8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39.
Egységes szerkezetben – Várpalota város hivatalos oldala
1800
post-template-default,single,single-post,postid-1800,single-format-standard,qode-core-1.1.1,suprema-ver-1.6,qodef-smooth-scroll,qodef-preloading-effect,qodef-mimic-ajax,qodef-smooth-page-transitions,qodef-blog-installed,qodef-header-standard,qodef-fixed-on-scroll,qodef-default-mobile-header,qodef-sticky-up-mobile-header,qodef-dropdown-animate-height,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

Egységes szerkezetben

Állapot: 2018.06.01.

 

Mutató a hatályos önkormányzati rendeletekhez

 • a helyi adókról 57/2010. (XII.20.)
 • a civil szervezeteknek nyújtható önkormányzati támogatásokról 8/2016. (IV.05.)
 • az ebrendészeti hozzájárulásról 34/2012. (X.31.)
 • az ebek futtatására kijelölt területekről 23/2015. (X.30.)
 • a fás szárú növények védelméről 13/2010. (V.05.)
 • a fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatásáról 54/2010. (XII.20.)
 • a háziorvosi és fogorvosi ellátásról 27/2010. (IX.14.)
 • Várpalota város forgalmi rendjéről 45/2010. (XI.30.)
 • Várpalota város füstköd-riadó tervéről 5/2012. (II.28.)
 • Várpalota város Helyi Építési Szabályzatáról, valamint

Szabályozási Tervének jóváhagyásáról                                                             22/2009. (V.04.)

 • a város területén gépjárművel történő várakozás szabályairól 13/2005. (IV.05.)
 • a hivatali helyiségen kívüli, a hivatali munkaidőn túli házasságkötés és … 10/2017. (IV.28.)
 • A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról 41/2010. (XI.30.)
 • a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjairól 12/2018. (III.22.)
 • a gyermekvédelmi ellátásokról   9/2018. (II.22.)
 • a városi jelképekről és használatukról   2/2011. (II.07.)
 • önkormányzati kitüntetések alapításáról és adományozásáról 47/2010. (XI.30.)
 • Várpalota Város Önkormányzatának évi költségvetéséről 8/2018. (II.22.)
 • A költségvetés és zárszámadás előterjesztéséhez kapcsolódó mérlegek tartalmának meghatározásáról 7/2012 (II.28.)
 • Várpalota város Környezetvédelmi programjáról 46/2009. (IX.14.)
 • a Környezetvédelmi Alapról 43/2010. (XI.30.)
 • az önkormányzat közművelődési feladatairól   21/2010. (V.31.)
 • a közterületek rendeltetésétől eltérő használatáról    33/2010. (IX.14.)
 • a közterületek elnevezéséről és a házszámozás rendjéről 8/2010. (III.30.)
 • a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvénnyel összefüggő egyes kérdésekről 22/2014. (XII.16.)
 • a köztisztasággal összefüggő tevékenységekről 42/2010. (XI.30.)
 • az önkormányzati lakások lakbérének mértékéről, 35/2010. (IX.14.) a külön szolgáltatás díjáról és az önkormányzati lakbértámogatásról
 • az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről, valamint 36/2010. (IX.14.) elidegenítésükről
 • Várpalota városban a társasházi lakóépületek felújításának támogatásáról   6/2009. (II.18.)
 • a levegő tisztaságának védelméről 46/2011. (XII.22.)
 • a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges v.polgárok számáról 24/2014. (XII.16.)
 • a Polgármesteri Hivatalról 17/2011. (III.31.)
 • a partnerségi egyeztetés szabályairól 11/2017. (V.26.)
 • az önkormányzat testnevelési és sport feladatairól, a sporttev. tám. 29/2010. (IX.14.)
 • a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, ezek igénybevételéről és a fizetendő térítési díjról 5/2015. (III.31.)
 • A személyes gondoskodás körébe tartozó ellátások intézményi térítési díjáról 13/2018. (III.22.)
 • a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére,
 • elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról 17/2014. (IX.23.)
 • Várpalota Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról  8/2011. (II.28.)
 • Várpalota Város Önkormányzatának Támogatási Programjáról 11/2008. (II.21.)
 • a talajterhelési díjról 18/2015. (VIII.07.) a távhőszolgáltatásról   3/2015. (II.24.)
 • a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról 4/2015. (II.24.)
 • a temetőkről és a temetkezésről 44/2010. (XI.30.)
 • a településkép védelméről 28/2017. (XII.15.)
 • egyes utcanevek megváltoztatásáról   3/1992. (I.31.)
 • Várpalota Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás 42/1997. (XI.5.) szabályairól
 • a Várpalota 4132, 0188 hrsz-ú országos közutak, a 0201/3 hrsz-ú vasút és a

