Képviselő-testületi előterjesztések 2024 – Várpalota város hivatalos oldala
11701
post-template-default,single,single-post,postid-11701,single-format-standard,qode-core-1.1.1,suprema-ver-1.6,qodef-smooth-scroll,qodef-preloading-effect,qodef-mimic-ajax,qodef-smooth-page-transitions,qodef-blog-installed,qodef-header-standard,qodef-fixed-on-scroll,qodef-default-mobile-header,qodef-sticky-up-mobile-header,qodef-dropdown-animate-height,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

Képviselő-testületi előterjesztések 2024

Képviselő-testületi előterjesztések 2024

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének  2024. április 12-i  rendkívüli ülésére

A határozat-tervezet elfogadásához minősített többség szükséges

Tárgy:  Javaslat emléktábla elhelyezésére a Holokauszt 80. évfordulója alkalmából.

Előterjesztő:  Campanari-Talabér Márta polgármester

Előkészítő: Onofer Attila ügyvezető igazgató, Thury-Vár Nonprofit Kft.; Sándor Tamás aljegyző

45 Javaslat emléktábla elhelyezésére-2024.04.12.rk

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének  2024. április 12-i  rendkívüli ülésére

A határozat-tervezet elfogadásához egyszerű többség szükséges

Tárgy:  Tulajdonosi hozzájárulás kérése a Várpalotai Közszolgáltató Nonprofit Kft. (cégjegyzék száma: 19-09-505188, székhelye: 8100 Várpalota, Fehérvári út 7.) részére, Várpalota város helyi közforgalmú autóbusz-közlekedésének megszervezéséhez.

Előterjesztő:  Campanari-Talabér Márta polgármester

Előkészítő: Nátrán Roland ügyvezető igazgató; Várpalotai Közszolgáltató Nonprofit Kft.

44_TULAJDONOSI HOZZÁJÁRULÁS KÉRÉSE – 2024.04.12.RK.

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének  2024. április 12-i  rendkívüli ülésére

A határozat-tervezet elfogadásához minősített többség szükséges

Tárgy:  Döntés telekalakítási és építési tilalom elrendeléséről a Várpalota 4134/6, 17, 18, 19, 4134/15, /16, /17, /18, /22, helyrajzi számú (egykori hőerőmű területe) ingatlanokra vonatkozóan

Előterjesztő:  Campanari-Talabér Márta polgármester

Előkészítő: Lamos Péter főépítész

43_DÖNTÉS TELEKALAKÍTÁSI ÉS ÉPÍTÉSI TILALOM ELRENDELÉSÉRŐL – 2024.04.12.RK.

_________________

Bizottsági összesítő 2024.03.21.

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének  2024. március 21-i  ülésére

A határozat-tervezet elfogadásához egyszerű többség szükséges

Tárgy:  Döntés Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének a 34/2023. (III.30.) határozat szerinti területre (volt S I. bánya területe), a 46/2023. (IV.27.) határozat szerinti területre (Szent István út-Hétvezér utca csomópont területbiztosítása) és a 62/2023. (V.24.) határozat szerinti területre (Gip/1 építési övezetén belül a 4157/8 hrsz.-ú telken szabályozás módosítása) vonatkozó településrendezési eszközök módosítása tárgyában beérkezett véleményekről.

Előterjesztő:  Campanari-Talabér Márta polgármester

Előkészítő: Lamos Péter főépítész

42_DÖNTÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA TÁRGYÁBAN BEÉRKEZETT VÉLEMÉNYEKRŐL – 2024.03.21.

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének  2024. március 21-i  ülésére

A határozat-tervezet elfogadásához minősített többség szükséges

Tárgy:  A Várpalota, Dankó Pista utca 16. szám alatti ingatlan (2413/7 helyrajzi számú “kivett közpark” illetve a 2413/9 helyrajzi számú “kivett iskola”) vagyonkezelési szerződése

Előterjesztő:  Campanari-Talabér Márta polgármester

Előkészítő: Nátrán Roland ügyvezető igazgató

41_A VP., DANKÓ P. U. 16.SZ. ALATTI INGATLAN VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉSE – 2413_7 – 2024.03.21.

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének  2024. március 21-i  ülésére

A határozat-tervezet elfogadásához minősített többség szükséges

Tárgy:  A Várpalota, Dankó Pista utca 16. szám alatti ingatlan (2413/6 helyrajzi számú “kivett kollégium” ) vagyonkezelési szerződése

Előterjesztő:  Campanari-Talabér Márta polgármester

Előkészítő: Nátrán Roland ügyvezető igazgató

40_A VP., DANKÓ P. U. 16.SZ. ALATTI INGATLAN VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉSE – 2413_6 – 2024.03.21.

