8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39.
Képviselő-testületi előterjesztések 2019 – Várpalota város hivatalos oldala
4899
post-template-default,single,single-post,postid-4899,single-format-standard,qode-core-1.1.1,suprema-ver-1.6,qodef-smooth-scroll,qodef-preloading-effect,qodef-mimic-ajax,qodef-smooth-page-transitions,qodef-blog-installed,qodef-header-standard,qodef-fixed-on-scroll,qodef-default-mobile-header,qodef-sticky-up-mobile-header,qodef-dropdown-animate-height,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

Képviselő-testületi előterjesztések 2019

Képviselő-testületi előterjesztések 2019

2019.03.29.

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2019. március 29-i ülésére

A határozat-tervezet elfogadásához minősített többség szükséges

Tárgy:    Javaslat a Humán Erőforrás Bizottság nem képviselő tagja megválasztására

Előterjesztő:   CampanariTalabér Márta polgármester

Előkészítő:      Bérczes Beáta jogi előadó

Részletekről a letölthető PDF dokumentumban olvashat

 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2019. március 29-i ülésére

A határozat-tervezet elfogadásához egyszerű többség szükséges

Tárgy:   Várpalota Város Önkormányzata 2019. évi közbeszerzési tervének elfogadása

Előterjesztő:   Campanari-Talabér Márta polgármester

Előkészítő:   Szabó Mónika pénzügyi irodavezető, Csöngető Petra projektvezető, Simonné Béndek Alexandra projektmenedzser, Borbás Tamás közlekedésigazgatási és energiaügyi ügyintéző, Kotzó Szabolcs környezetvédelmi ügyintéző, Budai Viktória műszaki ügyintéző, Gálné Horváth Éva gazdálkodási ügyintéző, Kurta Károly intézményüzemeltetési szervezet vezető

Részletekről a letölthető PDF dokumentumban olvashat

 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2019. március 29-i ülésére

A határozat-tervezet elfogadásához minősített többség szükséges

Tárgy:    Várpalota Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 42/1997. (XI.05.) önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő:  Campanari-Talabér Márta polgármester

Előkészítő:     Szabó Mónika pénzügyi irodavezető, Erdélyi Mária gazdálkodási ügyintéző

Részletekről a letölthető PDF dokumentumban olvashat

Vagyonrendelet 1 melléklet-2019.03.29.

Vagyonrendelet 2 melléklet-2019.03.29.

Vagyonrendelet 3 melléklet-2019.03.29.

 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2019. március 29-i ülésére

A határozat-tervezet elfogadásához minősített többség szükséges

Tárgy:   Haszonkölcsön szerződés meghosszabbítása a Hét-Kéz Szociális Fogyasztási és Értékesítő Szövetkezettel a 8100 Várpalota, Mártírok u. 1. szám alatti ingatlanra

Előterjesztő:  Campanari-Talabér Márta polgármester

Előkészítő:     Galambosné Domján Anikó, a Hét-Kéz Szociális Fogyasztási és Értékesítő Szövetkezet ügyvezető elnöke,  Erdélyi Mária gazdálkodási ügyintéző

Részletekről a letölthető PDF dokumentumban olvashat

Haszonkölcsön szerződés meghosszabbítása – Hét-Kéz -2019-03-29

 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2019. március 29-i ülésére

A határozat-tervezet elfogadásához minősített többség szükséges

Tárgy:      A személyes gondoskodás körébe tartozó ellátások intézményi térítési díjának a megállapítása

Előterjesztő:   Campanari-Talabér Márta polgármester

Előkészítő:     Sándor Tamás aljegyző, Pecánkáné Szőke Judit költségvetési ügyintéző, Feketéné Barabas Csilla, a Térségi Népjóléti Gondozási Központ vezetője, Csehné Huszics Márta, a Szépkorúak Otthona intézményvezetője, Varga Szilvia humánügyi referens

Részletekről a letölthető PDF dokumentumban olvashat

Intézményi térítési díj megállapítása -2019-03-29

Javaslat-Szociális Konyha-2019.03.29.

