik a helyiség – licit alapját képező – egy havi minimális bérleti díjával).

 

 • ) Várpalota, Szent István út 1. szám alatti 152/1 hrsz.-ú ingatlanból 37,3 m²-es helyiségrész

A helyiség bérbeadása: szolgáltatási tevékenység céljára

 • Energetikai minőség szerinti besorolás: GG
 • Pályázó tudomással bír, hogy az ingatlanban Házasságkötő Terem működik, melynek zavartalan működését biztosítania kell.

A pályázati biztosíték összege: 80.000,- Ft (megegyezik a helyiség -licit alapját képező- egy havi bérleti díjával).

Kiíró az üzlethelyiségekre vonatkozó pályázatokat a pályázatok rangsorolásakor:

 • a megajánlott bérleti díj mértéke,
 • a létesítendő üzlet profilja
 • a bérbe adandó terület kialakítása,
 • és egyéb szolgáltatások nyújtása szempontok alapján,

külön-külön bírálja el.

A megkötendő szerződés típusa: A pályázat nyertesével 5 évre szóló határozott idejű bérleti szerződés köthető.

A hasznosításra vonatkozó fontosabb feltételek:

A bérlőt üzemeltetési kötelezettség terheli. A rendeltetésszerű használathoz szükséges berendezési- és felszerelési tárgyak és hatósági engedélyek beszerzéséről, a szükséges bejelentések megtételéről a bérlő gondoskodik. A közüzemi költségeket a bérlőnek kell, a bérleti díjon felül megfizetnie.

A pályázatok beérkezésének helye, ideje: Polgármesteri Hivatal I. emeleti 104-es Iroda (Várpalota, Gárdonyi G. u. 39.) 2020. január 13. 16:00 óráig. A pályázatokat zárt borítékban kell benyújtani. A borítékon fel kell tüntetni az ingatlan címét, helyrajzi számát és a „PÁLYÁZAT” szót. A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázati adatlapot, a pályázati biztosíték befizetését igazoló bizonylatot, mellékelni kell a személyes-, illetve a vállalkozásra/cégre vonatkozó okiratok (személyazonosító igazolvány, vállalkozói igazolvány, cégbírósági bejegyzés, aláírási címpéldány) fénymásolatát, valamint az átláthatósági nyilatkozatot.

A pályázati tárgyalás helye, ideje: Polgármesteri Hivatal I. emeleti tanácsterme, 2020. január 14-én reggel 9 órakor.  A pályázat kiírója jogosult a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítani érvényes ajánlatok beérkezése esetén is.

A pályázaton részt vehet minden természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező társaság, vagy azok társulása, ill. képviselőjük, aki az ingatlanra kiírt tevékenységre jogosult, a Kiíróval szemben korábbi fizetési kötelezettségeit teljesítette.

A licit alapját a helyiség pályázatban meghatározott egy havi bérleti díja képezi.

A pályázattal kapcsolatos további információk, valamint a pályázati adatlap átvehető: a Polgármesteri Hivatal (8100 Gárdonyi G. u. 39.) I. emeleti 104-es számú irodájában Marasztó Krisztina gazdálkodási ügyintézőtől 2019. december 16-án reggel 8.00 órától. A pályázat benyújtása előtt a helyiség megtekinthető az ügyintézővel egyeztetett időpontban. (tel.: 88/592-695)

Várpalota, 2019. december 4.

 

 

                                                                                                                                        Treuer Imre

  Gazdasági Bizottság elnöke

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY

 

 

Várpalota Város Önkormányzata, továbbiakban Kiíró az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről szóló 36/2010. (IX.14.) ÖR. 33. §-a alapján nyilvános, egyfordulós pályázatot hirdet az alábbi nem lakás célú ingatlanok bérletére:

 

 • ) Várpalota, Táncsics M. u. 3/4 szám alatti 48 hrsz-ú 109 m² alapterületű üzlethelyiség
 • A helyiség bérbeadása: színvonalas vendéglátói, – kereskedelmi tevékenység céljára
 • Energetikai minőség szerinti besorolás: (folyamatban)
 • A vállalkozás a működésével nem zavarhatja a lakók nyugalmát. A működés során csak olyan berendezések beépítése, használata megengedett, amelyek sem a hanghatásaikkal, sem a keltett rezgésekkel, illetve a kibocsájtott szagokkal, gőzökkel nem terhelik a jogszabályokban megengedett mértéknél jobban a környezetet.
 • A pályázati biztosíték összege:000,- Ft (megegyezik a helyiség – licit alapját képező – egy havi minimális bérleti díjával).

 

2.) Várpalota, Gárdonyi G. u. 41. szám alatti 108/A/2 hrsz.-ú, 46 m²-es üzlethelyiség

A helyiség bérbeadása: kereskedelmi/szolgáltatási tevékenység céljára

 • Energetikai minőség szerinti besorolás: HH
 • A társasházban működő kisvállalkozás működésével nem zavarhatja a lakók nyugalmát. Ezért a működés során csak olyan berendezések beépítése, használata megengedett, amelyek sem a hanghatásaikkal, sem a keltett rezgésekkel, illetve a kibocsájtott szagokkal, gőzökkel nem terhelik a jogszabályokban megengedett mértéknél jobban a környezetet.

A pályázati biztosíték összege: 120.000,- Ft (megegyezik a helyiség -licit alapját képező- egy havi bérleti díjával).

 • ) Várpalota, Erdődy P. T. u. 29. szám alatti 432/5/A/26 hrsz-ú 17 m² alapterületű garázs

A pályázati biztosíték összege: 9.500,-Ft. (megegyezik a helyiség 1 havi bérleti díjával Áfa nélkül).

A garázs bérbeadása nem adómentes, ezért a bérleti díj megfizetése mellett Áfa fizetési kötelezettség is terheli a bérbevevőt.

 • ) Várpalota, Alkotmány u. 2/B szám alatti, 3312/A/1 hrsz.-ú, 54 m² alapterületű légópince
 • A helyiség bérbeadása: tárolási, raktározási tevékenység folytatására
 • A pályázati biztosíték összege: 8.500,- Ft. (megegyezik a helyiség – licit alapját képező – egy havi minimális bérleti díjával).

 

Kiíró az üzlethelyiségekre vonatkozó pályázatokat a pályázatok rangsorolásakor:

 • a megajánlott bérleti díj mértéke,
 • a létesítendő üzlet profilja
 • a bérbe adandó terület kialakítása,
 • és egyéb szolgáltatások nyújtása szempontok alapján,

külön-külön bírálja el.

A megkötendő szerződés típusa: A pályázat nyertesével 5 évre szóló határozott idejű bérleti szerződés köthető.

A hasznosításra vonatkozó fontosabb feltételek:

A bérlőt üzemeltetési kötelezettség terheli. A rendeltetésszerű használathoz szükséges berendezési- és felszerelési tárgyak és hatósági engedélyek beszerzéséről, a szükséges bejelentések megtételéről a bérlő gondoskodik. A közüzemi költségeket a bérlőnek kell, a bérleti díjon felül megfizetnie.

A pályázatok beérkezésének helye, ideje: Polgármesteri Hivatal I. emeleti 104-es Iroda (Várpalota, Gárdonyi G. u. 39.) 2019. december 20. 12:00 óráig. A pályázatokat zárt borítékban kell benyújtani. A borítékon fel kell tüntetni az ingatlan címét, helyrajzi számát és a „PÁLYÁZAT” szót. A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázati adatlapot, a pályázati biztosíték befizetését igazoló bizonylatot, mellékelni kell a személyes-, illetve a vállalkozásra/cégre vonatkozó okiratok (személyazonosító igazolvány, vállalkozói igazolvány, cégbírósági bejegyzés, aláírási címpéldány) fénymásolatát, valamint az átláthatósági nyilatkozatot.

 

A pályázati tárgyalás helye, ideje: Polgármesteri Hivatal I. emeleti tanácsterme, 2020. január 7-én reggel 9 órakor.  A pályázat kiírója jogosult a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítani érvényes ajánlatok beérkezése esetén is.

 

A pályázaton részt vehet minden természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező társaság, vagy azok társulása, ill. képviselőjük, aki az ingatlanra kiírt tevékenységre jogosult, a Kiíróval szemben korábbi fizetési kötelezettségeit teljesítette.

A licit alapját a helyiség pályázatban meghatározott egy havi bérleti díja képezi.