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének  2024. március 21-i  ülésére

A határozat-tervezet elfogadásához minősített többség szükséges

Tárgy:  Várpalota Város forgalmi rendjéről szóló 45/2010 (XI.30.) önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő:  Campanari-Talabér Márta polgármester

Előkészítő: Borbás Tamás közlekedésigazgatási és energetikai ügyintéző

39_VP. VÁROS FORGALMI RENDJÉRŐL SZÓLÓ ÖNKORM.-I RENDELET MÓDOSÍTÁSA – 2024.03.21.

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének  2024. március 21-i  ülésére

A határozat-tervezet elfogadásához  egyszerű többség szükséges

Tárgy:  Várpalota Város Önkormányzata 2024. évi közbeszerzési tervének elfogadása

Előterjesztő:  Campanari-Talabér Márta polgármester

Előkészítő: Csöngető Petra, projektvezető; Borbás Tamás közlekedésigazgatási és energetikai ügyintéző; Gálné Horváth Éva gazdálkodási ügyintéző; Pecánkáné Szőke Judit pénzügyi csoportvezető; Harmath Hajnalka pályázati referens

38_VP. VÁROS ÖNKORM. 2024. ÉVI KÖZBESZERZÉSI TERVÉNEK ELFOGADÁSA – 2024.03.21.

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének  2024. március 21-i  ülésére

A határozat-tervezet elfogadásához  egyszerű többség szükséges

Tárgy:  A Várpalotai Közszolgáltató Nonprofit Kft. beszámolója a köztemetők üzemeltetéséből, a temetők egyéb irányú hasznosításából, a temetkezési helyek, illetőleg az újraváltásból befolyó díjak felhasználásáról

Előterjesztő:  Campanari-Talabér Márta polgármester

Előkészítő: Nátrán Roland ügyvezető Várpalota Közszolgáltató Nonprofit Kft.

37_A VP.-I KÖZSZOLG. N. KFT. BESZÁMOLÓJA – TEMETŐK – 2024.03.21.

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének  2024. március 21-i  ülésére

A határozat-tervezet elfogadásához  egyszerű többség szükséges

Tárgy:  Beszámoló a Pétfürdői Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2023. évi tevékenységéről

Előterjesztő:  Campanari-Talabér Márta polgármester

Előkészítő: Őri György tű. alezredes, tűzoltóparancsnok

36_BESZÁMOLÓ A PÉTFÜRDŐI HIVATÁSOS TŰZOLTÓ-PARANCSNOKSÁG 2023.ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL – 2024.03.21.

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének  2024. március 21-i  ülésére

A határozat-tervezet elfogadásához  egyszerű többség szükséges

Tárgy:  A Várpalotai Közszolgáltató Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítása

Előterjesztő:  Campanari-Talabér Márta polgármester

Előkészítő: Nátrán Roland ügyvezető és dr. Beregi Zoltán ügyvéd, Várpalota Közszolgáltató Nonprofit Kft.

35_A VP.-I KÖZSZOLG. N. KFT. ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA – 2024.03.21.

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének  2024. március 21-i  ülésére

A határozat-tervezet elfogadásához  egyszerű többség szükséges

Tárgy:  Döntés a Várpalotai Összevont Óvoda és Bölcsőde pedagógus továbbképzési programjáról

Előterjesztő:  Campanari-Talabér Márta polgármester

Előkészítő: Szabó-Mórocz Viktória, a Várpalotai Összevont Óvoda és Bölcsőde főigazgatója; Nagy Mónika humánügyi referens

34_DÖNTÉS A VP.-I ÖSSZEVONT ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAMJÁRÓL – 2024.03.21.

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének  2024. március 21-i  ülésére

A határozat-tervezet elfogadásához  minősített  többség szükséges

Tárgy:  A személyes gondoskodás körébe tartozó ellátások intézményi térítési díjainak megállapítása

Előterjesztő:  Campanari-Talabér Márta polgármester

Előkészítő: Sándor Tamás aljegyző; Pecánkáné Szőke Judit, pénzügyi csoportvezető; Feketéné Barabás Csilla, a Térségi Népjóléti Gondozási Központ vezetője; Huszics Márta, a Szépkorúak Otthon vezetője

33_A SZEMÉLYES GONDOSKODÁS KÖRÉBE TARTOZÓ ELLÁTÁSOK INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJÁNAK A MEGÁLLAPÍTÁSA – 2024.03.21.