Rendelet-tervezet-2019.03.29.

 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2019. március 29-i ülésére

A határozat-tervezet elfogadásához egyszerű többség szükséges

Tárgy:    A Magyar Vöröskereszt Veszprém megyei Szervezetével a 8100 Várpalota, Mártírok u. 1. szám alatti ingatlanra kötött haszonkölcsön szerződés megszüntetése, és haszonkölcsön szerződés megkötése a 8100 Várpalota, Kastélydomb utca 6. szám alatti ingatlanra

Előterjesztő:  Campanari-Talabér Márta polgármester

Előkészítő:     Erdélyi Mária gazdálkodási ügyintéző

Részletekről a letölthető PDF dokumentumban olvashat

 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2019. március 29-i ülésére

A határozat-tervezet elfogadásához egyszerű többség szükséges

Tárgy:    A Várpalotai Közszolgáltató Nonprofit Kft. beszámolója a köztemetők üzemeltetéséből, a temetők egyéb irányú hasznosításából, a temetkezési helyek, illetőleg az újraváltásból befolyó díjak felhasználásáról

Előterjesztő:    Campanari-Talabér Márta polgármester

Előkészítő:    Horváth Tamás ügyvezető igazgató Várpalotai Közszolgáltató Nonprofit Kft.

Részletekről a letölthető PDF dokumentumban olvashat

 

 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2019. március 29-i ülésére

A határozat-tervezet elfogadásához egyszerű többség szükséges

Tárgy:   Várpalota új településrendezési eszközeinek készítése

Előterjesztő: Campanari-Talabér Márta polgármester

Előkészítő:     Mezei László főépítész

Részletekről a letölthető PDF dokumentumban olvashat

Beérkezett vélemények-2019.03.29.

 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2019. március 29-i ülésére

A határozat-tervezet elfogadásához minősített többség szükséges

Tárgy:   Thuri György Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola átszervezésének véleményezése

Előterjesztő:   Campanari-Talabér Márta polgármester

Előkészítő:   Varga Szilvia humánügyi referens

Részletekről a letölthető PDF dokumentumban olvashat

Thuri György Gimnázium átszervezés véleményezés -2019-03-29

 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2019. március 29-i ülésére

A határozat-tervezet elfogadásához egyszerű többség szükséges

Tárgy:  Döntés a Várpalotai Összevont Óvoda és Bölcsőde továbbképzési programjáról

Előterjesztő: Campanari-Talabér Márta polgármester

Előkészítő:  Bognárné Mórocz Viktória, a Várpalotai Összevont Óvoda és Bölcsőde intézmény vezetője, Varga Szilvia humánügyi referens

Részletekről a letölthető PDF dokumentumban olvashat

Pedagógus Továbbképzési Program-2019.03.29.

 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2019. március 29-i ülésére

A határozat-tervezet elfogadásához minősített többség szükséges

Tárgy:   A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjainak megállapítása

Előterjesztő: Campanari-Talabér Márta polgármester

Előkészítő:   Szabó Mónika pénzügyi irodavezető, Pecánkáné Szőke Judit költségvetési ügyintéző, Gálné Horváth Éva gazdálkodási ügyintéző

Részletekről a letölthető PDF dokumentumban olvashat

Gyermekétkeztetés térítési díj megállapítása-2019-03-29

 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2019. március 29-i ülésére

A határozat-tervezet elfogadásához minősített többség szükséges

Tárgy:    Várpalota város forgalmi rendjéről szóló 45/2010. (XI.30) önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő:  CampanariTalabér Márta polgármester

Előkészítő:    Borbás Tamás közlekedésigazgatási és energiaügyi ügyintéző

Részletekről a letölthető PDF dokumentumban olvashat

 

 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2019. március 29-i ülésére

A határozat-tervezet elfogadásához egyszerű többség szükséges

Tárgy:   Beszámoló a Pétfürdői Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2018. évi tevékenységéről

Előterjesztő: Campanari-Talabér Márta polgármester

ElőkészítőŐri György tű. őrnagy, tűzoltóparancsnok

Részletekről a letölthető PDF dokumentumban olvashat

Pétfürdői Tűzoltóparancsnokság 2018 évi beszámoló-2019.03.29.

