8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39.
Egységes szerkezetben – Várpalota város hivatalos oldala
1800
post-template-default,single,single-post,postid-1800,single-format-standard,qode-core-1.1.1,suprema-ver-1.6,qodef-smooth-scroll,qodef-preloading-effect,qodef-mimic-ajax,qodef-smooth-page-transitions,qodef-blog-installed,qodef-header-standard,qodef-fixed-on-scroll,qodef-default-mobile-header,qodef-sticky-up-mobile-header,qodef-dropdown-animate-height,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

Egységes szerkezetben

Az inotai vízbázis területére vonatkozó változtatási tilalomról 

Várpalota Város Önkormányzati képviselő-testületének 11/2017 (V.26) rendelete a partnerségi egyeztetés szabályairól 

A hivatali egységen kívüli, a hivatali munkaidőn túli házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól a többletszolgáltatás ellentételezéséről, valamint az agyakönyvvezető részére történő díj mértékéről -2017 

Várpalota város egyes közterületein az életvitelszerűen megvalósult közterületi tartózkodás jogellenesé minősítéséről -2017 

A civil szervezeteknek nyújtó önkormányzati támogatásról 

Várpalota Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről -2017.12.18.

2017. évi költségvetés mellékletei

Egyes utcanevek megváltoztatásáról (1992)

Várpalota város környezetvédelmi programjáról (2009)

Az önkormányzat közművelődési feladatairól (2010)

Várpalota Város Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási tervének jóváhagyásáról (2009)

A háziorvosi és fogászati ellátásról (2017)

1.melléklet A háziorvosi és fogorvosi ellátásról (2010)

2.melléklet A háziorvosi és fogorvosi ellátásról (2010)

3.melléklet-2017.01.01. Vegyes fogászati körzetek

4.melléklet A háziorvosi és fogorvosi ellátásról (2010)

5.melléklet-2017.01.01. Iskola eü szolgálat

Az önkormányzat testnevelési és sport feladatairól, a sporttevékenység támogatásáról (2010)

A Környezetvédelmi Alapról (2010)

A fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatásáról (2010) rendelet

A fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatásáról (2010) 1.melléklet

A fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatásáról (2010) 2.melléklet

Várpalota város füstköd-riadó tervéről (2012)

Az ebrendészeti hozzájárulásról (2012)

A közszolgálati tisztviselőkről szóló törvénnyel összefüggő egyes kérdésekről -2018.01.01.

A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról -2017.10.01.

A távhőszolgáltatásról

1. melléklet

2. melléklet

3. melléklet

Települési támogatásról és egyéb szociális ellátásról-2018.01.01.

1-melleklet-lakasfenntartasi-tamogatas

2-melleklet-apolasi-tamogatas

3-melleklet-igazolas-es-szakvelemeny

4-melleklet-kozgyogyellatasi-tamogatas

5-melleklet-adossagkezelesi-tamogatas

6-melleklet-tamogatasok

7-melleklet-jovedelemigazolas

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, ezek igénybevételéről és fizetendő térítési díjakról

Várpalota Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatának rendelete

SZMSZ_1melleklet_2014.11.20.

SZMSZ_2melleklet_Testvérvárosok, partnervárosok-1

SZMSZ_3melleklet_2013.10.01.

SZMSZ_4melleklet_2013.10.01.

SZMSZ_5melleklet-2015.06.03.

SZMSZ_6melleklet_2015.06.03.

SZMSZ_7melleklet-2016.06.01.

SZMSZ_8melléklet-IÜSZ ügyrendje

SZMSZ_9melleklet-2015.04.01.

A közterületek elnevezéséről és a házszámozás rendjéről (2010)

A helyi adókról-2018.01.01.

1_melléklet

2.melléklet

3.melléklet

Az önkormányzati kitüntetések alapításáról és adományozásáról

1. melléklet-Várpalota Város Díszpolgára oklevél

2. melléklet-Várpalota Városért plakett

3.melléklet-Várpalota Városért oklevél

4. melléklet-Nívódíj

5.melléklet-Nívódíj oklevél

6.melléklet-Thuri Díj oklevél

7.melléklet-Heidrich Péter díj

8.melléklet-VVÖnk. Képviselő-testületének Emlékérme

9.melléklet-Év Rendőre érem-HK

10.melléklet-Év Rendőre oklevél-HK

11.melléklet-Év Vállalkozója oklevél-HK

12.melléklet-Adatlap

13.melléklet-A Köz Szolgálatáért oklevél, érdemérem

14.melléklet-Az Év Sportolója oklevél

15. melléklet-Inotáért Díj oklevél

16. melléklet-Jó Ember Díj oklevél

A levegő tisztaságának védelméről

Várpalota Város forgalmi rendjéről -2017.12.15.

1.melléklet-2017.12.15. forgalmi rend

Temetőkről és temetkezésről -2018_01_01-1

1.melléklet-A temetkezési tevékenység folytatására kijelölt köztemetők és tulajdonosaik-1

1.A. melléklet-A,B jelű köztemetők helyszínrajza

1.B. melléklet-C,C-2, D jelű köztemetők helyszínrajza

2.melléklet-A temetési helyeken elhelyezhető sírgödör, sírbolt, urnafülkék, urnasírgödör mérete-1

3. melléklet-A védelem alatt álló sírok, síremlékek

4. melléklet-Temetési tevékenységgel összefüggő szolgáltatások díjai

5. melléklet-A temetési hely használatáért fizetendő díjak

A köztisztasággal összefüggő tevékenységekről

Mellékletek

Várpalota Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályzatáról_

1. melléklet Vagyonrendelet-2017.12.18.

2. melléklet Vagyonrendelet-2017.12.18.

3. melléklet Vagyonrendelet-2017.12.18.

Vagyonrendelet-4.melléklet-2017.03.29.

A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról

Várpalota város helyi zajvédelemének szabályairól

Településkép védelméről

Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítéséről

1. melléklet

2.melléklet

3. melléklet

4. melléklet

5. melléklet

6. melléklet

Az önkormányzati lakások lakbérének mértékéről, a külön szolgáltatás díjáról és az önkormányzati lakbértámogatásról (2010)

1. melléklet

2. melléklet

3. melléklet

4. melléklet

5. melléklet

6. melléklet

A közterület rendeltéstől eltérő használatáról-2018.01.01.

1. melléklet

2. melléklet

3. melléklet

4. melléklet

A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátásokról

Ebek futtatására kijelölt területekről szóló rendelet

A városi jelképekről és használatukról

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról

A Polgármesteri Hivatalról

A fás szárú növények védelméről

1.melléklet-Faérték

2.melléklet-Cserjeérték

A város területén gépjárművel történő várakozás szabályzásáról 2017-06-01

1. melléklet

2. melléklet

3. melléklet

4. melléklet

Várpalota Város Önkormányzatának Támogatási Programjáról

Várpalota városban a társasházi lakóépületek felújításának támogatásáról

Rendelet a változtatási tilalom elrendezéséről

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 18/2015 (VIII.07) rendelete a “Talajterhelési díjról”