keleti közigazgatási határ közötti területre vonatkozó változtatási tilalomról     28/2018. (X.30.)

 • az inotai vízbázis területére vonatkozó változtatási tilalomról 23/2017. (X.26.)
 • a 8-as számú országos főút, Nádasdladányi út és a vasútvonal által lehatárolt területre vonatkozó változtatási tilalomról  3/2018. (I.23.)
 • Várpalota város helyi zajvédelmének szabályairól 40/2010. (XI.30.)
 • Várpalota Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról 18/2018. (V.28.)

 

A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjairól szóló (12/2018) rendelet

A személyes gondoskodás körébe tartozó ellátások intézményi térítési díjáról szóló (13/2018) rendelet

Várpalota Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetésről szóló 8/2018. (II. 22.) rendelete-2018.09.29.

Mellékletek-2018.09.29.

Az inotai vízbázis területére vonatkozó változtatási tilalomról 

Várpalota Város Önkormányzati képviselő-testületének 11/2017 (V.26) rendelete a partnerségi egyeztetés szabályairól 

A hivatali egységen kívüli, a hivatali munkaidőn túli házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól a többletszolgáltatás ellentételezéséről, valamint az agyakönyvvezető részére történő díj mértékéről -2017 

 

A civil szervezeteknek nyújtó önkormányzati támogatásról 

Várpalota Város Önkormányzata  2017. évi költségvetésének végrehajtásáról 

18-2018 mellékletek

Egyes utcanevek megváltoztatásáról (1992)

Várpalota város környezetvédelmi programjáról (2009)

Az önkormányzat közművelődési feladatairól (2010)

Várpalota Város Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló rendelet

A háziorvosi és fogászati ellátásról (2017)

1.melléklet A háziorvosi és fogorvosi ellátásról (2010)

2.melléklet A háziorvosi és fogorvosi ellátásról (2010)

3.melléklet-2017.01.01. Vegyes fogászati körzetek

4.melléklet A háziorvosi és fogorvosi ellátásról (2010)

5.melléklet-2017.01.01. Iskola eü szolgálat

Az önkormányzat testnevelési és sport feladatairól, a sporttevékenység támogatásáról (2010)

A Környezetvédelmi Alapról (2010)

A fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatásáról (2010) rendelet

A fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatásáról (2010) 1.melléklet

A fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatásáról (2010) 2.melléklet

Várpalota város füstköd-riadó tervéről (2012)

Az ebrendészeti hozzájárulásról (2012)

A közszolgálati tisztviselőkről szóló törvénnyel összefüggő egyes kérdésekről -2018.01.01.

A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról -2017.10.01.

A távhőszolgáltatásról

1. melléklet

2. melléklet

3. melléklet

Települési támogatásról és egyéb szociális ellátásról-2018.01.01.

1-melleklet-lakasfenntartasi-tamogatas

2-melleklet-apolasi-tamogatas

3-melleklet-igazolas-es-szakvelemeny

4-melleklet-kozgyogyellatasi-tamogatas

5-melleklet-adossagkezelesi-tamogatas

6-melleklet-tamogatasok

7-melleklet-jovedelemigazolas

A gyermekvédelmi ellátásokról szóló 9/2018. (II.22.) rendelet

Várpalota Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatának rendelete -2018.10.01.

SZMSZ_1melleklet_2018.10.01.

SZMSZ_2melleklet_2018.10.01.