A pályázattal kapcsolatos további információk, valamint a pályázati adatlap átvehető: a Polgármesteri Hivatal (8100 Gárdonyi G. u. 39.) I. emeleti 104-es számú irodájában Marasztó Krisztina gazdálkodási ügyintézőtől 2019. november 20-án reggel 8.00 órától. A pályázat benyújtása előtt a helyiség megtekinthető az ügyintézővel egyeztetett időpontban. (tel.: 88/592-695)

 

Várpalota, 2019. november 19.

Treuer Imre

Gazdasági Bizottság elnöke        

 

 

 

Kifüggesztés napja:  2019.  október 21

Levétel napja:  2019. november 19.

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY

 

Várpalota Város Önkormányzata az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről szóló 36/2010. (IX.14.) ÖR. 33. §.-a alapján pályázat útján kívánja bérbe adni az alábbi lakás célú ingatlanokat:

 

 1./ Várpalota, Dankó P. u. 16/V. 212. szám alatti, 1,5 szoba, előszoba, fürdőszoba-Wc, főzőfülke helyiségekből álló 44 m2 alapterületű összkomfortos lakás.

 Az épület építési éve: 2000 (üreges téglából épített társasház, homlokzati falai szigeteletlenek,   

a lakás a 2. emeleten helyezkedik el. )

A lakás állapota: üres, költözhető állapotú

Energetikai tanúsítvány: FF

A pályázati biztosíték összege: 70.000 Ft (megegyezik a helyiség – licit alapját képező- egy havi bérleti díjával (35.000,-Ft) és egy havi kaució összegével (35.000,- Ft)

 

A lakás induló bérbevételi ára: 35.000,- Ft

 

2./ Várpalota, Beszálló akna lakótelep 2. fsz. 5. szám alatt levő 2 szoba, konyha, fürdőszoba, előszoba, kamra helyiségekből álló 66 m2 alapterületű, komfortos komfortfokozatú önkormányzati bérlakás és a hozzá tartozó tárolóhelyiség.

 

Az épület külterületen található.

Építés éve: 1949 (kisméretű tégla építésű társas ház, homlokzati falai szigeteletlenek. Az épület 2 lakó szintes, nyeregtetős)

A lakás állapota: lakott, megtekintése bérlővel történő előzetes egyeztetés alapján történik.

 Energetikai tanúsítvány: GG

 

A pályázati biztosíték összege: 70.000 Ft (megegyezik a helyiség – licit alapját képező- egy havi bérleti díjával (35.000,-Ft) és egy havi kaució összegével (35.000,- Ft)

 

A pályázatok beérkezésének helye, ideje: Polgármesteri Hivatal Hatósági Iroda (Várpalota, Gárdonyi G. u. 39., 104. iroda) 2019. november 19. napján 9.00 óráig.  A pályázatokat zárt borítékban kell benyújtani. A borítékon csak a pályázni kívánt ingatlan címe és a „PÁLYÁZAT” szó szerepelhet. (Tilos a pályázó nevének feltüntetése)

A pályázati boríték tartalmáról, a pályázati feltételek részleteiről bővebb, írásos tájékoztató átvehető az Önkormányzat 105-ös irodájában.

A pályázati tárgyalás helye, ideje: Polgármesteri Hivatal I. emeleti tanácsterme, 2019. november 20. napján 9.00 óra. A pályázat nyilvános, minden pályázatot benyújtó személyesen vagy képviselője által jelen lehet.

A pályázat kiírója jogosult a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítani érvényes ajánlatok beérkezése esetén is.

A licit alapját a helyiség minimális egyhavi bérleti díja képezi. A vagyontárgy nem adható bérbe a meghirdetett licit alapját képező havi bérleti díj alatt.

A lakásokra vonatkozó bérleti szerződés kezdő időpontja az üres lakás esetén, valamint a lakott lakás esetén, ha a bentlakó nyeri:  2019. december 15. Amennyiben nem a bentlakó nyeri a pályázatot a bérbeadás kezdő időpontja: 2020.01.15.

 

 A lakásbérleti szerződés időtartama: 5 év, (a lakásbérleti szerződés közjegyzői okiratba történő foglalásának költségeit Várpalota Város Önkormányzata viseli. Amennyiben 5 éven belül bérlő részéről szűnik meg a bérleti jogviszony, úgy bérbevevő köteles visszafizetni a közjegyzői eljárás díját bérbeadónak.)

 

A pályázati biztosíték összege – a nem nyertes pályázók részére –  8 napon belül kerül visszautalásra. (a számlaszámot kérjük a pályázati nyomtatványon feltüntetni).

A pályázattal kapcsolatos további információk, a szükséges adatlap a Polgármesteri Hivatal (Várpalota, Gárdonyi G. u. 39.) 105 számú irodájában Kucsera Marianna vagyongazdálkodási ügyintézőnél átvehetők.  (tel.: 88/592-695)

Az  ingatlanok megtekintési ideje: előzetes telefonos bejelentkezés alapján történik.

 

Várpalota, 2019. október 21..

  Campanari-Talabér Márta

                                                                                                           polgármester

 

 

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 66/2018. (IV.26.) számú határozata alapján licit útján – 3500,- Ft/m2 +Áfa induló áron – értékesíti a Várpalota Munkácsy-Tési  út sarkán levő ingatlanokat azon természetes személyek, illetve a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározottak szerinti átlátható szervezetek részére, akik vállalják, hogy az adásvételi szerződés megkötésétől számított 5 éven belül hatósági bizonyítványt csatolnak a lakóépület felépüléséről.

 

A pályázat kiírója előnyben részesíti azon természetes személyeket, akik abból a célból kívánják megvásárolni az ingatlant, hogy ott saját maguknak otthont teremtsenek. Az Önkormányzat a  lakóingatlan felépüléséig elidegenítési és terhelési tilalmat jegyez be az ingatlanra.

 

Vételárkedvezmény illeti meg azt a személyt, aki 18. életévét még be nem töltött gyermeket saját háztartásában nevel, vagy vállalja, hogy 5 éven belül 18. életévét még be nem töltött gyermeket saját háztartásában fog nevelni.

 

A még meg nem született gyermek/gyermekek után járó vételárkedvezmény erejéig Várpalota Város Önkormányzata jelzálogjogot jegyeztet be a megvásárolt ingatlanra.

 

Kettő vagy több 18 év alatti eltartott gyermek saját háztartásban történő nevelése esetén a kedvezmény mértéke: 400.000,- Ft

A már saját háztartásban élő és a még meg nem született gyermek/gyermekek után járó vételárkedvezmény összegének erejéig Várpalota Város Önkormányzata jelzálogjogot jegyeztet be.

 

Árverésre meghirdetett ingatlanok és azok kikiáltási árai áfával:

 

1./1223/9.   hrsz-ú 1068 m² területű ingatlan   3.738.000 + Áfa ( 4.747.260,- Ft )

2./1223/16. hrsz-ú 1129 m² területű ingatlan   3.951.500 + Áfa ( 5.018.405,- Ft )

 

Ajánlati biztosíték: 200.000,- Ft

 

 1. Az ingatlan részletes leírása:
 2. a) Városon belüli elhelyezkedése, környezete, megközelíthetősége: Fenti ingatlanok Várpalota Város Helyi Építési Szabályzatának (továbbiakban: HÉSZ) és Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló 22/2009. (V. 4.) önkormányzati rendelete 35.§ értelmében kertvárosias lakóterületek.

Az ingatlanok Várpalota, Munkácsy-Tési út sarkán helyezkednek el. Az ingatlanok központtól mért távolsága 800 m. Az ingatlan környezetében lakóházak, üzletek, iskola és óvoda intézmények találhatók.

 

III. Értékesítési feltételek:

Hasznosítási funkció:

Az ingatlanon építménymagasságot meg nem haladó, lakóépület építhető.

Az épületek elhelyezése az alábbi beépítési paraméterek mellett lehetséges:

Az „Lk12-es  építési övezetben:

 • legkisebb megengedett építménymagasság: 3,5-6 m
 • az építhető terepszint feletti szintek száma: 2
 • telek beépíthetőség:                           30 %
 • beépíti mód:      oldalhatáros

 

Az ingatlan beépítési módját a konkrét beépítési elképzelés megvalósítása előtt a városi főépítésszel és az építésügyi hatósági ügyintézővel javasolt egyeztetni.

Az ingatlanok részlegesen közművesítettek. Egyes közművek – közterületi kiépítés illetve az ingatlanra történő csatlakozás – terveztetésének, engedélyeztetésének és kivitelezésének költsége a nyertes Pályázót terheli.

A vevő a későbbiek során semmilyen jogcímen – különösen jogalap nélküli gazdagodás, rejtett hiba okán nem élhet az Önkormányzattal szemben megtérítési, kártérítési, vagy ármérséklési, esetleges csere igénnyel.