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének  2024. március 21-i  ülésére

A határozat-tervezet elfogadásához  minősített  többség szükséges

Tárgy:  A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjainak megállapítása

Előterjesztő:  Campanari-Talabér Márta polgármester

Előkészítő:  Becze Zoltán Intézményüzemeltetési Szervezet vezető; Pecánkáné Szőke Judit, pénzügyi csoportvezető; Gálné Horváth Éva gazdálkodási ügyintéző

32_A GYERMEKÉTKEZTETÉS INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJAINAK MEGÁLLAPÍTÁSA – 2024.03.21.

Bizottsági összesítő-2024.02.22.

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének  2024. február 22-i  ülésére

A határozat-tervezet elfogadásához  minősített  többség szükséges

Tárgy:  Javaslat a Humán Erőforrás Bizottság új nem képviselő tagjának megválasztására

Előterjesztő:  Campanari-Talabér Márta polgármester

Előkészítő:  Bérczes Beáta

31_JAVASLAT A HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁG ÚJ NEM KÉPVISELŐ TAGJÁNAK MEGVÁLASZTÁSÁRA – 2024.02.22.

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének  2024. február 22-i  ülésére

A határozat-tervezet elfogadásához  minősített  többség szükséges

Tárgy:  Megállapodás az állami támogatások igénybevétele és az utalások ütemezése tárgyában

Előterjesztő:  Campanari-Talabér Márta polgármester

Előkészítő:  Sándor Tamás aljegyző, Pecánkáné Szőke Judit pénzügyi csoportvezető

29_MEGÁLLAPODÁS AZ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK IGÉNYBEVÉTELE ÉS AZ UTALÁSOK ÜTEMEZÉSE TÁRGYÁBAN – 2024.02.22.

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének  2024. február 22-i  ülésére

A határozat-tervezet elfogadásához  minősített  többség szükséges

Tárgy:  Várpalota Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023.(II.10.) önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő:  Campanari-Talabér Márta polgármester

Előkészítő:  Pecánkáné Szőke Judit pénzügyi csoportvezető

28_VP. VÁROS ÖNKORM.-NAK 2023.ÉVI KTGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ ÖNKORM.-I RENDELET MÓDOSÍTÁSA – 2024.02.22.

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének  2024. február 22-i  ülésére

A határozat-tervezet elfogadásához  minősített  többség szükséges

Tárgy:   A Várpalotai Összevont Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítása

Előterjesztő:  Campanari-Talabér Márta polgármester

Előkészítő:  Pecánkáné Szőke Judit pénzügyi csoportvezető

27_A VP.-I ÖSSZEVONT ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA – 2024.02.22.

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének  2024. február 22-i  ülésére

A határozat-tervezet elfogadásához  minősített  többség szükséges

Tárgy:   Közszolgáltatási szerződés megkötése a Pannon Várszínház Színművészetfejlesztési Nonprofit Kft-vel 2024-2029. évekre

Előterjesztő:  Campanari-Talabér Márta polgármester

Előkészítő:  Sándor Tamás aljegyző, Borbásné Gazdag Gabriella, pályázati és nemzetközi referens

26_KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE – PANNON VÁRSZÍNHÁZ – 2024.02.22.

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének  2024. február 22-i  ülésére

A határozat-tervezet elfogadásához  minősített  többség szükséges

Tárgy:   Várpalota Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetési rendelete

Előterjesztő:  Campanari-Talabér Márta polgármester

Előkészítő:  Pecánkáné Szőke Judit pénzügyi csoportvezető

25_VÁRPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2024.ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETE – 2024.02.22.

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének  2024. február 22-i  ülésére

A határozat-tervezet elfogadásához  egyszerű  többség szükséges

Tárgy:   Tájékoztató a Palotasport Egészségügyi és Sportszervezési Szolgáltató Nonprofit Kft. 2024. évi üzleti tervének elfogadásáról

Előterjesztő:  Campanari-Talabér Márta polgármester

Előkészítő: Nátrán Roland, Várpalota Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezető; Szoboszlai István ügyvezető igazgató, Palotasport Nonprofit Kft.

