8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39.
Közbeszerzési hirdetmények – Várpalota város hivatalos oldala
1777
post-template-default,single,single-post,postid-1777,single-format-standard,qode-core-1.1.1,suprema-ver-1.6,qodef-smooth-scroll,qodef-preloading-effect,qodef-mimic-ajax,qodef-smooth-page-transitions,qodef-blog-installed,qodef-header-standard,qodef-fixed-on-scroll,qodef-default-mobile-header,qodef-sticky-up-mobile-header,qodef-dropdown-animate-height,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

Közbeszerzési hirdetmények

„Közszolgáltatási szerződés keretében

Várpalota közigazgatási területén keletkező települési szilárd hulladék rendszeres begyűjtése, elszállítása és kezelése”

tárgyú, a Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti nyílt közbeszerzési eljárás megindításához

 2018.

ajánlatok benyújtásának határideje: 2018.04. 25-én 12:00 óra

 

 A közbeszerzési dokumentumok tartalomjegyzéke:

 

 

I. Fejezet: Útmutató az ajánlattevők részére
1. Bevezetés, általános tudnivalók
2. Információ a közbeszerzési dokumentumokról (dokumentációról)
3. Az ajánlat elkészítése
4. Az ajánlatok bontása
5. Az ajánlatok értékelése és bírálata
II. Fejezet: Műszaki leírás
III. Fejezet: Iratjegyzék, iratminták, mellékletek, kitöltendő űrlapok
IV. Fejezet: Szerződéstervezet

 

Tisztelt Ajánlattevő!

 

A közbeszerzési dokumentumok (dokumentáció) közreadásával az a célunk, hogy segítséget nyújtsunk ajánlatának a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban Kbt.) előírásainak és elvárásainknak megfelelő, minden egyes követelményt teljesítő összeállításához. A közbeszerzési dokumentumok (dokumentáció) elkészítésének célja többek között az is, hogy a TED adatbázisban 2018.03. 15. napján 2018/S 052-115261 iktatási számon közzétett ajánlati felhívásra minél több érvényes ajánlatot kapjunk, biztosítva ezáltal a számunkra legkedvezőbb ajánlat kiválasztásának lehetőségét.

 

Előzőekre tekintettel a közbeszerzési dokumentumok (dokumentáció) kizárólag az ajánlat összeállításához elengedhetetlenül szükséges információkat, nyilatkozatokat, igazolásokat és egyéb dokumentumokat (a továbbiakban: dokumentumok) tartalmazza a tartalomjegyzékben meghatározott sorrendben. A kért és a tartalomjegyzékben megadott sorrendet kérjük, hogy ajánlata összeállításakor is szíveskedjen betartani, oly módon, hogy a dokumentumkérő lapok után először a saját (ajánlattevői), majd esetleges alvállalkozói/kapacitást nyújtó gazdasági szereplői dokumentumait (nyilatkozat, igazolás, stb.) helyezi el. Amikor ajánlatát teljes körűen összeállította, kérjük lehetőség szerint az egyes oldalakat (a csatolt dokumentumokkal együtt) folyamatosan növekvő sorszámmal ellátni szíveskedjen.

 

Kérjük, hogy ajánlata összeállítását megelőzően figyelmesen tanulmányozza át a közbeszerzési dokumentumokban (dokumentációban) leírtakat.

 

A jelen dokumentáció nem tartalmazza az adott közbeszerzési eljárásra vonatkozó valamennyi jogszabályt, a jogszabályi hivatkozások és idézetek csupán az ajánlattétel könnyítését szolgálják. 

 

Tekintettel arra, hogy a TED adatbázisban történő köztétel során az egyes pontokba beírható szövegek karakterének száma korlátozva van, így a megjelent ajánlati felhívás szövege nem teljes körű, így kérjük, hogy az általunk kiadott Ajánlati felhívásban foglaltakat szíveskedjenek figyelembe venni.

 

Bízunk abban, hogy a Kbt., az ajánlati felhívásunk és az elektronikus formában megküldött vagy átadott közbeszerzési dokumentumok (dokumentáció) együttesen elegendő útmutatást nyújtanak érvényes ajánlatuk összeállításához és benyújtásához.

 

Az ajánlat elkészítéséhez sikeres munkát kívánunk.

Üdvözlettel:

Tahy Bálint

felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó (00934)

Várpalota-hulladékszállítás- AD 20180315 részleteiről a letölthető PDF dokumentumban olvashat

2018-OJS052-115261-hu

Átlátható nyilatkozat melléklet

Közszolgáltatási szerződés-Várpalota-20180315

 

 

A Várpalota Város Önkormányzata „Közvilágítási szolgáltatási szerződés közvilágítás korszerűsítéssel, üzemeltetéssel és villamos energia biztosításával” tárgyú hirdetmény közzététele nélkül induló tárgyalásos közbeszerzési eljárás

Részletekről az alábbi linkekre kattintva olvashat:

KH-elnök tájékoztatás

Ajánlatfelhívás végleges 

Megbízási szerződés

Nyilatkozat fedezetről

Összegezés

Ajánlattételi felhívás és kiegészítő dokumentumok

“Útfelújítási, járdafelújítási és egyéb járulékos munkák megrendelése” 

tárgyú

közbeszerzési eljárásban

Részletekről az alábbi linkekre kattintva olvashat:

 http://www.varpalota.hu/wp-content/uploads/2017/06/ajanlatteteli_felhivas_es_kieg_dok.pdf

http://www.varpalota.hu/wp-content/uploads/2017/06/Ut_es_jarda_felujitas_1_resz.zip

http://www.varpalota.hu/wp-content/uploads/2017/06/Ut_es_jarda_felujitas_2_resz.zip

http://www.varpalota.hu/wp-content/uploads/2017/06/Ut_es_jarda_felujitas_3_resz.zip

http://www.varpalota.hu/wp-content/uploads/2017/06/Ut_es_jarda_felujitas_4_resz.zip

http://www.varpalota.hu/wp-content/uploads/2017/06/Ut_es_jarda_felujitas_5_resz.zip

http://www.varpalota.hu/wp-content/uploads/2017/06/Ut_es_jarda_felujitas_6_resz.