 

 1. Az ingatlanok vételára:

Az ingatlanok induló irányára: 3.500,- Ft/m3 + ÁFA

 • Az ingatlan vételárára a pályázónak ajánlatot kell tennie. A megajánlott vételár nem lehet kevesebb az ingatlan irányáránál. A vételárat egy összegben kell megfizetni legkésőbb a szerződés megkötését követően 30 napon belül.

 

 1. A pályázat benyújtási határideje: 2019. október 8. 8.00 óra

A nyilvános licit időpontja:           2019. október 8.  9.15 óra

 

 1. Pályázati feltételek:
 •    Az ingatlanra természetes személyek, illetve a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározottak szerinti átlátható szervezetek pályázhatnak.
 • 3 hónapnál nem régebbi cégkivonat vagy nyilvántartásba vételről szóló igazolás, és aláírási címpéldány, magánszemély esetén érvényes személyi igazolvány, lakcímkártya másolat,
 • A Pályázó Várpalota Város Önkormányzat RAIFFEISEN BANK Zrt-nél vezetett   120810000-00115409-02300001 számú számlájára köteles befizetni 200.000,- Ft-ot ajánlati biztosíték címén. Amennyiben pályázó ezen feltételnek nem tesz eleget, pályázatát érvénytelennek kell tekinteni.

A befizetett ajánlati biztosíték az ingatlan vételárába beszámít.

 • Igazolás arról, hogy nincsen köztartozása, magánszemély esetén is (NAV, Várpalota Város Jegyzője, mint I. fokú Adóhatóság),
 • a pályázó írásos nyilatkozata a pályázati kiírás megismeréséről, elfogadásáról,
 • ajánlat a vételárra
 • kitöltött pályázati adatlap, megjelölve a pályázni kívánt ingatlan helyrajzi számát,
 • rövid műszaki leírás a megjelölt ingatlan tervezett hasznosításáról.

 

A nem nyertes pályázók részére az eredményhirdetést követően 8 napon belül a befizetett ajánlati biztosítékot az Önkormányzat kamatmentesen visszautalja.

 

Az pályázat nyelve magyar.

VII.  Ajánlati kötöttség: az ajánlati kötöttség az ajánlattételi határidő lejártának napjával kezdődik. A pályázó köteles legalább 60 napos ajánlattételi kötöttséget vállalni.

Az ajánlati biztosítékot elveszti az a pályázó, aki az árverésen megjelölt időpontban nem jelenik meg személyesen, vagy meghatalmazottja által, illetve aki az árverési felhívásban megjelölt induló árat sem hajlandó tartani.

 

A nyilvános licit nyertese az ajánlati biztosítékot akkor is elveszti, ha a liciten kialkudott vételárat az árverést követően 30 napon belül nem fizeti meg, vagy az adásvételi szerződés neki felróható okból a határidőig nem jön létre. Az elvesztett biztosíték az Önkormányzatot illeti meg.

Ajánlati kötöttség: az ajánlati kötöttség az ajánlattételi határidő lejártának napjával kezdődik. Amennyiben a pályázó az ajánlati kötöttségének ideje alatt ajánlatát visszavonja, ezzel az általa befizetett biztosítékot elveszti.

 

Kiíró fenntartja azon jogát és lehetőségét, hogy a nyertes ajánlattevő visszalépése esetén a soron következő pályázóval kössön szerződést, amennyiben annak ajánlata megfelelő.

Kiíró fenntartja a jogát, hogy a pályázati eljárást – indokolás nélkül – eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat kiírása nem jelent konkrét szerződéskötési ajánlatot.

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14. § (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén a Magyar Államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg.

 

 

VIII. Az ingatlanértékesítés lebonyolítása:

 

A liciten az előzetesen regisztráltak, vagy azok meghatalmazottjai vehetnek részt. Az árverésen azok tekinthetők regisztráltnak, akik az ajánlati biztosítékot az Önkormányzat fent megjelölt számláján letétbe elhelyezték, annak bizonylatát személyesen bemutatták és a VI. pontban megjelölt mellékleteket csatolták Kucsera Marianna vagyongazdálkodási ügyintézőnek (8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39. 105. sz. iroda)

 

A licit bonyolítója a résztvevőket ingatlanonként A B C sorrendben szólítja fel a licitálásra. A licitálást az nyeri meg, aki a legmagasabb összegű ajánlatot teszi. A Kiíró a licit lépcsőt valamennyi telek esetében 50.000.- Ft-ban, azaz Ötvenezer forintban állapítja meg. A licitálónak az ajánlatot magyar nyelven, élőszóban a vételár összegszerű megjelölésével egyértelműen kell megtenni a Kiíró részére.

 

A pályázatot az nyeri, aki összességében a legjobb ajánlatot teszi, figyelemmel a pályázati kiírás azon pontjára, miszerint a megvásárolt ingatlanon saját célra felépíteni kívánt lakóépület felépítését vállaló családok ajánlatait előnyben részesíti. A nyilvános árverésről jegyzőkönyv készül.

Aki a nyilvános licitet megnyeri, annak az ajánlati biztosítéka a vételárba jóváírásra kerül.

 

A licit nyertesének a licit útján kialkudott (ajánlati biztosíték összegével csökkentett) vételárat, legkésőbb az árverés napjától számított 30 naptári napon belül kell befizetnie a Polgármesteri Hivatal elszámolási betétszámlájára.

A vételár megfizetése indokolt esetben, írásbeli kérelemre, 15 nappal meghosszabbítható. A szerződéskötéssel járó fizetési kötelezettség a vevőt terheli.

 

Hiánypótlási lehetőség nincs. Amennyiben a pályázat nem felel meg a VIII. pontban rögzített érvényességi feltételeknek, úgy a pályázatot a Kiíró érvénytelennek tekinti. A Kiíró a pályázati adatokat bizalmasan kezeli.

A Pályázati felhívás a Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblain, az Önkormányzat újságjában, és az Önkormányzat honlapján kerül megjelentetésre. A „Pályázati felhívás”, a „Részletes pályázati kiírás” és az „Adatlap” az Önkormányzat honlapjáról –www.varpalota.hu „ingatlan pályázatok” ikonra kattintva letölthetők.

 

A pályázattal kapcsolatosan felmerülő kérdésekre felvilágosítást a Polgármesteri Hivatal  Hatósági Irodája ad telefonon (88/592-695), személyes érdeklődés esetén ügyfélfogadási időben (I. em. 105-ös iroda; ügyintéző: Kucsera Marianna).

 

 

 

Várpalota, 2019. szeptember 5.

                        CampanariTalabér Márta

                                                                                                                       polgármester

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY

 

Várpalota Város Önkormányzata, továbbiakban Kiíró az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről szóló 36/2010. (IX.14.) ÖR. 33. §-a alapján nyilvános, egyfordulós pályázatot hirdet az alábbi nem lakás célú ingatlanok bérletére:

 

 • ) Várpalota, Bakony u. 2. szám alatti 460/A/13 és 460/A/14 hrsz-ú ingatlanokból összesen 45 m² helyiség
 • A helyiség bérbeadása: fejlesztő foglalkozások, közösségépítő szolgáltatások céljára
 • Energetikai minőség szerinti besorolás: (folyamatban)
 • A vállalkozás a működésével nem zavarhatja a lakók nyugalmát. A működés során csak olyan berendezések beépítése, használata megengedett, amelyek sem a hanghatásaikkal, sem a keltett rezgésekkel, illetve a kibocsájtott szagokkal, gőzökkel nem terhelik a jogszabályokban megengedett mértéknél jobban a környezetet.
 • A pályázati biztosíték összege: 11.000,- Ft (megegyezik a helyiség – licit alapját képező – egy havi minimális bérleti díjával).

Kiíró az üzlethelyiségekre vonatkozó pályázatokat a pályázatok rangsorolásakor:

 • a megajánlott bérleti díj mértéke,
 • a létesítendő üzlet profilja
 • a bérbe adandó terület kialakítása,
 • és egyéb szolgáltatások nyújtása szempontok alapján,

külön-külön bírálja el.

A megkötendő szerződés típusa: A pályázat nyertesével 5 évre szóló határozott idejű bérleti szerződés köthető.

A hasznosításra vonatkozó fontosabb feltételek:

A bérlőt üzemeltetési kötelezettség terheli. A rendeltetésszerű használathoz szükséges berendezési- és felszerelési tárgyak és hatósági engedélyek beszerzéséről, a szükséges bejelentések megtételéről a bérlő gondoskodik. A közüzemi költségeket a bérlőnek kell, a bérleti díjon felül megfizetnie.

