Egységes szerkezetben – Várpalota város hivatalos oldala
7627
post-template-default,single,single-post,postid-7627,single-format-standard,qode-core-1.1.1,suprema-ver-1.6,qodef-smooth-scroll,qodef-preloading-effect,qodef-mimic-ajax,qodef-smooth-page-transitions,qodef-blog-installed,qodef-header-standard,qodef-fixed-on-scroll,qodef-default-mobile-header,qodef-sticky-up-mobile-header,qodef-dropdown-animate-height,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

Egységes szerkezetben

Állapot: 2021.06.15.

 

Mutató a hatályos önkormányzati rendeletekhez

 

 • a helyi adókról 57/2010. (XII.20.)
 • a civil szervezeteknek nyújtható önkormányzati támogatásokról 8/2016. (IV.05.)
 • az ebek futtatására kijelölt területekről 23/2015. (X.30.)
 • a fás szárú növények védelméről 13/2010. (V.05.)
 • a fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatásáról 54/2010. (XII.20.)
 • a háziorvosi és fogorvosi ellátásról 27/2010. (IX.14.)
 • Várpalota város forgalmi rendjéről 45/2010. (XI.30.)
 • Várpalota város füstköd-riadó tervéről 5/2012. (II.28.)
 • a Helyi Építési Szabályzatról 10/2019. (IV.30.)
 • a város területén gépjárművel történő várakozás szabályairól 13/2005. (IV.05.)
 • a hivatali helyiségen kívüli, a hivatali munkaidőn túli házasságkötés és … 10/2017. (IV.28.)
 • A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról 41/2010. (XI.30.)
 • a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjairól 19/2021. (IV. 9.)
 • a gyermekvédelmi ellátásokról   9/2018. (II.22.)
 • a városi jelképekről és használatukról   2/2011. (II.07.)
 • önkormányzati kitüntetések alapításáról és adományozásáról 47/2010. (XI.30.)
 • Várpalota Város Önkormányzatának évi költségvetéséről 11/2021. (II.23.)
 • A költségvetés és zárszámadás előterjesztéséhez kapcsolódó mérlegek

tartalmának meghatározásáról                                                                 7/2012 (II.28.)

 • a Környezetvédelmi Alapról 43/2010. (XI.30.)
 • az önkormányzat közművelődési feladatairól                                          29/2021. (VI.11.)
 • a közterületek rendeltetésétől eltérő használatáról                                   33/2010. (IX.14.)
 • a közterületek elnevezéséről és a házszámozás rendjéről 8/2010. (III.30.)
 • a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvénnyel összefüggő egyes kérdésekről 22/2014. (XII.16.)
 • a Közszolgálati Tisztviselők Napjáról 13/2019. (V.27.)
 • a köztisztasággal összefüggő tevékenységekről 42/2010. (XI.30.)
 • az önkormányzati lakások lakbérének mértékéről, 35/2010. (IX.14.)

a külön szolgáltatás díjáról és az önkormányzati lakbértámogatásról

 • az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről, valamint 36/2010. (IX.14.) elidegenítésükről
 • egyes önkormányzati rendeletek megerősítéséről 8/2020. (III.30.)
 • a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges v.polgárok számáról 24/2014. (XII.16.)
 • a partnerségi egyeztetés szabályairól 11/2017. (V.26.)
 • az önkormányzat testnevelési és sport feladatairól, a sporttev. tám. 29/2010. (IX.14.)
 • a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, ezek igénybevételéről

és a fizetendő térítési díjról                                                                  5/2015. (III.31.)

 • A személyes gondoskodás körébe tartozó ellátások intézményi térítési díjáról 18/2021. (III.25.)
 • a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére,
 • elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról 17/2014. (IX.23.)
 • Várpalota Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról  8/2011. (II.28.)
 • Várpalota Város Önkormányzatának Támogatási Programjáról 11/2008. (II.21.)
 • a talajterhelési díjról 18/2015. (VIII.07.)

a távhőszolgáltatásról                                                                       3/2015. (II.24.)