24_TÁJÉKOZTATÓ A PALOTASPORT N. KFT. 2024.ÉVI ÜZLETI TERVÉNEK ELFOGADÁSÁRÓL – 2024.02.22.

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének  2024. február 22-i  ülésére

A határozat-tervezet elfogadásához  egyszerű  többség szükséges

Tárgy:   Tájékoztató a THURY-VÁR Kulturális és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2024. évi üzleti tervének jóváhagyásáról

Előterjesztő:  Campanari-Talabér Márta polgármester

Előkészítő:  Nátrán Roland, Várpalota Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezető; Onofer Attila THURY-VÁR Nonprofit Kft. ügyvezető igazgató

23_TÁJÉKOZTATÓ A THURY-VÁR N. KFT. 2024.ÉVI ÜZLETI TERVÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL – 2024.02.22.

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének  2024. február 22-i  ülésére

A határozat-tervezet elfogadásához  egyszerű  többség szükséges

Tárgy:   Várpalotai Hírcentrum Nonprofit Kft. 2024. évi üzleti terve

Előterjesztő:  Campanari-Talabér Márta polgármester

Előkészítő:  Szabó Péter Dániel ügyvezető igazgató

22_VP.-I HÍRCENTRUM N. KFT. 2024.ÉVI ÜZLETI TERVE – 2024.02.22.

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének  2024. február 22-i  ülésére

A határozat-tervezet elfogadásához  egyszerű  többség szükséges

Tárgy:   Tájékoztató a Thury Sport N onprofit Kft. 2024. évi üzleti tervének elfogadásáról

Előterjesztő:  Campanari-Talabér Márta polgármester

Előkészítő:  Szoboszlai István ügyvezető igazgató, Palotasport Nonprofit Kft. ; Onofer Attila ügyvezető igazgató Thury Sport Nonprofit Kft.

21_TÁJÉKOZTATÓ A THURY SPORT N. KFT. 2024.ÉVI ÜZLETI TERVÉNEK ELFOGADÁSÁRÓL – 2024.02.22.

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2024. február 22-i ülésére

A határozat-tervezet elfogadásához minősített többség szükséges

Tárgy:  Megállapodás jogi segítségnyújtó tevékenység ellátása és finanszírozása tárgyában

Előterjesztő: Campanari-Talabér Márta polgármester

Előkészítő: Sándor Tamás aljegyző

20_MEGÁLLAPODÁS JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÓ TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSA ÉS FINANSZÍROZÁSA TÁRGYÁBAN – 2024.02.22.

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2024. február 22-i ülésére

A határozat-tervezet elfogadásához egyszerű többség szükséges

Tárgy:  A polgármester 2024. évi szabadságának ütemezése

Előterjesztő: Campanari-Talabér Márta polgármester

Előkészítő: dr. Ignácz Anita Éva jegyző, Csonka Marianna személyzeti és szakoktatási szakreferens

19_A POLGÁRMESTER 2024. ÉVI SZABADSÁG ÜTEMEZÉSE – 2024.02.22.

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2024. február 22-i ülésére

A határozat-tervezet elfogadásához minősített többség szükséges

Tárgy:  Megállapodás pszichológusi és szupervízori tevékenységek ellátása és finanszírozása tárgyában

Előterjesztő: Campanari-Talabér Márta polgármester

Előkészítő: Sándor Tamás aljegyző

18_MEGÁLLAPODÁS PSZICHOLÓGUSI ÉS SZUPERVÍZORI TEVÉKENYSÉGEK ELLÁTÁSA ÉS FNANSZÍROZÁSA TÁRGYÁBAN – 2024.02.22.

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2024. február 22-i ülésére

A határozat-tervezet elfogadásához minősített többség szükséges

Tárgy:  A mOlnár Mária Szociális Szövetkezettel megkötött haszonkölcsön szerződés 5. számú módosítása

Előterjesztő: Campanari-Talabér Márta polgármester

Előkészítő: Pecánkáné Szőke Judit pénzügyi csoportvezető, Drágán Evelin vagyongazdálkodási ügyintéző

17_A MOLNÁR MÁRIA SZOC. SZÖVETKEZETTEL MEGKÖTÖTT HASZONKÖLCSÖN SZERZ. 5.SZ. MÓDOSÍTÁSA – 2024.02.22.