A pályázatok beérkezésének helye, ideje: Polgármesteri Hivatal I. emeleti 104-es Iroda (Várpalota, Gárdonyi G. u. 39.) 2019. augusztus 22. 8:00 óráig. A pályázatokat zárt borítékban kell benyújtani. A borítékon fel kell tüntetni az ingatlan címét, helyrajzi számát és a „PÁLYÁZAT” szót. A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázati adatlapot, a pályázati biztosíték befizetését igazoló bizonylatot, mellékelni kell a személyes-, illetve a vállalkozásra/cégre vonatkozó okiratok (személyazonosító igazolvány, vállalkozói igazolvány, cégbírósági bejegyzés, aláírási címpéldány) fénymásolatát, valamint az átláthatósági nyilatkozatot.

 

A pályázati tárgyalás helye, ideje: Polgármesteri Hivatal I. emeleti tanácsterme, 2019. augusztus 22-én reggel 9 órakor.  A pályázat kiírója jogosult a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítani érvényes ajánlatok beérkezése esetén is.

 

A pályázaton részt vehet minden természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező társaság, vagy azok társulása, ill. képviselőjük, aki az ingatlanra kiírt tevékenységre jogosult, a Kiíróval szemben korábbi fizetési kötelezettségeit teljesítette.

A licit alapját a helyiség pályázatban meghatározott egy havi bérleti díja képezi.

A pályázattal kapcsolatos további információk, valamint a pályázati adatlap átvehető: a Polgármesteri Hivatal (8100 Gárdonyi G. u. 39.) I. emeleti 104-es számú irodájában Marasztó Krisztina gazdálkodási ügyintézőtől 2019. július 23-án reggel 8.00 órától. A pályázat benyújtása előtt a helyiség megtekinthető az ügyintézővel egyeztetett időpontban. (tel.: 88/592-695)

 

Várpalota, 2019. július 22.

   Kádár István

         Gazdasági Bizottság elnöke        

RÉSZLETES PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

Telekalakítási eljárással kialakuló 4156/53. hrsz-ú ingatlan pályázata

 

 

 1. Az ingatlan adatai: A Várpalota belterület 4156/47. hrsz-ú ingatlanból telekalakítást követően kialakuló 4156/53. helyrajzi számú ingatlan értékesítése a mellékelt változási vázrajz szerint

 

Terület nagysága:                                20.713 m2

Tulajdonos:                                         Várpalota Város Önkormányzata

Várpalota, Gárdonyi G. u. 39.

Művelési ág:                                        kivett, ipartelep

Ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett

vagyoni értékű jog:                              1./ Vezetékjog
jogosult: E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.

 

 

 1. Az ingatlan részletes leírása:

1./ Városon belüli elhelyezkedése, környezete, megközelíthetősége:

A terület Inota településrésznél levő ipari parkban található, a 8. sz. főközlekedési útról közelíthető meg.

 

A két megyei jogú város,  Székesfehérvár és Veszprém központja 25 percen belül gépjárművel elérhető.

 

2./ Közműellátottság:

Az ingatlan közművesítetlen.  A közművesítés költségei a pályázatot kiíró Önkormányzatot terhelik.

 

 

3./ Az ingatlan jellemzői:

Az ingatlan infrastrukturális ellátottsága jó, a belváros pár percre, Székesfehérvár és Veszprém megyei jogú városok mindösszesen fél óra távolságban tömegközlekedéssel is elérhetők.

 

III. Értékesítési feltételek:

Hasznosítási funkció:

 

Egyéb ipari gazdasági területen az ipari, az energiaszolgáltatási és a településgazdálkodás
építményei helyezhetők el.

 

 

Az épületek elhelyezése az alábbi beépítési paraméterek mellett lehetséges:

Az Gip/11. jelű övezetben:

 • a legnagyobb beépítési százalék: 50 %,
 • a legnagyobb építmény magasság: 12 m,
 • a legkisebb zöldfelület: 25 %.
 • beépíti mód: szabadonálló

 

Az ingatlan beépítési módját a konkrét beépítési elképzelés megvalósítása előtt a városi főépítésszel és az építésügyi hatósági ügyintézővel javasolt egyeztetni.

 

A vevő a későbbiek során semmilyen jogcímen – különösen jogalap nélküli gazdagodás, rejtett hiba okán nem élhet az Önkormányzattal szemben megtérítési, kártérítési, vagy ármérséklési, esetleges csere igénnyel, ezt a pályázat benyújtásával a pályázat benyújtásával kifejezetten elfogadja és tudomásul veszi.

 

 1. Az ingatlan vételára, ajánlati kötöttség:

Az ingatlan induló irányára nettó 70.400.000,- Ft + Áfa

Az ingatlan vételárára a pályázónak ajánlatot kell tennie. A megajánlott vételár nem lehet kevesebb az ingatlan irányáránál.

 • A pályázó az ajánlatához a pályázat benyújtási határidejétől számított 60 napig kötve van.

 

 1. A nyilvános pályázat benyújtási határideje:
 2. augusztus 22. 9.00 óra
 3. Pályázati feltételek:

Az ingatlanra természetes személyek, illetve a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározottak szerinti átlátható szervezetek pályázhatnak.

A Pályázó Várpalota Város Önkormányzat RAIFFEISEN BANK Zrt. vezetett 120810000-00115409-02300001 számú számlájára köteles befizetni 500.000.,- Ft-ot ajánlati biztosíték címén. Amennyiben pályázó ezen feltételnek nem tesz eleget, pályázatát érvénytelennek kell tekinteni.

A befizetett ajánlati biztosíték az ingatlan vételárába beszámít.

A nem nyertes pályázók részére az eredményhirdetést követően 8 napon belül a befizetett ajánlati biztosítékot az Önkormányzat kamatmentesen visszautalja.

VII.   A pályázat eredményhirdetése

 

A Jogi és Ügyrendi Bizottság (a továbbiakban: JÜB) a pályázati ajánlatokat legkésőbb az ajánlattételi határidő lejártát követő 15 napon belül bírálja el. A JÜB az elbírálási határidőt – indokolt esetben – egy alkalommal, de legfeljebb 15 nappal meghosszabbíthatja.

 

A Kiíró a pályázati ajánlatok elbírálására vonatkozó döntésről írásban, a pályázati ajánlatok bontásától számított 15 napon, illetve az elbírálási határidő esetleges meghosszabbításának lejártát követő 10 napon belül tájékoztatja az ajánlattevőket és ezzel egyidejűleg a pályázat eredményét a pályázati felhívással azonos lapokban közli.

 

A pályázat elbírálásának szempontja: a megajánlott vételár nagysága, valamint a megvalósítandó beruházás, munkahelyteremtés lehetősége, foglalkoztatottak létszáma stb.

 

 

A pályázat nyertese az, aki a pályázati felhívásban rögzített feltételek teljesítése mellett az összességében legkedvezőbb ajánlatot tette.

Amennyiben a legmagasabb vételi ajánlatot több érvényes pályázat azonosan tartalmazza, akkor licittárgyalás megtartására kerül sor. A licit során az ingatlan vételárára a legmagasabb vételi ajánlatot tevő pályázató a licittárgyalás nyertese.

 

Pályázó tudomásul veszi, hogy a telekalakítási eljárást Várpalota Város Önkormányzata részéről folyamatban van, melynek megvalósulása nem kizárólag kiíró önkormányzaton múlik. Minden további határidő a telekalakítási bejegyzés függvénye. Amennyiben a telekalakítás bármely okból meghiúsul, abban az esetben Várpalota Város Önkormányzata nem köteles az ingatlan adásvételi előszerződés megkötésére, illetve attól szabadon elállhat. Pályázó ezzel kapcsolatban semmiféle igényt nem érvényesíthet az Önkormányzattal szemben.

 

A nyertes pályázóval először ingatlan adásvételi előszerződés kerül megkötésre. A sikeres pályázó köteles a cégnyilvántartásban az ingatlan címét székhelyként/telephelyként/fióktelepként bejegyeztetni a megvalósulandó beruházás megvalósulását követő év január 1. Felek az előszerződés aláírásától számított legkésőbb 120 napon belül kötelesek megkötni az ingatlan adásvételi szerződést függőben tartással.

A vételár kifizetésének határideje legkésőbb a végleges – függőben tartással megkötésre kerülő – adásvételi szerződés megkötésétől számított 6 hónapon belül.