 

2019.02.28.

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2019. február 28-i ülésére

A határozat-tervezet elfogadásához egyszerű többség szükséges

 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2019. február 28-i ülésére

A határozat-tervezet elfogadásához egyszerű többség szükséges

Tárgy:  Várpalota Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 8/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő: Campanari-Talabér Márta polgármester

Előkészítő:     Szabó Mónika pénzügyi irodavezető, Pecánkáné Szőke Judit költségvetési ügyintéző

Részletekről a letölthető PDF dokumentumban olvashat

2018 költségvetési rend mód-mellékletek-2019.02.28.

Könyvvizsgálói jelentés-2019.02.28.

 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2019. február 28-i ülésére

A határozat-tervezet elfogadásához egyszerű többség szükséges

Tárgy:             Javaslat Állampapír vásárlásra

Előterjesztő:    Campanari-Talabér Márta polgármester

Előkészítő:      Szabó Mónika pénzügyi irodavezető

Részletekről a letölthető PDF dokumentumban olvashat

Magyar Államkincstár tájékoztató

 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2019. február 28-i ülésére

A határozat-tervezet elfogadásához egyszerű többség szükséges

Tárgy:    Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról – 2018. IV. negyedév

Előterjesztő: Campanari-Talabér Márta polgármester

Előkészítő:    Sándor Tamás aljegyző, Bognárné Huszár Mónika képviselő-testületi ügyintéző

Részletekről a letölthető PDF dokumentumban olvashat

 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2019. február 28-i ülésére

A határozat-tervezet elfogadásához egyszerű többség szükséges

Tárgy:  A polgármester 2019. évi szabadság ütemezése

Előterjesztő:  Campanari-Talabér Márta polgármester

Előkészítő:  dr. Ignácz Anita Éva jegyző, Csonka Marianna személyzeti és szakoktatási szakreferens

Részletekről a letölthető PDF dokumentumban olvashat

 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2019. február 28-i ülésére

A határozat-tervezet elfogadásához egyszerű többség szükséges

Tárgy: Várpalotai Hírcentrum Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti terve

Előterjesztő: Campanari-Talabér Márta polgármester

Előkészítő:     Horváth Tamás József ügyvezető igazgató

Részletekről a letölthető PDF dokumentumban olvashat

Hírcentrum Kft eredményterv-2019.02.28.

Hírcentrum Kft likviditási terv-2019.02.28.

Hircentrum Kft szöveges üzleti terv-2019.02.28.

 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2019. február 28-i ülésére

A határozat-tervezet elfogadásához egyszerű többség szükséges

Tárgy: Tájékoztató a Palotasport Egészségügyi és Sportszervezési Szolgáltató Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti tervének elfogadásáról

Előterjesztő: Campanari-Talabér Márta polgármester

Előkészítő:     Horváth Tamás ügyvezető igazgató, Várpalotai Közszolgáltató Nonprofit Kft., Szoboszlai István ügyvezető igazgató, Palotasport Nonprofit Kft.

Részletekről a letölthető PDF dokumentumban olvashat

Palotasport Kft eredményterv-2019.02.28.

Palotasport Kft likviditási terv-2019.02.28.

Palotasport Kft szöveges beszámoló-2019.02.28.

Palotasport Kft-Alapítói határozat-2019.02.28.

Palotasport Kft-FB határozat-2019.02.28.