 • a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról 4/2015. (II.24.)
 • a temetőkről és a temetkezésről 44/2010. (XI.30.)
 • a településkép védelméről 28/2017. (XII.15.)
 • egyes utcanevek megváltoztatásáról   3/1992. (I.31.)
 • Várpalota Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás 42/1997. (XI.5.) szabályairól
 • a zaj elleni védelemi helyi szabályairól   4/2020. (II.21.)
 • Várpalota Város Önkormányzata 2020. évi zárszámadásáról 24/2021. (V.27.)

 

29-2021 közművelődés

 

11-2021 Költségvetés 2021

11-2021 mellékletek-Költségvetés 2021

 

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, ezek igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról – 2021.01.28.

 

 

Az inotai vízbázis területére vonatkozó változtatási tilalomról 

 

Partnerségi egyeztetés szabályairól szóló Rendelet-2020.06.27.

 

A hivatali egységen kívüli, a hivatali munkaidőn túli házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól a többletszolgáltatás ellentételezéséről, valamint az anyakönyvvezető részére történő díj mértékéről -2017

 

A civil szervezeteknek nyújtó önkormányzati támogatásról

 

Egyes utcanevek megváltoztatásáról (1992)

 

Településkép védelméről szóló rendelet -2019.05.01.

Melléklet- 1.1-2018.01.01.

Melléklet-1.2.1-2019.05.01.

Melléklet- 1.2.2-2018.01.01.

Melléklet-1.2.3-2018.01.01.

28-2017 melléklet 2

28-2017 melléklet 3

28-2017 melléklet 4

Melléklet-5-2019.05.01.

Melléklet-6-2019.05.01.

 

 

A háziorvosi és fogorvosi ellátásról – 2020.12.02.

1.melléklet-2020.12.02. Felnőtt háziorvosi körzetek

2.melléklet-2020.12.02. Gyermek háziorvosi körzetek

3.melléket-2020.12.02. Vegyes fogászati körzetek

4.melléklet-2020.12.02. Védőnői körzetek

5.melléklet-2020.12.02. Iskola eü szolgálat

 

 

Az önkormányzat testnevelési és sport feladatairól, a sporttevékenység támogatásáról (2010)

 

A Környezetvédelmi Alapról (2010)

 

A fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatásáról (2010) rendelet (10/2021)t

A fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatásáról (2010) 1.melléklet

A fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatásáról (2010) 2.melléklet

 

Várpalota város füstköd-riadó tervéről-2021.03.18.

1.melléklet-2012.03.01.

2.melléklet-2012.03.01.

3.melléklet-2012.03.01.

4.melléklet-2021.03.18.

 

A közszolgálati tisztviselőkről szóló törvénnyel összefüggő egyes kérdésekről-2021.01.01.

 

A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról -2017.10.01.

 

 

A távhőszolgáltatásról szóló rendelet-2021.01.01.

1. melléklet

2. melléklet

3. melléklet

 

A települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról -2021.01.26.

1-melleklet-lakasfenntartasi-tamogatas

2-melleklet-apolasi-tamogatas

3-melleklet-igazolas-es-szakvelemeny

4-melleklet-kozgyogyellatasi-tamogatas

5-melleklet-adossagkezelesi-tamogatas

6-melleklet-tamogatasok

7-melleklet-jovedelemigazolas

 

A gyermekvédelmi ellátásokról – 2021.01.26.

 

Várpalota Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról -2020.01.01.

SZMSZ_1melleklet_2019.11.18.

SZMSZ_2melleklet_2018.10.01.

SZMSZ_3melleklet_2018.10.01.

SZMSZ_4melleklet_2013.10.01.

SZMSZ_5melleklet-2015.06.03.

SZMSZ_6melleklet_2015.06.03.

SZMSZ_7melleklet-2019.11.18.

SZMSZ_8melleklet-2019.11.18.

SZMSZ_9melleklet-2018.10.01.

 

A közterületek elnevezéséről és a házszámozás rendjéről – 2021.02.01.

 

A helyi adókról szóló rendelet -2021.01.01.

1_melléklet

2.melléklet

3.melléklet

 

Az önkormányzati kitüntetések alapításáról és adományozásáról -2021.01.22.