 

Ajánlati kötöttség: az ajánlati kötöttség az ajánlattételi határidő lejártának napjával kezdődik. A pályázó köteles legalább 60 napos ajánlattételi kötöttséget vállalni. Amennyiben a pályázó az ajánlati kötöttségének ideje alatt ajánlatát visszavonja, ezzel az általa befizetett biztosítékot elveszti.

 

Amennyiben a nyertes pályázó az ingatlan adásvételi előszerződés megkötését megtagadja, ezzel az általa befizetett biztosítékot elveszti.

 

A pályázat nyelve magyar.

Kiíró fenntartja azon jogát és lehetőségét, hogy a nyertes ajánlattevő visszalépése esetén az eljárás soron következő helyezettjével kössön szerződést, amennyiben annak ajánlata megfelelő. A Kiíró fenntartja továbbá azon jogát, hogy a szerződés teljesítését biztosító, Ptk.-ban felsorolt mellék-kötelezettségek megjelölését az adásvételi szerződésben kikösse.

Kiíró fenntartja a jogát, hogy a pályázati eljárást – indokolás nélkül – eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat kiírása nem jelent konkrét szerződéskötési ajánlatot.

Várpalota Város Önkormányzata az ajánlat benyújtására nyitvaálló határidő elteltéig jogosult a felhívását visszavonni, ezzel kapcsolatban a pályázó semmilyen kifogással, igénnyel nem léphet fel. Továbbá Várpalota Város Önkormányzata az eredményes pályázati eljárás lefolytatását követően sem köteles a nyertes ajánlattevővel szerződést (előszerződést) kötni, ennek bekövetkezte esetén a nyertes pályázó semmilyen kifogással, igénnyel nem léphet fel.

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14. § (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén a Magyar Államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg.

 

VIII. A pályázat érvényességének feltételei

Az értékeléshez a következő iratok együttes benyújtása szükséges:

(összefűzve, tartalomjegyzékkel ellátva)

 • kitöltött pályázati adatlap,
 • 3 hónapnál nem régebbi cégkivonat vagy nyilvántartásba vételről szóló igazolás, és aláírási címpéldány, magánszemély esetén érvényes személyi igazolvány, lakcímkártya másolat,
 • igazolás arról, hogy nincsen köztartozása, magánszemély esetén is (NAV, Várpalota Város Jegyzője, mint I. fokú Adóhatóság),
 • nyilatkozat a megajánlott vételár rendelkezésre állásáról, gazdasági társaság esetén banki igazolás,
 • 000,-Ft ajánlati biztosíték bankszámlára történő befizetésének bizonylata,
 • a pályázó írásos nyilatkozata a pályázati kiírás megismeréséről, elfogadásáról,
 • ajánlat a vételárra,
 • rövid műszaki leírás az ingatlan tervezett hasznosításáról,
 • a pályázó írásbeli kötelezettséget vállaló nyilatkozata, hogy a pályázat elnyerése esetén a székhelyét Várpalotára áthelyezi vagy Várpalotán telephelyet létesít a megvalósulandó beruházást követő év január 1. napjáig.

.

Hiánypótlási lehetőség nincs. Amennyiben a pályázat nem felel meg a VIII. pontban rögzített érvényességi feltételeknek, úgy a pályázatot a Kiíró érvénytelennek tekinti. A Kiíró a pályázati adatokat bizalmasan kezeli.

A Pályázati felhívás a Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblain, az Önkormányzat újságjában, az Önkormányzat honlapján és a Veszprém, valamint a Fejér Megyei Naplóban kerül megjelentetésre. A „Pályázati felhívás”, a „Részletes pályázati kiírás” és az „Adatlap” az Önkormányzat honlapjáról –www.varpalota.hu;” Önkormányzat (ügyintézés) Közzététel/Ingatlanértékesítés „  ikonra kattintva letölthetők.

A pályázattal kapcsolatosan felmerülő kérdésekre felvilágosítást a Polgármesteri Hivatal  Hatósági Irodája ad telefonon (88/592-695), személyes érdeklődés esetén ügyfélfogadási időben (I. em. 105-ös iroda; ügyintéző: Kucsera Marianna).

A pályázat dupla sértetlen borítékban adható le: Várpalotai Polgármesteri Hivatal, Hatósági Iroda(Várpalota, Gárdonyi G. u. 39. Pf.: 39.)

A borítékra kérjük ráírni:

 

 „A Várpalota belterület 4156/47. hrsz-ú ingatlanból telekalakítási eljárással  kialakuló 4156/53. hrsz.-ú számú ingatlan” pályázata

 

Várpalota, 2019. július 22.

                                                                                                                                              Campanari-Talabér Márta

Mellékletek:                                                                                                                                              polgármester

 • pályázati adatlap
 • tulajdoni lap másolat
 • térképkivonat

 

 

A Várpalota külterület 0186/1 hrsz. alatti és a Várpalota külterület 0187/6 hrsz. alatti ingatlanokból a művelési ág átminősítését és telekalakítást követően kialakuló Várpalota külterület 0187/6 hrsz. alatti ingatlan pályázata munkahelyteremtő beruházás létrehozásának kötelezettségével

 

 1. Az ingatlan adatai az átminősítést és telekalakítást követően:

 

Terület nagysága:                                122.255 m2

Tulajdonos:                                         Várpalota Város Önkormányzata

Várpalota, Gárdonyi G. u. 39.

Művelési ág:                                        „ipartelep”

 

Ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett

szolgalmi és egyéb jogok:                    1./ Vezetékjog 4640 m2 területre
jogosult: E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.

2./ Gázvezeték szolgalmi jog

jogosult: E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt.

3./ Vezetékjog 131 m2 területre
jogosult: E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.

4./ Vezetékjog

jogosult: Magyar Telekom Távközlési Nyrt.

5./ Használati jog 649 m2 területre

jogosult: E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt.

6./ Vezetékjog 7339 m2 területre
jogosult: E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt.

7./ Használati jog VAR T4 törzskábel 60m2 területre, 223 m2 védősáv korlátozás

jogosult: Invitel Távközlési Zrt.

 

 1. Az ingatlan részletes leírása:

1./ Városon belüli elhelyezkedése, környezete, megközelíthetősége:

 

A 8. számú Főúton Várpalotáról Székesfehérvár felé haladva jobb oldalon a régi erőmű hűtőtornyaival  szembeni terület.

 

A két megyei jogú város Székesfehérvár 15 percen belül, Veszprém 15 percen belül gépjárművel elérhető.

 

2./ Közműellátottság: Az ingatlan közművesítésének költségeit Várpalota Város Önkormányzata viseli. Az ingatlan közművesítését Várpalota Város Önkormányzata tervezetten 2020.09.30. napjáig elvégzi akként, hogy az elektromos áramra, vízre, csatorna- és gázhálózatra, valamint a UPC hálózatra való rácsatlakozási lehetőséget a telekhatáron biztosítja, azonban a rácsatlakozást már a pályázó köteles elvégezni és annak költségeit viselni.

 

Amennyiben az ingatlan közművesítése bármely okból elhúzódik, a pályázó azzal kapcsolatban semmiféle igényt nem érvényesíthet az Önkormányzattal szemben.

 

3./ Az ingatlan jellemzői:

Az ingatlan infrastrukturális ellátottsága jó, a belváros pár percre, Székesfehérvár és Veszprém megyei jogú városok mindösszesen fél óra távolságban tömegközlekedéssel is elérhetők.

 

III. Értékesítési feltételek:

Hasznosítási funkció:

Ipari gazdasági területek és egyéb ipari gazdasági területek, ahol ipari, az energiaszolgáltatási és településgazdálkodás építménnyel helyezhető el.

 

Az épületek elhelyezése az alábbi beépítési paraméterek mellett lehetséges:

Az Gip/13 jelű övezetben:

 • a legnagyobb beépítési százalék: 50 %
 • a legnagyobb építmény magasság: 18 m
 • a legkisebb zöldfelület: 25 %
 • beépítési mód: szabadon álló

Az ingatlan beépítési módját a konkrét beépítési elképzelés megvalósítása előtt a városi főépítésszel és az építésügyi hatósági ügyintézővel javasolt egyeztetni.

 

A vevő a későbbiek során semmilyen jogcímen – különösen jogalap nélküli gazdagodás, rejtett hiba, építési korlátozás okán vagy kellékszavatossági okból nem élhet az Önkormányzattal szemben megtérítési, kártérítési, vagy ármérséklési, esetleges csere vagy egyéb igénnyel. A pályázaton való részvétel ennek elfogadását jelenti.