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2024. február 22-i ülésére

A határozat-tervezet elfogadásához minősített többség szükséges

Tárgy:  Javaslat a Várpalota 4149/3 hrsz.-ú ingatlan megvásárlására

Előterjesztő: Campanari-Talabér Márta polgármester

Előkészítő: Kucsera Mariann vagyongazdálkodási ügyintéző

16_JAVASLAT A VÁRPALOTA 4149_3 HRSZ.-Ú INGATLAN MEGVÁSÁRLÁSÁRA – 2024.02.22.

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2024. február 22-i ülésére

A határozat-tervezet elfogadásához egyszerű többség szükséges

Tárgy:  Tájékoztató a Várpalotai Kiserőmű Tervező és Mélyépítő Kft. 2024. évi üzleti tervének jóváhagyásáról

Előterjesztő: Campanari-Talabér Márta polgármester

Előkészítő: Nátrán Roland ügyvezető igazgató

14_TÁJÉKOZTATÓ A VP.-I KISERŐMŰ TERVEZŐ ÉS MÉLYÉPÍTŐ KFT. 2024.ÉVI ÜZLETI TERVÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL – 2024.02.22.

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2024. február 22-i ülésére

A határozat-tervezet elfogadásához egyszerű többség szükséges

Tárgy:  Várpalotai Közszolgáltató Nonprofit Kft 2024. évi üzleti terve

Előterjesztő: Campanari-Talabér Márta polgármester

Előkészítő: Nátrán Roland ügyvezető igazgató

13_VP.-I KÖZSZOLG. N. KFT. 2024.ÉVI ÜZLETI TERVE – 2024.02.22.

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2024. február 22-i ülésére

A határozat-tervezet elfogadásához egyszerű többség szükséges

Tárgy:  Beszámoló a városi jelképek használatának 2023. évi engedélyezéséről

Előterjesztő: Campanari-Talabér Márta polgármester

Előkészítő: Sándor Tamás aljegyző, Bérczes Beáta jogi előadó

12_BESZÁMOLÓ A VÁROSI JELKÉPEK HASZNÁLATÁNAK 2023.ÉVI ENGEDÉLYEZÉSÉRŐL – 2024.02.22.

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2024. február 22-i ülésére

A határozat-tervezet elfogadásához egyszerű többség szükséges

Tárgy:  Tájékoztató vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről

Előterjesztő: dr. Dobos Tamás, a jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke

Előkészítő: Bérczes Beáta jogi előadó

11_TÁJÉKOZTATÓ VAGYONNYILATKOZAT-TÉTELI KÖTELEZETTSÉG TELJESÍTÉSÉRŐL – 2024.02.22.

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2024. február 22-i ülésére

A határozat-tervezet elfogadásához egyszerű többség szükséges

Tárgy:  Várpalota Város Önkormányzata és Petrozsény Megyei Jogú Város Önkormányzata együttműködésének 2024. évi programja

Előterjesztő: Campanari-Talabér Márta polgármester

Előkészítő: Sándor Tamás aljegyző, Borbásné Gazdag Gabriella pályázati és nemzetközi referens

10_VP. VÁROS ÖNKORM. ÉS PETROZSÉNY MJV ÖNKORM. EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK 2024.ÉVI PROGRAMJA – 2024.02.22.

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2024. február 22-i ülésére

A határozat-tervezet elfogadásához egyszerű többség szükséges

Tárgy:  Javaslat a polgármester részére 2024. évre cafetéria juttatás megállapítására

Előterjesztő: dr. Dobos Tamás, a jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke

Előkészítő: dr. Ignácz Anita Éva jegyző, Csonka Marianna személyzeti és szakoktatási szakreferens

9_JAVASLAT A POLGÁRMESTER RÉSZÉRE 2024.ÉVRE CAFETÉRIA JUTTATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA – 2024.02.22. (3)

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2024. február 22-i ülésére

A határozat-tervezet elfogadásához egyszerű többség szükséges

Tárgy:  Beszámoló a települési támogatások és egyéb szociális ellátások 2023. I-IV. negyedévi felhasználásának adatairól

Előterjesztő: Campanari-Talabér Márta polgármester

Előkészítő: Sándor Tamás aljegyző, Németh Mária szociális ügyintéző

8_BESZÁMOLÓ A TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁSOK ÉS EGYÉB SZOC. ELLÁTÁSOK 2023.I-IV.N.ÉVI FELHASZNÁLÁSÁNAK ADATAIRÓL – 2024.02.22.