SZMSZ_3melleklet_2018.10.01.

SZMSZ_4melleklet_2013.10.01.

SZMSZ_5melleklet-2015.06.03.

SZMSZ_6melleklet_2015.06.03.

SZMSZ_7melleklet_2018.10.01.

SZMSZ_8melleklet_2018.06.29.

SZMSZ_9melleklet_2018.10.01.

A közterületek elnevezéséről és a házszámozás rendjéről (2010)

A helyi adókról szóló rendelet-2018.10.01.

1_melléklet

2.melléklet

3.melléklet

Az önkormányzati kitüntetések alapításáról és adományozásáról

1. melléklet-Várpalota Város Díszpolgára oklevél

2. melléklet-Várpalota Városért plakett

3.melléklet-Várpalota Városért oklevél

4. melléklet-Nívódíj

5.melléklet-Nívódíj oklevél

6.melléklet-Thuri Díj oklevél

7.melléklet-Heidrich Péter díj

8.melléklet-VVÖnk. Képviselő-testületének Emlékérme

9.melléklet-Év Rendőre érem-HK

10.melléklet-Év Rendőre oklevél-HK

11.melléklet-Év Vállalkozója oklevél-HK

12.melléklet-Adatlap

13.melléklet-A Köz Szolgálatáért oklevél, érdemérem

14.melléklet-Az Év Sportolója oklevél

15. melléklet-Inotáért Díj oklevél

16. melléklet-Jó Ember Díj oklevél

A levegő tisztaságának védelméről

Várpalota város forgalmi rendjéről szóló (45/2010) rendelet

1.melléklet-2018.06.01.

Temetőkről és a temetkezésről szóló rendeletet

1.melléklet-A temetkezési tevékenység folytatására kijelölt köztemetők és tulajdonosaik-1

1.A. melléklet-A,B jelű köztemetők helyszínrajza

1.B. melléklet-C,C-2, D jelű köztemetők helyszínrajza

2.melléklet-A temetési helyeken elhelyezhető sírgödör, sírbolt, urnafülkék, urnasírgödör mérete-1

3.melléklet- A védelem alatt álló sírok, síremlékek 

4. melléklet-Temetési tevékenységgel összefüggő szolgáltatások díjai

5. melléklet-A temetési hely használatáért fizetendő díjak

A köztisztasággal összefüggő tevékenységekről

Mellékletek

Várpalota Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályzatáról_

1. melléklet Vagyonrendelet-2017.12.18.

2. melléklet Vagyonrendelet-2017.12.18.

3. melléklet Vagyonrendelet-2017.12.18.

Vagyonrendelet-4.melléklet-2017.03.29.

A települési szilárd hulladák kezelésével kapcsolatos közszoltatásról 

Várpalota város helyi zajvédelemének szabályairól

Településkép védelméről

Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítéséről

1. melléklet

2.melléklet

3. melléklet

4. melléklet

5. melléklet

6. melléklet

Az önkormányzati lakások lakbérének mértékéről, a külön szolgáltatás díjáról és az önkormányzati lakbértámogatásról (2010)

1. melléklet

2. melléklet

3. melléklet

4. melléklet

5. melléklet

6. melléklet

A közterület rendeltéstől eltérő használatáról-2018.01.01.

1. melléklet

2. melléklet

3. melléklet

4. melléklet

A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátásokról

Ebek futtatására kijelölt területekről szóló rendelet

A városi jelképekről és használatukról

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról

A Polgármesteri Hivatalról

A fás szárú növények védelméről

1.melléklet-Faérték

2.melléklet-Cserjeérték

A város területén gépjárművel történő várakozás szabályozásáról szóló rendelet

1. melléklet-2018.07.01.

2. melléklet-2018.07.01.

3. melléklet-2018.06.01.

4. melléklet-2013.07.01.

Várpalota Város Önkormányzatának Támogatási Programjáról

Várpalota városban a társasházi lakóépületek felújításának támogatásáról

Rendelet a változtatási tilalom elrendezéséről

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 18/2015 (VIII.07) rendelete a “Talajterhelési díjról”