1. melléklet-Várpalota Város Díszpolgára oklevél

2. melléklet-Várpalota Városért plakett

3.melléklet-Várpalota Városért oklevél

4. melléklet-Nívódíj

5.melléklet-Nívódíj oklevél

6.melléklet-Thuri Díj oklevél

7.melléklet-Heidrich Péter díj

8.melléklet-VVÖnk. Képviselő-testületének Emlékérme

9.melléklet-Év Rendőre érem-HK

10.melléklet-Év Rendőre oklevél-HK

11.melléklet-Év Vállalkozója oklevél-HK

12.melléklet-Adatlap

12-a.melléklet-Hozzájáruló nyilatkozat

13.melléklet-A Köz Szolgálatáért oklevél, érdemérem

14.melléklet-Az Év Sportolója oklevél

15. melléklet-Inotáért Díj oklevél

16. melléklet-Jó Ember Díj oklevél

17. melléklet-_Semmelweis_ Díj

18. melléklet-_Vadász Olga_ Díj

19. melléklet-_Csiszár Mária Zsuzsanna_ Díj

20.melléklet-_Winkler Márton_ Díj

21.melléklet-_Molnár Mária_ Díj

22.melléklet-_Életút_ Díj

23.melléklet-_Év Csapata_ Díj

24.melléklet-_Év Edzője_ Díj

25.melléklet-_Centenáriumi_ Díj

 

Várpalota város forgalmi rendjéről szóló rendelet – 2020.12.10.

1.melléklet Várpalota város forgalmi rendjéről szóló rendelet-2020.12.10.

 

Temetőkről és a temetkezésről szóló rendelet-2021-12-02

1.melléklet-A temetkezési tevékenység folytatására kijelölt köztemetők és tulajdonosaik-1

1.A. melléklet-A,B jelű köztemetők helyszínrajza

1.B. melléklet-C,C-2, D jelű köztemetők helyszínrajza

2.melléklet-A temetési helyeken elhelyezhető sírgödör, sírbolt, urnafülkék, urnasírgödör mérete-1

3 melléklet A védelem alatt álló sírok, síremlékek -2021.12.02.

4 melléklet Temetési tevékenységgel összefüggő szolgáltatások díjai -2020.10.01.

5 melléklet Temetési hely használatáért fizetendő díjak -2020.10.01.

 

 

 

A köztisztasággal összefüggő tevékenységekről szóló rendelet-2021.05.01.

1. melléklet a 42-2010. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

 

Várpalota Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól_2019.07.25.

Vagyonrendelet 1. melléklet-2019.07.25.

Vagyonrendelet 2. melléklet-2019.07.25.

Vagyonrendelet 3. melléklet-2019.07.25.

Vagyonrendelet-4.melléklet-2017.03.29.

 

A települési szilárd hulladák kezelésével kapcsolatos közszoltatásról 

 

Várpalota város helyi zajvédelemének szabályairól

 

Településkép védelméről

 

Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítéséről

1. melléklet

2.melléklet

3. melléklet

4. melléklet

5. melléklet

6. melléklet

 

Az önkormányzati lakások lakbérének mértékéről, a külön szolgáltatás díjáról és az önkormányzati lakbértámogatásról -2021.01.01.

1. melléklet

2. melléklet

3. melléklet

4. melléklet

5. melléklet

6. melléklet

 

A közterület rendeltéstől eltérő használatáról-2018.01.01.

1. melléklet

2. melléklet

3. melléklet

4. melléklet

 

A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátásokról

 

Ebek futtatására kijelölt területekről szóló rendelet

 

A városi jelképekről és használatukról

 

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról

 

A Polgármesteri Hivatalról

 

A fás szárú növények védelméről

1.melléklet-Faérték

2.melléklet-Cserjeérték

 

 

A város területén gépjárművel történő várakozás szabályozásáról – 2021.01.20.

1. melléklet-2018.07.01.

2. melléklet-2018.07.01.

3. melléklet-2018.06.01.

4. melléklet-2013.07.01.

 

Várpalota Város Önkormányzatának Támogatási Programjáról

 

Rendelet a változtatási tilalom elrendezéséről

 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 18/2015 (VIII.07) rendelete a “Talajterhelési díjról”