Egységes szerkezetben – Várpalota város hivatalos oldala
1800
post-template-default,single,single-post,postid-1800,single-format-standard,qode-core-1.1.1,suprema-ver-1.6,qodef-smooth-scroll,qodef-preloading-effect,qodef-mimic-ajax,qodef-smooth-page-transitions,qodef-blog-installed,qodef-header-standard,qodef-fixed-on-scroll,qodef-default-mobile-header,qodef-sticky-up-mobile-header,qodef-dropdown-animate-height,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

Egységes szerkezetben

Állapot: 2020.07.15.

 

Mutató a hatályos önkormányzati rendeletekhez

 

 • a helyi adókról 57/2010. (XII.20.)
 • a civil szervezeteknek nyújtható önkormányzati támogatásokról 8/2016. (IV.05.)
 • az ebrendészeti hozzájárulásról 34/2012. (X.31.)
 • az ebek futtatására kijelölt területekről 23/2015. (X.30.)
 • a fás szárú növények védelméről 13/2010. (V.05.)
 • a fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatásáról 54/2010. (XII.20.)
 • a háziorvosi és fogorvosi ellátásról 27/2010. (IX.14.)
 • Várpalota város forgalmi rendjéről 45/2010. (XI.30.)
 • Várpalota város füstköd-riadó tervéről 5/2012. (II.28.)
 • a Helyi Építési Szabályzatról 10/2019. (IV.30.)
 • a város területén gépjárművel történő várakozás szabályairól 13/2005. (IV.05.)
 • a hivatali helyiségen kívüli, a hivatali munkaidőn túli házasságkötés és … 10/2017. (IV.28.)
 • A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról 41/2010. (XI.30.)
 • a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjairól   6/2020. (III.27.)
 • a gyermekvédelmi ellátásokról   9/2018. (II.22.)
 • a városi jelképekről és használatukról   2/2011. (II.07.)
 • önkormányzati kitüntetések alapításáról és adományozásáról 47/2010. (XI.30.)
 • Várpalota Város Önkormányzatának évi költségvetéséről 2/2020. (II.21.)
 • A költségvetés és zárszámadás előterjesztéséhez kapcsolódó mérlegek tartalmának meghatározásáról  7/2012 (II.28.)
 • Várpalota város Környezetvédelmi programjáról 46/2009. (IX.14.)
 • a Környezetvédelmi Alapról 43/2010. (XI.30.)
 • az önkormányzat közművelődési feladatairól                                                  21/2010. (V.31.)
 • a közterületek rendeltetésétől eltérő használatáról                                           33/2010. (IX.14.)
 • a közterületek elnevezéséről és a házszámozás rendjéről 8/2010. (III.30.)
 • a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvénnyel összefüggő egyes kérdésekről 22/2014. (XII.16.)
 • a Közszolgálati Tisztviselők Napjáról 13/2019. (V.27.)
 • a köztisztasággal összefüggő tevékenységekről 42/2010. (XI.30.)
 • az önkormányzati lakások lakbérének mértékéről, 35/2010. (IX.14.) a külön szolgáltatás díjáról és az önkormányzati lakbértámogatásról
 • az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről, valamint 36/2010. (IX.14.) elidegenítésükről
 • Várpalota városban a társasházi lakóépületek felújításának támogatásáról   6/2009. (II.18.)
 • a levegő tisztaságának védelméről 46/2011. (XII.22.)
 • egyes önkormányzati rendeletek megerősítéséről 8/2020. (III.30.)
 • a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges v.polgárok számáról 24/2014. (XII.16.)
 • a partnerségi egyeztetés szabályairól 11/2017. (V.26.)
 • az önkormányzat testnevelési és sport feladatairól, a sporttev. tám. 29/2010. (IX.14.)
 • a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, ezek igénybevételéről és a fizetendő térítési díjról   5/2015. (III.31.)
 • A személyes gondoskodás körébe tartozó ellátások intézményi térítési díjáról 5/2020. (III.27.)
 • a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére,
 • elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról 17/2014. (IX.23.)
 • Várpalota Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról  8/2011. (II.28.)
 • Várpalota Város Önkormányzatának Támogatási Programjáról 11/2008. (II.21.)
 • a talajterhelési díjról 18/2015. (VIII.07.) a távhőszolgáltatásról    3/2015. (II.24.)
 • a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról 4/2015. (II.24.)
 • a temetőkről és a temetkezésről 44/2010. (XI.30.)
 • a településkép védelméről 28/2017. (XII.15.)
 • egyes utcanevek megváltoztatásáról   3/1992. (I.31.)
 • Várpalota Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás 42/1997. (XI.5.) szabályairól
 • a zaj elleni védelemi helyi szabályairól   4/2020. (II.21.)
 • Várpalota Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról   17/2020. (VI.15.)

