Bátor Antal és Fia Alapítvány – Várpalota város hivatalos oldala
367
post-template-default,single,single-post,postid-367,single-format-standard,qode-core-1.1.1,suprema-ver-1.6,qodef-smooth-scroll,qodef-preloading-effect,qodef-mimic-ajax,qodef-smooth-page-transitions,qodef-blog-installed,qodef-header-standard,qodef-fixed-on-scroll,qodef-default-mobile-header,qodef-sticky-up-mobile-header,qodef-dropdown-animate-height,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

Bátor Antal és Fia Alapítvány

Az Alapítvány célja a várpalotai fiatalok tehetséggondozásának támogatása. 2016 szeptember elsejétől pályázatot adhat be minden olyan általános, közép és felsőfokú intézményben, nappali tagozaton tanuló diák, aki állandó lakhellyel rendelkezik Várpalotán és nincs önálló keresete. A támogatás elnyerésének nem feltétele, hogy az érintett személy Várpalotán működő intézmény, sportkör vagy alkotói közösség tagja legyen. A támogatás odaítélésénél nem kizáró ok, ha a támogatás kedvezményezettje egyéb szervezet által is támogatásban részesül, azonban erről a tényről a benyújtott pályázatban nyilatkozni kell. A pályázat alapvető célja, hogy olyan kiemelkedő képességű fiatalokat segítsen, akik megfelelő anyagi háttér hiányában nem tudnák képességeiket kamatoztatni vagy fejleszteni. Pályázókat várunk a tudomány, sport és művészet területeiről.
Ezen belül különösen:
– általános, középiskolai vagy felsőfokú tanulmányokat folytató vagy folytatni kívánó azon fiatalok anyagi támogatása, akik kiemelkedő adottságokkal és képességekkel rendelkeznek, azonban a megfelelő anyagi háttér hiányában azt továbbfejleszteni nem tudják;
– a kiemelkedő zenei tehetséggel rendelkező fiatalok hazai és külföldi konzervatóriumokban való képzésének támogatása;
– a kiemelkedő eredményt elért fiatalok tanulásának anyagi támogatása középiskolában, valamint hazai és külföldi főiskolákon, egyetemeken;
– a kiemelkedő művészi adottságokkal rendelkező fiatalok képzésének anyagi támogatása, bel- és külföldi tanulmányutakon való részvételének anyagi támogatása;
– a kiemelkedő képességgel rendelkező szakmai mesterjelöltek külföldi tanulmányutakon való részvételének anyagi támogatása;
– a sporttehetségek bel- és külföldi képzésének, versenyezésének, edzőtáborba történő eljutásának anyagi támogatása.

Az évente kiosztandó teljes összeg induláskor – 2016. szeptember 01-től – 1,5 millió Ft, melynek értékállósága megőrizendő az előző évi hivatalos infláció növelt mértékével. Az évente (azaz tárgyév szeptember 01. napjától következő év augusztus 31. napjáig tartó időszakon belül) kiosztandó támogatás minimum értéke el kell, hogy érje az adott évi keret 5 %-át.

Az adott támogatás odaítélése és mértékének meghatározása pályázati eljárás keretében történik, a felhívásra benyújtott pályázatok elbírálásáról a kuratórium egyhangúan hozott döntéssel határoz. A pályázatot a pályázó személy adhatja be a formanyomtatvány kitöltésével és a bator.alapitvany@gmail.com e-mail címre történő elküldésével. Az érvényes pályázathoz szükséges egy támogató ajánlása, aki támogatandó területen működő intézmény szakmailag hiteles képviselője (tanár, edző, kutató, művész stb). A támogatói ajánlást a formanyomtatvány megfelelő rubrikájában kell megfogalmazni. A pályázat beérkezése után a pályázóval illetve indokolt esetben a támogatóval is személyes beszélgetésre kerülhet sor. Az alapítvány indokolt esetben hivatalos iratokat és dokumentumokat is bekérhet a pályázótól. A döntés eredményéről 15 napon belül értesítjük a pályázót. A pozitív elbírálásokat nyílt fórumokon is közzétesszük.

A kuratórium a támogatást azonnal megszünteti – adott esetben, az írásbeli megállapodás ilyen tartalmú előírása esetén a már odaítélt támogatás visszafizetése terhe mellett -, amennyiben a kedvezményezett a vállalt feladatát önhibájából nem teljesíti, vagy a megítélt támogatás feltételeit nem teljesíti, vagy előírt kötelezettségeinek nem tesz eleget. Amennyiben a kedvezményezett nem a támogatott célra fordította a támogatást, köteles annak teljes összegét az Alapítvány részére visszafizetni. A támogatás megszűnik, ha a támogatott életkörülményeiben olyan változás következik be, amely a továbbiakban a támogatás nyújtását indokolatlanná teszi.

További információért a bator.alapitvany@gmail.com email címen, illetve (az intézmény által delegált felelős email címén) érdeklődhetnek.