Várpalota Város Középiskolai Tanulmányi ösztöndíja 2023. évi második pályázati kiírás – Várpalota város hivatalos oldala
10653
post-template-default,single,single-post,postid-10653,single-format-standard,qode-core-1.1.1,suprema-ver-1.6,qodef-smooth-scroll,qodef-preloading-effect,qodef-mimic-ajax,qodef-smooth-page-transitions,qodef-blog-installed,qodef-header-standard,qodef-fixed-on-scroll,qodef-default-mobile-header,qodef-sticky-up-mobile-header,qodef-dropdown-animate-height,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

Várpalota Város Középiskolai Tanulmányi ösztöndíja 2023. évi második pályázati kiírás

Várpalota Város Középiskolai Tanulmányi ösztöndíja 2023. évi második pályázati kiírás

Várpalota Város Önkormányzata az állandó várpalotai lakcímmel rendelkező középiskolás fiatalokat tanulmányi ösztöndíjban kívánja részesíteni azzal a céllal, hogy a tudás rangját ezzel is kifejezésre juttassa, a tanulás értékét megbecsülje, a kiemelkedő tanulmányi teljesítményt felmutató diákok munkáját követendő példaként elismerje.

 

Az ösztöndíj elnyerése érdekében félévente pályázatot kell benyújtania a középiskolás fiatalnak Várpalota Város Önkormányzatához, a település Polgármesteri Hivatalának címezve (8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39.)

I.) Az ösztöndíjra pályázhat az a diák, aki

 • állandó várpalotai lakos;
 • az első középiskolai végzettség megszerzése érdekében középfokú iskolarendszerben, nappali tagozaton tanul Várpalotán vagy más városban;
 • tanulmányi átlageredménye a 2022/2023-as tanév második félévében legalább 4,6.

A középiskola utolsó évfolyamának elvégzését igazoló bizonyítvány eredményei alapján a középiskolai ösztöndíjra már nem lehet pályázni.

 

II.) A pályázat mellé csatolandó igazolások, mellékletek:

 • pályázati adatlap (kötelező melléklet), amely tartalmazza a pályázóról szükséges információkat (a pályázati adatlapot a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán lehet átvenni, illetve Várpalota város honlapjáról – http://www.varpalota.hu/varpalota-varos-kozepiskolai-tanulmanyi-osztondija-2023-evi-masodik-palyazati-kiiras-2/  lehet letölteni);
 • iskolai bélyegzővel, igazgatói aláírással hitelesített félévi iskolai bizonyítvány másolata (kötelező melléklet);
 • ha van: tanulmányi és szaktárgyi versenyeken elért eredmények iskolai igazolása, nyelvvizsga, illetve egyéb vizsga vagy végzettség megszerzésének hiteles igazolása (az előzőleg beadott igazolásokat nem kell újra benyújtani).

 

III.) A Képviselő-testület a pályázatokat az alábbi módon írja ki és bírálja el:

 • a 2022/23-as tanév második félévi ösztöndíjpályázata kiírásának időpontja: 06. 06.;
 • a pályázatok beadási határideje: augusztus 1.;
 • a pályázatok elbírálási határideje: szeptember havi Képviselő-testületi ülés időpontja;
 • az eredmény közzététele: a támogatottak kiértesítése mellett a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, Várpalota város honlapján, és Várpalota Város Önkormányzat lapjában – a Várpalotai hírek újságban;
 • a 2022/23-as tanév második félévének időtartama alatt támogatott diákok ünnepélyes köszöntésére az október 23-ai városi ünnepségen kerül sor;
 • a tanulmányi ösztöndíjak folyósítása: szeptember – 2024. január hónapok után utalással a támogatott által megadott számlaszámra történik. Első alkalommal az ösztöndíj ünnepélyes átadása után, majd a következő havi ösztöndíjak a tárgyhót követő hó 10-éig kerülnek utalásra;
 • a tanulmányi ösztöndíj folyósításának feltétele az ösztöndíj elnyerését igazoló oklevél személyes átvétele az október 23-ai városi rendezvényen, vagy az ünnepséget követő héten szerdán ügyfélfogadási időben (8.00-12.00, 13.00-17.00) a Polgármesteri Hivatalban (8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39.);
 • az Önkormányzat határozatban rendelkezhet a támogatás visszavonásáról abban az esetben, ha a támogatott elköltözik a településről, tanulmányait abbahagyja, a diák igazolatlanul mulaszt, vagy olyan magatartást tanúsít, amely miatt fegyelmi eljárás indul ellene;
 • a pályázat eredménye nyilvános: a diák e pályázta benyújtásával hozzájárul a pályázat eredményének, illetőleg a pályázáskor rendelkezésre bocsátott személyes adatainak az azonosítás célja érdekében szükséges mértékben történő nyilvánosságra hozatalához. A döntés részletes indoklásáról az Önkormányzat kizárólag magának a pályázónak és szüleinek ad felvilágosítást. Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB járulékfizetési kötelezettség nem terheli, azonban az adóalapot növelő jövedelemnek számít.

 

A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet Nagy Mónika humánügyi referensnél: Várpalotai Polgármesteri Hivatal (8100 Várpalota, Gárdonyi G u. 39.) Telefon: 88/592-662

 

Pályázati Adatlap (1)