 

 1. Az ingatlan vételára, ajánlati kötöttség:

Az ingatlan induló irányára nettó 205.000.000,- Ft + Áfa

Az ingatlan vételárára a pályázónak ajánlatot kell tennie. A megajánlott vételár nem lehet kevesebb az ingatlan irányáránál.

A pályázó az ajánlatához a pályázat benyújtási határidejétől számított 60 napig kötve van.

 

 1. A nyilvános pályázat benyújtási határideje:
 2. augusztus 22. 9.00 óra
 3. Pályázati feltételek:

Az ingatlanra természetes személyek, illetve a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározottak szerinti átlátható szervezetek pályázhatnak.

A Pályázó Várpalota Város Önkormányzat RAIFFEISEN BANK Zrt. vezetett 120810000-00115409-02300001 számú számlájára köteles befizetni 500.000,- Ft-ot ajánlati biztosíték címén. Amennyiben pályázó ezen feltételnek nem tesz eleget, pályázatát érvénytelennek kell tekinteni.

A befizetett ajánlati biztosíték az ingatlan vételárába beszámít.

A nem nyertes pályázók részére az eredményhirdetést követően 8 napon belül a befizetett ajánlati biztosítékot az Önkormányzat kamatmentesen visszautalja.

VII.   A pályázat eredményhirdetése

 

A Jogi és Ügyrendi Bizottság (a továbbiakban: JÜB) a pályázati ajánlatokat legkésőbb az ajánlattételi határidő lejártát követő 15 napon belül bírálja el. A JÜB az elbírálási határidőt – indokolt esetben – egy alkalommal, de legfeljebb 15 nappal meghosszabbíthatja.

 

A Kiíró a pályázati ajánlatok elbírálására vonatkozó döntésről írásban, a pályázati ajánlatok bontásától számított 15 napon, illetve az elbírálási határidő esetleges meghosszabbításának lejártát követő 10 napon belül tájékoztatja az ajánlattevőket és ezzel egyidejűleg a pályázat eredményét a pályázati felhívással azonos lapokban közli.

 

A pályázat elbírálásának szempontja: a megajánlott vételár nagysága, valamint a megvalósítandó beruházás.

 

A pályázat nyertese az, aki a pályázati felhívásban rögzített feltételek teljesítése mellett az összességében legkedvezőbb ajánlatot tette.

Amennyiben a legmagasabb vételi ajánlatot több érvényes pályázat azonosan tartalmazza, akkor licittárgyalás megtartására kerül sor. A licit során az ingatlan vételárára a legmagasabb vételi ajánlatot tevő pályázató a licittárgyalás nyertese.

 

A nyertes pályázóval először ingatlan adásvételi előszerződés kerül megkötésre.

 

Pályázó tudomásul veszi, hogy a művelési ág változási eljárás és a telekegyesítési eljárás Várpalota Város Önkormányzata részéről folyamatban van, melynek megvalósulása nem kizárólag kiíró önkormányzaton múlik. Minden további határidő bejegyzés függvénye. Amennyiben a művelési ág változtatási eljárás vagy a telekegyesítési eljárás bármely okból meghiúsul, abban az esetben Várpalota Város Önkormányzata illetve a pályázó sem köteles az ingatlan adásvételi előszerződés megkötésére, illetve attól szabadon elállhat. Ugyanakkor pályázó ezzel kapcsolatban vagy erre figyelemmel semmiféle igényt nem érvényesíthet az Önkormányzattal szemben.

 

A vételár megfizetésére nyertes pályázó az alábbiak szerint köteles:

A vételár 25%-a+Áfa az előszerződés aláírásától számított legkésőbb 3 éven belül

A vételár 37,5%-a+Áfa az előszerződés aláírásától számított legkésőbb 5 éven belül

A vételár 37,5%-a+Áfa az előszerződés aláírásától számított legkésőbb 7 éven belül

Felek az utolsó vételárrészlet megfizetésének esedékességét megelőző 6 hónapon belül kötelesek végleges adásvételi szerződést kötni un. függőben tartással illetve tulajdonjog-fenntartással, a tulajdonjog bejegyzésére a teljes vételár megfizetését követően kerül sor.

 

Az előszerződés aláírását követően az Önkormányzat kérésre birtokba engedi a sikeres pályázót – kizárólag a pályázó saját felelősségére és kockázatára  de felek az előszerződésben kizárják mind a ráépítés jogcímén történő tulajdonszerzés lehetőségét, mind a jogalap nélküli gazdagodás szabályainak alkalmazását, azaz ha az ügylet bármely okból meghiúsul, ,a pályázó az időközbeni beruházásai, ráfordításai ellenértékét vagy a költségeit nem követelheti az Önkormányzattól, még a jogalap nélküli gazdagodás szabályai szerint sem, nem követelhet emiatt sem kártérítést, sem kártalanítást, arról véglegesen és befolyásmentesen lemond a pályázaton való részvételével.

 

A beruházás a teljes vételár megfizetéséig a Beruházó könyveiben kerül nyilvántartásra.

 

A nyertes pályázóval szemben támasztott egyéb feltételek:

 

 • A nyertes pályázó kötelezően székhelyet létesít Várpalotán, illetve áthelyezi a székhelyét Várpalotára legkésőbb a megvalósulandó beruházását követő év január 1. napjáig.
 • A nyertes pályázónak a 2019. évben ténylegesen meg kell kezdenie a területen a beruházási munkálatokat
 • A sikeres pályázó munkahelyteremtő beruházást köteles létrehozni az ingatlanon minimálisan az alábbi feltételekkel:
 • – A nyertes pályázó minimum 1000 négyzetméteres hasznos alapterületű gyártó vagy kutatás-fejlesztő infrastruktúrát köteles létrehozni Várpalotán az előszerződés aláírásától számított 2 éven belül
 • – A pályázónak vállalnia kell, hogy 2024. december 31. napjáig legalább az 50 főt eléri a Várpalotán foglalkoztatott teljes munkaidős munkavállalóinak a létszáma.
 • A nyertes pályázónak vállalnia kell, hogy előnyben részesíti a lakcímkártyával igazoltan Várpalotán lakóhellyel rendelkező pályázókat az azonos képességgel és gyakorlattal rendelkező, munkahelyre pályázók közül
 • – A pályázó tőkéjének a 2019. évet lezáró beszámolóban el kell érnie a 250.000.000,- Ft-ot

 

 

Ajánlati kötöttség: az ajánlati kötöttség az ajánlattételi határidő lejártának napjával kezdődik. A pályázó köteles legalább 60 napos ajánlattételi kötöttséget vállalni. Amennyiben a pályázó az ajánlati kötöttségének ideje alatt ajánlatát visszavonja, ezzel az általa befizetett biztosítékot elveszti.

 

Amennyiben a nyertes pályázó az ingatlan adásvételi előszerződés megkötését megtagadja, ezzel az általa befizetett biztosítékot elveszti.

 

A pályázat nyelve magyar.

Várpalota Város Önkormányzata jogosult a felhívását/pályázatát bármikor indokolás nélkül visszavonni, ezzel kapcsolatban a pályázó semmilyen kifogással, igénnyel nem léphet fel. Továbbá Várpalota Város Önkormányzata kiköti, hogy az eredményes pályázati eljárás lefolytatását követően sem köteles a nyertes pályázóval előszerződést kötni, a szerződéskötéstől indokolás nélkül elállhat, ennek bekövetkezte esetén a nyertes pályázó semmilyen kifogással, igénnyel nem léphet fel.

 

Kiíró fenntartja azon jogát és lehetőségét, hogy a nyertes ajánlattevő visszalépése esetén az eljárás soron következő helyezettjével kössön szerződést, amennyiben annak ajánlata megfelelő. A Kiíró fenntartja továbbá azon jogát, hogy a szerződés teljesítését biztosító, Ptk.-ban felsorolt mellék-kötelezettségek megjelölését az adásvételi előszerződésben illetve szerződésben kikösse.

Felek megállapodnak, hogy amennyiben a nyertes pályázó a pályázatban vagy az előszerződésben vagy a végleges adásvételi szerződésben foglalt valamely kötelezettségét megszegi, abban az esetben Várpalota Város Önkormányzata jogosult elállni az előszerződéstől, illetve a végleges adásvételi szerződéstől és ebben az esetben nyertes pályázó azonnali esedékességgel a teljes vételár 40%-ának megfelelő meghiúsulási kötbér fizetésére köteles Várpalota Város Önkormányzatának a pályázó által vállalt munkahelyteremtő beruházáshoz fűződő különösen fontos érdekére is figyelemmel. Ezen kötbérterhet és annak mértékét a pályázó a pályázaton való részvételével kifejezetten elfogadja.