 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2019. február 28-i ülésére

A határozat-tervezet elfogadásához egyszerű többség szükséges

Tárgy: Beszámoló a települési támogatások és egyéb szociális ellátások 2018. évi felhasználásának adatairól

Előterjesztő: Campanari-Talabér Márta polgármester

Előkészítő:  Sándor Tamás aljegyző, Finta Andrea szociális ügyintéző

Részletekről a letölthető PDF dokumentumban olvashat

 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2019. február 28-i ülésére

A határozat-tervezet elfogadásához egyszerű többség szükséges

Tárgy:    Beszámoló a városi jelképek használatának 2018. évi engedélyezéséről

Előterjesztő:  CampanariTalabér Márta polgármester

 Előkészítő:   Sándor Tamás aljegyző, Bérczes Beáta jogi előadó

Részletekről a letölthető PDF dokumentumban olvashat

 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2019. február 28-i ülésére

A határozat-tervezet elfogadásához minősített többség szükséges

Tárgy:    Várpalota Város Önkormányzata és Várpalota Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata, valamint Várpalota Város Ukrán Nemzetiségi Önkormányzata között létrejött Együttműködési Megállapodás felülvizsgálata

Előterjesztő: Campanari-Talabér Márta polgármester

Előkészítő:     Szabó Mónika pénzügyi irodavezető,   Bérczes Beáta jogi előadó

Részletekről a letölthető PDF dokumentumban olvashat

Roma-Ukrán Együttműködési Megállapodás-2019.02.28.

 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2019. február 28-i ülésére

A határozat-tervezet elfogadásához minősített többség szükséges

Tárgy:    Megállapodás az állami támogatások igénybevétele és az utalások ütemezése tárgyában

Előterjesztő:  Campanari-Talabér Márta polgármester

Előkészítő:     Sándor Tamás aljegyző, Pecánkáné Szőke Judit költségvetési ügyintéző

Részletekről a letölthető PDF dokumentumban olvashat

 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2019. február 28-i ülésére

A határozat-tervezet elfogadásához minősített többség szükséges

Tárgy:            Megállapodás jogi segítségnyújtó tevékenység ellátása és finanszírozása tárgyában

Előterjesztő:  Campanari-Talabér Márta polgármester

Előkészítő:     Sándor Tamás aljegyző

Részletekről a letölthető PDF dokumentumban olvashat

 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2019. február 28-i ülésére

A határozat-tervezet elfogadásához minősített többség szükséges

Tárgy:  Megállapodás pszichológusi és szupervízori tevékenységek ellátása és finanszírozása tárgyában

Előterjesztő:  Campanari-Talabér Márta polgármester

Előkészítő:  Sándor Tamás aljegyző

Részletekről a letölthető PDF dokumentumban olvashat

 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2019. február 28-i ülésére

A határozat-tervezet elfogadásához minősített többség szükséges

Tárgy:  Kérelem a Kistérségi Bűnmegelőzési Közalapítvány Várpalota megszűnésének a megállapítása iránt

Előterjesztő: Campanari-Talabér Márta polgármester

Előkészítő: Sándor Tamás aljegyző

Részletekről a letölthető PDF dokumentumban olvashat

 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2019. február 28-i ülésére

A határozat-tervezet elfogadásához minősített többség szükséges

Tárgy:  Megállapodás pszichológusi és szupervízori tevékenységek ellátása és finanszírozása tárgyában

Előterjesztő:  Campanari-Talabér Márta polgármester

Előkészítő:  Sándor Tamás aljegyző

Részletekről a letölthető PDF dokumentumban olvashat

 

 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2019. február 28-i ülésére

A határozat-tervezet elfogadásához egyszerű többség szükséges

Tárgy: A háziorvosi és fogorvosi ellátásról szóló 27/2010. (IX.14.) önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő: Campanari-Talabér Márta polgármester

Előkészítő:    Varga Szilvia humánügyi referens

Részletekről a letölthető PDF dokumentumban olvashat

 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2019. február 28-i ülésére

A határozat-tervezet elfogadásához egyszerű többség szükséges

Tárgy: Egészségügyi alapellátás keretében gyermek háziorvosi feladatot ellátó szolgáltató tartós helyettesítésének tudomásul vétele

Előterjesztő: Campanari-Talabér Márta polgármester

Előkészítő: Varga Szilvia humánügyi referens

Részletekről a letölthető PDF dokumentumban olvashat

Dr. Resch Gabriella levele-2019.02.28.

