Várpalota Város Középiskolai Tanulmányi ösztöndíja 2024. évi második pályázati kiírás – Várpalota város hivatalos oldala
12477
post-template-default,single,single-post,postid-12477,single-format-standard,qode-core-1.1.1,suprema-ver-1.6,qodef-smooth-scroll,qodef-preloading-effect,qodef-mimic-ajax,qodef-smooth-page-transitions,qodef-blog-installed,qodef-header-standard,qodef-fixed-on-scroll,qodef-default-mobile-header,qodef-sticky-up-mobile-header,qodef-dropdown-animate-height,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

Várpalota Város Középiskolai Tanulmányi ösztöndíja 2024. évi második pályázati kiírás

Várpalota Város Középiskolai Tanulmányi ösztöndíja 2024. évi második pályázati kiírás

 

Az ösztöndíj elnyerése érdekében félévente pályázatot kell benyújtania a középiskolás fiatalnak Várpalota Város Önkormányzatához, a település Polgármesteri Hivatalának címezve (8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39.)

I.) Az ösztöndíjra pályázhat az a diák, aki

 • állandó várpalotai lakos;
 • az első középiskolai végzettség megszerzése érdekében középfokú iskolarendszerben, nappali tagozaton tanul Várpalotán vagy más városban;
 • tanulmányi átlageredménye a 2023/2024-es tanév második félévében legalább 4,6.

A középiskola utolsó évfolyamának elvégzését igazoló bizonyítvány eredményei alapján a középiskolai ösztöndíjra már nem lehet pályázni.

 

II.) A pályázat mellé csatolandó igazolások, mellékletek:

 • pályázati adatlap (kötelező melléklet), amely tartalmazza a pályázóról szükséges információkat (a pályázati adatlapot a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán lehet átvenni, illetve Várpalota város honlapjáról – https://www.varpalota.hu/varpalota-varos-kozepiskolai-tanulmanyi-osztondija-2024-evi-masodik-palyazati-kiiras/ lehet letölteni);
 • iskolai bélyegzővel, igazgatói aláírással hitelesített félévi iskolai bizonyítvány másolata (kötelező melléklet);
 • ha van: tanulmányi és szaktárgyi versenyeken elért eredmények iskolai igazolása, nyelvvizsga, illetve egyéb vizsga vagy végzettség megszerzésének hiteles igazolása (az előzőleg beadott igazolásokat nem kell újra benyújtani).

 

III.) A Képviselő-testület a pályázatokat az alábbi módon írja ki és bírálja el:

 • a 2023/24-es tanév második félévi ösztöndíjpályázata kiírásának időpontja: 06. 07.;
 • a pályázatok beadási határideje: augusztus 1.;
 • a pályázatok elbírálási határideje: szeptember havi Képviselő-testületi ülés időpontja;
 • az eredmény közzététele: a támogatottak kiértesítése mellett a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, Várpalota város honlapján, és Várpalota Város Önkormányzat lapjában – a Várpalotai hírek újságban;
 • a 2023/24-es tanév második félévének időtartama alatt támogatott diákok ünnepélyes köszöntésére az október 23-ai városi ünnepségen kerül sor;
 • a tanulmányi ösztöndíjak folyósítása: szeptember – 2025. január hónapok után utalással a támogatott által megadott számlaszámra történik. Első alkalommal az ösztöndíj ünnepélyes átadása után, majd a következő havi ösztöndíjak a tárgyhót követő hó 10-éig kerülnek utalásra;
 • a tanulmányi ösztöndíj folyósításának feltétele az ösztöndíj elnyerését igazoló oklevél személyes átvétele az október 23-ai városi rendezvényen, vagy az ünnepséget követő héten szerdán ügyfélfogadási időben (8.00-12.00, 13.00-17.00) a Polgármesteri Hivatalban (8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39.);
 • az Önkormányzat határozatban rendelkezhet a támogatás visszavonásáról abban az esetben, ha a támogatott elköltözik a településről, tanulmányait abbahagyja, a diák igazolatlanul mulaszt, vagy olyan magatartást tanúsít, amely miatt fegyelmi eljárás indul ellene;
 • a pályázat eredménye nyilvános: a diák e pályázta benyújtásával hozzájárul a pályázat eredményének, illetőleg a pályázáskor rendelkezésre bocsátott személyes adatainak az azonosítás célja érdekében szükséges mértékben történő nyilvánosságra hozatalához. A döntés részletes indoklásáról az Önkormányzat kizárólag magának a pályázónak és szüleinek ad felvilágosítást. Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB járulékfizetési kötelezettség nem terheli, azonban az adóalapot növelő jövedelemnek számít.

 

A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet Nagy Mónika humánügyi referensnél: Várpalotai Polgármesteri Hivatal (8100 Várpalota, Gárdonyi G u. 39.) Telefon: 88/592-662

Pályázati Adatlap