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14. § (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén a Magyar Államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg, erre tekintettel az átminősítést és telekalakítást követően szükséges a Magyar Állam nevében eljáró MNV Zrt. elővásárlási joggal való megkínálása. A pályázaton való részvétellel pályázó feltétlenül és visszavonhatatlanul kijelenti, hogy amennyiben a Magyar Állam él elővásárlási jogával, abban az esetben nyertes pályázó az elfogadó nyilatkozat Várpalota Város Önkormányzata általi kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles az ingatlant elhagyni (azaz az ingatlan birtoklásával felhagyni), amely esetre ugyancsak érvényes, hogy nyertes pályázó az időközbeni esetleges beruházásai, ráfordításai ellenértékét vagy a költségeit nem követelheti az Önkormányzattól, még a jogalap nélküli gazdagodás szabályai szerint sem, kártérítést sem kártalanítást nem követelhet, arról véglegesen és befolyásmentesen lemond

 

VIII. A pályázat érvényességének feltételei

Az értékeléshez a következő iratok együttes benyújtása szükséges:

(összefűzve, tartalomjegyzékkel ellátva)

 • kitöltött pályázati adatlap,
 • 3 hónapnál nem régebbi cégkivonat vagy nyilvántartásba vételről szóló igazolás, és aláírási címpéldány, magánszemély esetén érvényes személyi igazolvány, lakcímkártya másolat,
 • igazolás arról, hogy nincsen köztartozása, magánszemély esetén is (NAV, Várpalota Város Jegyzője, mint I. fokú Adóhatóság),
 • 000,-Ft ajánlati biztosíték bankszámlára történő befizetésének bizonylata,
 • a pályázó írásos nyilatkozata a pályázati kiírás megismeréséről, elfogadásáról,
 • ajánlat a vételárra,
 • rövid műszaki leírás az ingatlan tervezett hasznosításáról és a kötelezően megvalósítandó munkahelyteremtő beruházásról.

Hiánypótlási lehetőség nincs. Amennyiben a pályázat nem felel meg a VIII. pontban rögzített érvényességi feltételeknek, úgy a pályázatot a Kiíró érvénytelennek tekinti. A Kiíró a pályázati adatokat bizalmasan kezeli.

A Pályázati felhívás a Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblain, az Önkormányzat újságjában, az Önkormányzat honlapján és a Veszprém, valamint a Fejér Megyei Naplóban kerül megjelentetésre. A „Pályázati felhívás”, a „Részletes pályázati kiírás” és az „Adatlap” az Önkormányzat honlapjáról –www.varpalota.hu;” Önkormányzat (ügyintézés) Közzététel/Ingatlanértékesítés „  ikonra kattintva letölthetők.

A pályázattal kapcsolatosan felmerülő kérdésekre felvilágosítást a Polgármesteri Hivatal  Hatósági Irodája ad telefonon (88/592-695), személyes érdeklődés esetén ügyfélfogadási időben (I. em. 105-ös iroda; ügyintéző: Kucsera Marianna).

A pályázat dupla sértetlen borítékban adható le: Várpalotai Polgármesteri Hivatal, Hatósági Iroda(Várpalota, Gárdonyi G. u. 39. Pf.: 39.)

          A borítékra kérjük ráírni: telekalakítási eljárással kialakuló 0187/6. hrsz-ú ingatlan     

           pályázata

 

 

 

Várpalota, 2019. július 22.

                                                                                                                                       Campanari-Talabér Márta

polgármester

RÉSZLETES PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Telekalakítási eljárással kialakuló 4156/52. hrsz-ú ingatlan pályázata

 

 

 1. Az ingatlan adatai: A Várpalota belterület 4156/47. hrsz-ú ingatlanból telekalakítást követően kialakuló 4156/52. hrsz-ú számú ingatlan értékesítése a mellékelt változási vázrajz szerint

 

Terület nagysága:                                15.000 m2

Tulajdonos:                                         Várpalota Város Önkormányzata

Várpalota, Gárdonyi G. u. 39.

Művelési ág:                                        kivett, ipartelep

Ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett

vagyoni értékű jog:                              1./ Vezetékjog
jogosult: E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.

 

 

 1. Az ingatlan részletes leírása:

1./ Városon belüli elhelyezkedése, környezete, megközelíthetősége:

A terület Inota településrésznél levő ipari parkban található, a 8. sz. főközlekedési útról közelíthető meg.

 

A két megyei jogú város, Székesfehérvár  és Veszprém központja 25 percen belül gépjárművel elérhető.

 

2./ Közműellátottság:

Az ingatlan közművesítetlen. A közművesítés költségei a nyertes pályázót terhelik.

 

Amennyiben a közműtulajdonosok felé jelzett kapacitás igényt az utcában kiépített közmű – gerincvezeték nem tudja biztosítani, úgy annak átépítése (tervezés, engedélyezés, kivitelezés), valamint a hiányzó bekötő vezetékek kiépítése (tervezés, engedélyezés, kivitelezés) a nyertes Pályázó feladata és költsége.

 

3./ Az ingatlan jellemzői:

Az ingatlan infrastrukturális ellátottsága jó, a belváros pár percre, Székesfehérvár és Veszprém megyei jogú városok mindösszesen fél óra távolságban tömegközlekedéssel is elérhetők.

 

III. Értékesítési feltételek:

Hasznosítási funkció:

 

Egyéb ipari gazdasági területen az ipari, az energiaszolgáltatási és a településgazdálkodás
építményei helyezhetők el.

 

 

Az épületek elhelyezése az alábbi beépítési paraméterek mellett lehetséges:

A Gip jelű övezetben:

 • a legnagyobb beépítési százalék: 50 %,
 • a legnagyobb építmény magasság: 12 m,
 • a legkisebb zöldfelület: 25 %.
 • beépíti mód: szabadonálló

 

Az ingatlan beépítési módját a konkrét beépítési elképzelés megvalósítása előtt a városi főépítésszel és az építésügyi hatósági ügyintézővel javasolt egyeztetni.

 

A vevő a későbbiek során semmilyen jogcímen – különösen jogalap nélküli gazdagodás, rejtett hiba okán nem élhet az Önkormányzattal szemben megtérítési, kártérítési, vagy ármérséklési, esetleges csere igénnyel, ezt a pályázat benyújtásával a pályázat benyújtásával kifejezetten elfogadja és tudomásul veszi.

 

 1. Az ingatlan vételára, ajánlati kötöttség:

Az ingatlan induló irányára nettó 16.500.000,- Ft

A vételárat növeli az általános forgalmi adó összege.

Az ingatlan vételárára a pályázónak ajánlatot kell tennie. A megajánlott vételár nem lehet kevesebb az ingatlan irányáránál.

 • A pályázó az ajánlatához a pályázat benyújtási határidejétől számított 60 napig kötve van.

 

 1. A nyilvános pályázat benyújtási határideje:
 2. augusztus 22. 9.00 óra
 3. Pályázati feltételek:

Az ingatlanra természetes személyek, illetve a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározottak szerinti átlátható szervezetek pályázhatnak.

A Pályázó Várpalota Város Önkormányzat RAIFFEISEN BANK Zrt. vezetett 120810000-00115409-02300001 számú számlájára köteles befizetni 500.000.,- Ft-ot ajánlati biztosíték címén. Amennyiben pályázó ezen feltételnek nem tesz eleget, pályázatát érvénytelennek kell tekinteni.

A befizetett ajánlati biztosíték az ingatlan vételárába beszámít.

A nem nyertes pályázók részére az eredményhirdetést követően 8 napon belül a befizetett ajánlati biztosítékot az Önkormányzat kamatmentesen visszautalja.

VII.   A pályázat eredményhirdetése

 

A Jogi és Ügyrendi Bizottság (a továbbiakban: JÜB) a pályázati ajánlatokat legkésőbb az ajánlattételi határidő lejártát követő 15 napon belül bírálja el. A JÜB az elbírálási határidőt – indokolt esetben – egy alkalommal, de legfeljebb 15 nappal meghosszabbíthatja.

 

A Kiíró a pályázati ajánlatok elbírálására vonatkozó döntésről írásban, a pályázati ajánlatok bontásától számított 15 napon, illetve az elbírálási határidő esetleges meghosszabbításának lejártát követő 10 napon belül tájékoztatja az ajánlattevőket és ezzel egyidejűleg a pályázat eredményét a pályázati felhívással azonos lapokban közli.

 

A pályázat elbírálásának szempontja: a megajánlott vételár nagysága, valamint a megvalósítandó beruházás, munkahelyteremtés lehetősége, foglalkoztatottak létszáma stb.