 

A gyermekétkeztetés térítési díjáról 6/2019

A személyes gondoskodás körébe tartozó ellátások intézményi térítési díjáról 7/2019

Várpalota Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020 (II. 21) rendelet-2020.06.17.

2020. évi költségvetési rendelet Mellékletek-2020.06.17.

Várpalota Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 17-2020 pm rend – zárszámadás 2019

17-2019. évi költségvetésének zárszámadási mellékletei 2020 pm rend – mellékletek

Az inotai vízbázis területére vonatkozó változtatási tilalomról 

Partnerségi egyeztetés szabályairől szólóRendelet-2020.06.27.

A hivatali egységen kívüli, a hivatali munkaidőn túli házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól a többletszolgáltatás ellentételezéséről, valamint az anyakönyvvezető részére történő díj mértékéről -2017

A civil szervezeteknek nyújtó önkormányzati támogatásról

Egyes utcanevek megváltoztatásáról (1992)

Várpalota város környezetvédelmi programjáról (2009)

Az önkormányzat közművelődési feladatairól (2010)

Településkép védelméről szóló rendelet -2019.05.01.

Melléklet- 1.1-2018.01.01.

Melléklet-1.2.1-2019.05.01.

Melléklet- 1.2.2-2018.01.01.

Melléklet-1.2.3-2018.01.01.

28-2017 melléklet 2

28-2017 melléklet 3

28-2017 melléklet 4

Melléklet-5-2019.05.01.

Melléklet-6-2019.05.01.

Háziorvosi és fogászati ellátásról 2020.12.02.

 

1.melléklet-2020.12.02. Felnőtt háziorvosi körzetek

2.melléklet-2020.12.02. Gyermek háziorvosi körzetek

3.melléket-2020.12.02. Vegyes fogászati körzetek

4.melléklet-2020.12.02. Védőnői körzetek

5.melléklet-2020.12.02. Iskola eü szolgálat

Az önkormányzat testnevelési és sport feladatairól, a sporttevékenység támogatásáról (2010)

A Környezetvédelmi Alapról (2010)

A fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatásáról (2010) rendelet

A fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatásáról (2010) 1.melléklet

A fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatásáról (2010) 2.melléklet

Várpalota város füstköd-riadó tervéről (2012)

Az ebrendészeti hozzájárulásról (2012)

A közszolgálati tisztviselőkről szóló törvénnyel összefüggő egyes kérdésekről -2018.01.01.

A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról -2017.10.01.

A távhőszolgáltatásról

1. melléklet

2. melléklet

3. melléklet

Települési támogatásról szóló rendelet-2020.05.06.

1-melleklet-lakasfenntartasi-tamogatas

2-melleklet-apolasi-tamogatas

3-melleklet-igazolas-es-szakvelemeny

4-melleklet-kozgyogyellatasi-tamogatas

5-melleklet-adossagkezelesi-tamogatas

6-melleklet-tamogatasok

7-melleklet-jovedelemigazolas

A gyermekvédelmi ellátásokról szóló 9/2018. (II.22.) rendelet

Várpalota Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatának rendelete -2018.10.01.

SZMSZ_1melleklet_2018.10.01.

SZMSZ_2melleklet_2018.10.01.

SZMSZ_3melleklet_2018.10.01.

SZMSZ_4melleklet_2013.10.01.

SZMSZ_5melleklet-2015.06.03.

SZMSZ_6melleklet_2015.06.03.

SZMSZ_7melleklet_2018.10.01.

SZMSZ_8melleklet_2018.06.29.

SZMSZ_9melleklet_2018.10.01.

A közterületek elnevezéséről és a házszámozás rendjéről (2010)

A helyi adókról szóló rendelet-2018.10.01.