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2024. február 22-i ülésére

A határozat-tervezet elfogadásához egyszerű többség szükséges

Tárgy:  Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról – 2023. IV. negyedév

Előterjesztő: Campanari-Talabér Márta polgármester

Előkészítő: Sándor Tamás aljegyző, Bognárné Huszár Mónika polgármesteri referens

7_JELENTÉS A LEJÁR HATÁRIDEJŰ KT-I HATÁROZATOK VÉGREHAJTÁSÁRÓL – 2024.02.22.

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2024. február 22-i ülésére

A határozat-tervezet elfogadásához egyszerű többség szükséges

Tárgy:  minimális helyiségbérleti díjak megállapítása

Előterjesztő: Campanari-Talabér Márta polgármester

Előkészítő: Marasztó Krisztina gazdálkodási ügyintéző

6_MINIMÁLIS HELYISÉGBÉRLETI DÍJAK MEGÁLLAPÍTÁSA – 2024.02.22.

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2024. február 22-i ülésére

A határozat-tervezet elfogadásához egyszerű többség szükséges

Tárgy:  Beszámoló a nemzeti vagyontárgyak 2023 IV. negyedévi hasznosításáról

Előterjesztő: Campanari-Talabér Márta polgármester

Előkészítő: Kucsera Mariann vagyongazdálkodási ügyintéző, Hatósági Iroda

5_BESZÁMOLÓ A NEMZETI VAGYONTÁRGYAK 2023. IV. N.ÉVI HASZNOSÍTÁSÁRÓL – 2024.02.22.

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2024. január 31-i rendkívüli ülésére

A határozat-tervezet elfogadásához egyszerű többség szükséges

Tárgy:  Tulajdonosi hozzájárulás kérése a Palotasport N/onprofit Kft. (cégjegyzék száma:19-09-511153, SZékhelye: 8100 Várpalota, Fehérvári út 9. ) részére az általa vagyonkezelésben álló 3215/6, továbbá az ehhez funkcionálisan kapcsolódó 3215/7, továbbá a 184 helyrajzi számon végrehajtandó sportcélú beruházásokhoz.

Előterjesztő: Campanari-Talabér Márta polgármester

Előkészítő: Nátrán Roland ügyvezető, Várpalotai Közszolgáltató Nonprofit Kft. Alapító képviseletében Szoboszlai István Palotasport Nonprofit Kft. ügyvezető igazgató

4_Tulajdonosi hozzájárulás kérése a Palotasport Kft. sportcélú beruházásokhoz – 2024.01.31.rk.

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének  2024. január 31-i  rendkívüli ülésére

A határozat-tervezet elfogadásához  egyszerű  többség szükséges

Tárgy:  Tulajdonosi nyilatkozat kérése a Palotasport Nonprofit Kft. (cégjegyzék száma: 19-09-511153, székhelye: 8100 Várpalota, Fehérvári út 9.) az általa vagyonkezelésben álló 3215/7, illetve a hozzá kapcsolódó funkcionálisan kapcsolódó 3215/4 helyrajzi számon végrehajtandó sportcélú beruházásokhoz

Előterjesztő:  Campanari-Talabér Márta polgármester

Előkészítő:  Nátrán Roland ügyvezető, Várpalotai Közszolgáltató Nonprofit Kft. Alapító képviseletében Szoboszlai István Palotasport Nonprofit Kft. ügyvezető igazgató

3_Tulajdonosi nyilatkozat kérése a Palotasport Kft. sportcélú beruházásokhoz – 2024.01.31.rk.

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2024. január 31-i  rendkívüli ülésére

A határozat-tervezet elfogadásához  egyszerű  többség szükséges

Tárgy:  Döntés Várpalota Integrált Településfejlesztési Stratégiájának megerősítéséről és Várpalota Településfejlesztési Tervének elkészítéséről

Előterjesztő:  Campanari-Talabér Márta polgármester

Előkészítő:  Lamos Péter főépítész

2_Döntés Vp. Integrált Településfejlesztési Stratégiájának megerősítéséről és Vp. Településfejl.-i Tervének elkészítéséről – 2024.01.31.rk.

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének  2024. január 31-i  rendkívüli ülésére

A határozat-tervezet elfogadásához  minősített  többség szükséges

Tárgy: Javaslat Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete Humán Erőforrás Bizottsága, valamint Jogi és Ügyrendi Bizottsága képviselő tagjának megválasztása

Előterjesztő:  Campanari-Talabér Márta polgármester

Előkészítő: Bérczes Beáta jogi előadó

1_Javaslat HEB és JÜB képviselő tagjának megválasztására – 2024.01.31.rk.