 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2019. február 28-i ülésére

A határozat-tervezet elfogadásához egyszerű többség szükséges

Tárgy: Beszámoló a nemzeti vagyontárgyak 2018. IV. negyedévi hasznosításáról

Előterjesztő: Campanari-Talabér Márta polgármester

Előkészítő:     Kucsera Marianna vagyongazdálkodási ügyintéző Hatósági Iroda

Részletekről a letölthető PDF dokumentumban olvashat

 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2019. február 28-i ülésére

A határozat-tervezet elfogadásához egyszerű többség szükséges

Tárgy:   Várpalota Város Önkormányzata és Petrozsény Megyei Jogú Város Önkormányzata együttműködésének 2019. évi programja

Előterjesztő:   Campanari-Talabér Márta polgármester

Előkészítő:      Sándor Tamás aljegyző, Borbásné Gazdag Gabriella pályázati és nemzetközi referens

A részletekről a letölthető PDF dokumentumban olvashat

 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2019. február 28-i ülésére

A határozat-tervezet elfogadásához egyszerű többség szükséges

Tárgy: Minimális helyiségbérleti díjak megállapítása

Előterjesztő: Campanari-Talabér Márta polgármester

Előkészítő: Marasztó Krisztina gazdálkodási ügyintéző

Részletekről a letölthető PDF dokumentumban olvashat

 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2019. február 28-i ülésére

A határozat-tervezet elfogadásához minősített többség szükséges

Tárgy: Javaslat a polgármester részére cafetéria-juttatás megállapítására

Előterjesztő: Treuer Imre, a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke

Előkészítő: Csonka Marianna személyzeti és szakoktatási szakreferens

Részletekről a letölthető PDF dokumentumban olvashat

 

2019.01.23.

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2019. január 23-i ülésére

A határozat-tervezet elfogadásához egyszerű többség szükséges

Tárgy: Várpalota Város Önkormányzat tulajdonában lévő 21-11439-1-002-01-03 MEKH kóddal rendelkező 50. sorszámú Várpalota szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszer energia-hatékonyságának fejlesztése tárgyában kiírt egyedi támogatásról szóló pályázaton való részvétel, az ehhez szükséges önrész biztosítása és a pályázaton való részvételhez konzorciumi szerződés megkötése

Előterjesztő: Campanari-Talabér Márta polgármester

Előkészítő: Kugler Gyula Bakonykarszt Zrt. vezérigazgató, Szabó Mónika pénzügyi irodavezető

Részletekről a letöltető PDF dokumentumban olvashat

I. melléklet – VEFpályázati felhívás 1 melléklet

II. melléklet – energiahatékonyság táblázat

 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2019. január 23-i ülésére

A határozat-tervezet elfogadásához egyszerű többség szükséges

Tárgy: Várpalota Város Önkormányzat tulajdonában lévő 21-11439-1-002-01-03 MEKH kóddal rendelkező 50. sorszámú Várpalota szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszer és a 11-11439-1-003-01-07 MEKH kóddal rendelkező 41. sorszámú Várpalota ivóvízellátó víziközmű-rendszer vonatkozásában a Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapjából nyújtható támogatásról szóló pályázaton való részvétel, az ehhez szükséges önrész biztosítása és a pályázaton való részvételhez konzorciumi megállapodások megkötése

Előterjesztő: Campanari-Talabér Márta polgármester

Előkészítő: Kugler Gyula Bakonykarszt Zrt. vezérigazgató, Szabó Mónika pénzügyi irodavezető

Részletekről a letölthető PDF dokumentumban olvashat

1.melléklet-VÁRA Pályázati kiírás

2 melléklet-állami táblázat-2019.01.23.rk

 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2019. január 23-i ülésére

A határozat-tervezet elfogadásához egyszerű többség szükséges

Tárgy:  A Térségi Népjóléti Gondozási Központ kérelme haszonkölcsön szerződés megkötésére, a 8100 Várpalota, Mátyás Király u. 3. sz. alatti ingatlanra