 

A pályázat nyertese az, aki a pályázati felhívásban rögzített feltételek teljesítése mellett az összességében legkedvezőbb ajánlatot tette.

Amennyiben a legmagasabb vételi ajánlatot több érvényes pályázat azonosan tartalmazza, akkor licittárgyalás megtartására kerül sor. A licit során az ingatlan vételárára a legmagasabb vételi ajánlatot tevő pályázató a licittárgyalás nyertese.

 

Pályázató tudomásul veszi, hogy a telekalakítási eljárást Várpalota Város Önkormányzata részéről folyamatban van, melynek megvalósulása nem kizárólag kiíró önkormányzaton múlik. Minden további határidő a telekalakítási bejegyzés függvénye. Amennyiben a telekalakítás bármely okból meghiúsul, abban az esetben Várpalota Város Önkormányzata nem köteles az ingatlan adásvételi előszerződés megkötésére, illetve attól szabadon elállhat. Pályázó ezzel kapcsolatban semmiféle igényt nem érvényesíthet az Önkormányzattal szemben.

 

A nyertes pályázóval először ingatlan adásvételi előszerződés kerül megkötésre. A sikeres pályázó köteles a cégnyilvántartásban az ingatlan címét székhelyként/telephelyként/fióktelepként Várpalotára bejegyeztetni. Felek az előszerződés aláírásától számított legkésőbb 120 napon belül kötelesek megkötni az ingatlan adásvételi szerződést függőben tartással.

A vételár kifizetésének határideje legkésőbb a végleges – függőben tartással megkötésre kerülő – adásvételi szerződés megkötésétől számított 6 hónapon belül.

 

Ajánlati kötöttség: az ajánlati kötöttség az ajánlattételi határidő lejártának napjával kezdődik. A pályázó köteles legalább 60 napos ajánlattételi kötöttséget vállalni. Amennyiben a pályázó az ajánlati kötöttségének ideje alatt ajánlatát visszavonja, ezzel az általa befizetett biztosítékot elveszti.

 

Amennyiben a nyertes pályázó az ingatlan adásvételi előszerződés megkötését megtagadja, ezzel az általa befizetett biztosítékot elveszti.

 

A pályázat nyelve magyar.

Kiíró fenntartja azon jogát és lehetőségét, hogy a nyertes ajánlattevő visszalépése esetén az eljárás soron következő helyezettjével kössön szerződést, amennyiben annak ajánlata megfelelő. A Kiíró fenntartja továbbá azon jogát, hogy a szerződés teljesítését biztosító, Ptk.-ban felsorolt mellék-kötelezettségek megjelölését az adásvételi szerződésben kikösse.

Kiíró fenntartja a jogát, hogy a pályázati eljárást – indokolás nélkül – eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat kiírása nem jelent konkrét szerződéskötési ajánlatot.

Várpalota Város Önkormányzata az ajánlat benyújtására nyitvaálló határidő elteltéig jogosult a felhívását visszavonni, ezzel kapcsolatban a pályázó semmilyen kifogással, igénnyel nem léphet fel. Továbbá Várpalota Város Önkormányzata az eredményes pályázati eljárás lefolytatását követően sem köteles a nyertes ajánlattevővel szerződést (előszerződést) kötni, ennek bekövetkezte esetén a nyertes pályázó semmilyen kifogással, igénnyel nem léphet fel.

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14. § (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén a Magyar Államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg.

 

VIII. A pályázat érvényességének feltételei

Az értékeléshez a következő iratok együttes benyújtása szükséges:

(összefűzve, tartalomjegyzékkel ellátva)

 • kitöltött pályázati adatlap,
 • 3 hónapnál nem régebbi cégkivonat vagy nyilvántartásba vételről szóló igazolás, és aláírási címpéldány, magánszemély esetén érvényes személyi igazolvány, lakcímkártya másolat,
 • igazolás arról, hogy nincsen köztartozása, magánszemély esetén is (NAV, Várpalota Város Jegyzője, mint I. fokú Adóhatóság),
 • nyilatkozat a megajánlott vételár rendelkezésre állásáról, gazdasági társaság esetén banki igazolás,
 • 000,-Ft ajánlati biztosíték bankszámlára történő befizetésének bizonylata,
 • a pályázó írásos nyilatkozata a pályázati kiírás megismeréséről, elfogadásáról,
 • ajánlat a vételárra,
 • részletes műszaki leírás az ingatlan tervezett hasznosításáról, a létesítendó beruházásról
 • a pályázó írásbeli kötelezettséget vállaló nyilatkozata, hogy a pályázat elnyerése esetén a székhelyét Várpalotára áthelyezi vagy Várpalotán telephelyet létesít legkésőbb a beruházás megvalósulását követő év január 1-jével.

Hiánypótlási lehetőség nincs. Amennyiben a pályázat nem felel meg a VIII. pontban rögzített érvényességi feltételeknek, úgy a pályázatot a Kiíró érvénytelennek tekinti. A Kiíró a pályázati adatokat bizalmasan kezeli.

A Pályázati felhívás a Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblain, az Önkormányzat újságjában, az Önkormányzat honlapján és a Veszprém, valamint a Fejér Megyei Naplóban kerül megjelentetésre. A „Pályázati felhívás”, a „Részletes pályázati kiírás” és az „Adatlap” az Önkormányzat honlapjáról –www.varpalota.hu;” Önkormányzat (ügyintézés) Közzététel/Ingatlanértékesítés „  ikonra kattintva letölthetők.

A pályázattal kapcsolatosan felmerülő kérdésekre felvilágosítást a Polgármesteri Hivatal  Hatósági Irodája ad telefonon (88/592-695), személyes érdeklődés esetén ügyfélfogadási időben (I. em. 105-ös iroda; ügyintéző: Kucsera Marianna).

A pályázat dupla sértetlen borítékban adható le: Várpalotai Polgármesteri Hivatal, Hatósági Iroda( Várpalota, Gárdonyi G. u. 39. Pf.: 39.)

A borítékra kérjük ráírni:

 

 „A Várpalota belterület 4156/47. hrsz-ú ingatlanból telekalakítási eljárással kialakuló 4156/52. hrsz.-ú számú ingatlan” pályázata

 

 

Várpalota, 2019. július 22.

                                                                                                                                  Campanari-Talabér Márta

Mellékletek:                                                                                                                                                         polgármester

 • pályázati adatlap
 • tulajdoni lap másolat
 • térképkivona

 

 

 

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY

 

Várpalota Város Önkormányzata az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről szóló 36/2010. (IX.14.) ÖR. 33. §.-a alapján pályázat útján kívánja bérbe adni az alábbi lakás célú ingatlanokat:

 • Várpalota, Dankó P. u. 16/V. 202. szám alatti, 41 m2 alapterületű összkomfortos komfortfokozatú önkormányzati bérlakás.

A lakás induló bérbevételi ára: 35.000,- Ft

 

 • Várpalota, Dankó P. u. 16/V. II/223. szám alatti, 20 m2 alapterületű összkomfortos önkormányzati bérlakás.

A lakás induló bérbevételi ára: 25.000,- Ft

 

 • Várpalota, Bakony u. 4. II/9. szám alatt lévő 1,5 szoba, konyha, fürdőszoba + WC, előszoba helyiségekből álló 52 m2 alapterületű, komfortos (egyedi fűtéses) komfortfokozatú önkormányzati bérlakás.

A lakás induló bérbevételi ára: 38.000,- Ft

 

4./ Várpalota, Beszálló akna lakótelep 2. fsz. 5. szám alatt levő 2 szoba, konyha, fürdőszoba, előszoba, kamra helyiségekből álló 66 m2 alapterületű, komfortos komfortfokozatú önkormányzati bérlakás és a hozzá tartozó tárolóhelyiség

A lakás induló bérbevételi ára: 30.000,- Ft

 

A pályázatok beérkezésének helye, ideje: Polgármesteri Hivatal Hatósági Iroda (Várpalota, Gárdonyi G. u. 39., 104. iroda) 2019. június 20. napján 8.00 óráig.  A pályázatokat zárt borítékban kell benyújtani.

A pályázattal kapcsolatos további információk (részletes pályázati kiírás), a szükséges adatlap, csekk a Polgármesteri Hivatal (Várpalota, Gárdonyi G. u. 39.) 105 számú irodájában Kucsera Marianna vagyongazdálkodási ügyintézőnél átvehetők  (tel.: 88/592-695)

 

Várpalota, 2019.május 20.

                                                                                                         Campanari-Talabér Márta

                                                                                                          polgármester