1_melléklet

2.melléklet

3.melléklet

Az Önkormányzati kitüntetések alapításáról és adományozásáról szóló Kitüntetés-2020.06.04.

1. melléklet-Várpalota Város Díszpolgára oklevél

2. melléklet-Várpalota Városért plakett

3.melléklet-Várpalota Városért oklevél

4. melléklet-Nívódíj

5.melléklet-Nívódíj oklevél

6.melléklet-Thuri Díj oklevél

7.melléklet-Heidrich Péter díj

8.melléklet-VVÖnk. Képviselő-testületének Emlékérme

9.melléklet-Év Rendőre érem-HK

10.melléklet-Év Rendőre oklevél-HK

11.melléklet-Év Vállalkozója oklevél-HK

12.melléklet-Adatlap

12-a.melléklet-Hozzájáruló nyilatkozat

13.melléklet-A Köz Szolgálatáért oklevél, érdemérem

14.melléklet-Az Év Sportolója oklevél

15. melléklet-Inotáért Díj oklevél

16. melléklet-Jó Ember Díj oklevél

17. melléklet-_Semmelweis_ Díj

18. melléklet-_Vadász Olga_ Díj

19. melléklet-_Csiszár Mária Zsuzsanna_ Díj

20.melléklet-_Winkler Márton_ Díj

21.melléklet-_Molnár Mária_ Díj

22.melléklet-_Életút_ Díj

23.melléklet-_Év Csapata_ Díj

24.melléklet-_Év Edzője_ Díj

25.melléklet-_Centenáriumi_ Díj

A levegő tisztaságának védelméről

Várpalota város forgalmi rendjéről szóló rendelet-2020.07.15.

Várpalota város forgalmi rendjének 1.melléklet-2020.07.15.

Temetőkről és a temetkezésről szóló rendeletet

1.melléklet-A temetkezési tevékenység folytatására kijelölt köztemetők és tulajdonosaik-1

1.A. melléklet-A,B jelű köztemetők helyszínrajza

1.B. melléklet-C,C-2, D jelű köztemetők helyszínrajza

2.melléklet-A temetési helyeken elhelyezhető sírgödör, sírbolt, urnafülkék, urnasírgödör mérete-1

3.melléklet- A védelem alatt álló sírok, síremlékek 

4. melléklet-Temetési tevékenységgel összefüggő szolgáltatások díjai

5. melléklet-A temetési hely használatáért fizetendő díjak

A köztisztasággal összefüggő tevékenységekről

Mellékletek

Várpalota Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól_2019.07.25.

Vagyonrendelet 1. melléklet-2019.07.25.

Vagyonrendelet 2. melléklet-2019.07.25.

Vagyonrendelet 3. melléklet-2019.07.25.

Vagyonrendelet-4.melléklet-2017.03.29.

A települési szilárd hulladák kezelésével kapcsolatos közszoltatásról 

Várpalota város helyi zajvédelemének szabályairól

Településkép védelméről

Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítéséről

1. melléklet

2.melléklet

3. melléklet

4. melléklet

5. melléklet

6. melléklet

Az önkormányzati lakások lakbérének mértékéről, a külön szolgáltatás díjáról és az önkormányzati lakbértámogatásról (2010)

1. melléklet

2. melléklet

3. melléklet

4. melléklet

5. melléklet

6. melléklet

A közterület rendeltéstől eltérő használatáról-2018.01.01.

1. melléklet

2. melléklet

3. melléklet

4. melléklet

A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátásokról

Ebek futtatására kijelölt területekről szóló rendelet

A városi jelképekről és használatukról

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról

A Polgármesteri Hivatalról

A fás szárú növények védelméről

1.melléklet-Faérték

2.melléklet-Cserjeérték

A város területén gépjárművel történő várakozás szabályozásáról szóló rendelet

1. melléklet-2018.07.01.

2. melléklet-2018.07.01.

3. melléklet-2018.06.01.

4. melléklet-2013.07.01.

Várpalota Város Önkormányzatának Támogatási Programjáról

Várpalota városban a társasházi lakóépületek felújításának támogatásáról

Rendelet a változtatási tilalom elrendezéséről

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 18/2015 (VIII.07) rendelete a “Talajterhelési díjról”