Előterjesztő: Campanari-Talabér Márta polgármester

Előkészítő: Feketéné Barabas Csilla Térségi Népjóléti Gondozási Központ intézményvezető, Erdélyi Mária gazdálkodási ügyintéző

Részletekről a letölthető PDF dokumentumban olvashat 

 

 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2019. január 23-i ülésére

A határozat-tervezet elfogadásához egyszerű többség szükséges

Tárgy: Tájékoztatás törvényességi felügyeleti eljárás lezárásáról

Előterjesztő: Campanari-Talabér Márta polgármester

Előkészítő: Sándor Tamás aljegyző, Bérczes Beáta jogi előadó

Részletekről a letölthető PDF dokumentumban olvashat

Tájékoztatás törvényességi felügy.eljár.lezárásáról melléklet

 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2019. január 23-i ülésére

A határozat-tervezet elfogadásához minősített többség szükséges

Tárgy: Javaslat pályázat benyújtására a kiegyenlítő bérrendezési alapból való támogatásra

Előterjesztő: Campanari-Talabér Márta polgármester

Előkészítő: Szabó Mónika pénzügyi irodavezető

Részletekről a letölthető PDF dokumentumban olvashat

Pályázati kiírás

 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2019. január 23-i ülésére

A határozat-tervezet elfogadásához egyszerű többség szükséges

Tárgy: Általános iskolák felvételi körzetének véleményezése

Előterjesztő: Campanari-Talabér Márta polgármester

Előkészítő: Varga Szilvia humánügyi referens

Részletekről a letölthető PDF dokumentumban olvashat

Melléklet – A kötelező felvételt bizt.ált.isk.körzethatárai

 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2019. január 23-i ülésére

A határozat-tervezet elfogadásához egyszerű többség szükséges

Tárgy:  A 8100 Várpalota, Felsőinkám u. 1. sz. alatti ingatlan önkormányzati feladatellátáshoz szükséges helyiséggé nyilvánítása és bérleti szerződés megkötése

Előterjesztő: Campanari-Talabér Márta polgármester

Előkészítő: Erdélyi Mária gazdálkodási ügyintéző

Részletekről a letölthető PDF dokumentumban olvashat

 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2019. január 23-i ülésére

A határozat-tervezet elfogadásához egyszerű többség szükséges

Tárgy:  A Térségi Népjóléti Gondozási Központtal a 8100 Várpalota, Felsőinkám u. 1. szám alatti ingatlanra kötött haszonkölcsön szerződés megszüntetése

Előterjesztő: Campanari-Talabér Márta polgármester

Előkészítő: Feketéné Barabas Csilla Térségi Népjóléti Gondozási Központ intézményvezető, Erdélyi Mária gazdálkodási ügyintéző

Részletekről a letölthető PDF dokumentumban olvashat

 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2019. január 23-i ülésére

A határozat-tervezet elfogadásához egyszerű többség szükséges

Tárgy:  A Térségi Népjóléti Gondozási Központtal a 8100 Várpalota, Kastélydomb u. 6. szám alatti ingatlanra kötött haszonkölcsön szerződés megszüntetése

Előterjesztő: Campanari-Talabér Márta polgármester

Előkészítő: Feketéné Barabas Csilla Térségi Népjóléti Gondozási Központ intézményvezető, Erdélyi Mária gazdálkodási ügyintéző

Részletekről a letölthető PDF dokumentumban olvashat

 

 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2019. január 23-i ülésére

A határozat-tervezet elfogadásához egyszerű többség szükséges

Tárgy: Utasítás a munka törvénykönyvének módosításával kapcsolatban a 100%-os önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek

Előterjesztő: Deák Istvánné és Galambos István

Előkészítő: 

Részletekről a letölthető PDF dokumentumban olvashat

Módosító indítvány képviselői előterjesztéshez